kontakt/
Menu

Kontakt

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
Infolinia od poniedziałku do piątku w dni powszednie w godzinach 8:00 - 19:00 pod numerem: 801 222 333 lub +48 22 101 41 60
Sekretariat Zarządu: +48 22 427-47-53
fax: +48 22 417-10-71
e-mail: info@openlife.pl

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000292551, dla której dokumentacja jest przechowywana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; posiadająca NIP 107-00-08-220; REGON 141186640; kapitał zakładowy w wysokości 95 500 000,00 zł, w całości wpłacony; posiadająca zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - decyzja Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 27 września 2007 r. Rzeczowy zakres działalności obejmuje Grupy 1-5 Działu I, zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej - podział ryzyka według działów, grup i rodzajów ubezpieczeń: Dział I. Ubezpieczenia na życie. 1. Ubezpieczenia na życie. 2. Ubezpieczenia posagowe, zaopatrzenia dzieci. 3. Ubezpieczenia na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, a także ubezpieczenia na życie, w których świadczenie zakładu ubezpieczeń jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe. 4.Ubezpieczenia rentowe. 5.Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, jeśli są uzupełnieniem ubezpieczeń wymienionych w grupach 1-4.

Masz pytania? Czekamy na naszej infolinii:

801 222 333 lub +48 22 101 41 60

Zmieniamy godziny pracy naszej infolinii na: 8:00 – 19:00 pn-pt

Zaloguj się

© Copyright 2016 Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

kampanie linków sponsorowanych, agencja interaktywna, planowanie mediów