o-nas/aktualnosci/szczegoly-wiadomosci/125-praktyki-zawodowe-w-open-life/
Menu

Szczegóły wiadomości

31.05.2016
Aktualności

Praktyki zawodowe w Open Life

W tym roku Open Life TU Życie S.A. po raz pierwszy przyjęło ucznia na zorganizowane praktyki zawodowe. Odbyły się one w Departamencie Marketingu i PR.

Praktyka trwała przez cały maj 2016 roku. Zarówno praktykant jak i jego opiekun ze strony Open Life wyrazili głęboką satysfakcję realizacji postanowień Umowy o praktykę zawodową. „Doceniamy pracę jaką wykonał dla nas nasz młody kolega. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników jakie osiągnął. W przyszłym roku planujemy ponownie udostępnić miejsce na odbycie praktyk zawodowych – podsumowuje Kamila Kępińska, Dyrektor Departamentu Marketingu i PR.

Przez miesiąc praktyk udało mi się bardzo wiele nauczyć. Poznałem tajniki pracy w departamencie. Miałem możliwość doskonalenia swojej wiedzy z zakresu marketingu i PR oraz otrzymałem szansę wykorzystania nabytych umiejętności w praktyce. Zdobyłem cenne doświadczenie, które na pewno zaowocuje w przyszłości. Podczas odbywania stażu dostałem do zrealizowania wiele zadań. Byłem odpowiedzialny m.in. za: przygotowywanie mailingów, pisanie artykułów do newslettera czy organizację konkursu fotograficznego – komentuje praktykant - Uważam, że Open Life to naprawdę fantastyczna firma z ogromnymi perspektywami, a ludzie pracujący w niej są po prostu świetni. Kto wie, może jeszcze kiedyś wrócę tutaj, już nie jako praktykant, a jako pracownik – dodaje.

Niejednokrotnie absolwenci szkół mają problem ze znalezieniem odpowiedniej pracy, gdyż brakuje im umiejętności praktycznych. Pracodawcy zaś obawiają się zatrudniania osób niedoświadczonych. Naprzeciw potrzebom obu stron wychodzi Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. Nr 224 poz.1626).

Praktykant może szukać pracy w różnego rodzaju firmach, a w doborze odpowiedniego miejsca powinna w miarę możliwości pomóc szkoła. Natomiast dla Pracodawców najlepszym momentem na poszukiwanie praktykantów jest okres wakacyjny, kiedy znakomite grono pracowników przebywa na urlopach wypoczynkowych i powstaje naturalny popyt na tymczasowych pracowników do pomocy w bieżących zadaniach.

Praktyka stosownie do uzgodnień między stronami może być bezpłatna lub odpłatna. Umowa praktyki nie może trwać dłużej niż trzy miesiące. Ma to ochronić zatrudnionego przed wykorzystywaniem go jako taniej siły roboczej. Jeśli pracodawca chciałby podpisać kolejną umowę praktyki, musi pamiętać, że wszystkie one łącznie zmieścić się muszą w limicie trzymiesięcznym.

Umowa w przypadku praktyk zawodowych, gdzie uczeń jest kierowany na praktykę przez szkołę zawierana jest w formie trójstronnej, pomiędzy uczelnią, uczniem oraz pracodawcą.

Każdy uczeń ma indywidualnie wyznaczoną przez szkołę ścieżkę praktyk, z którą pracodawca się zapoznaje przed podpisaniem umowy.

Praktyka zawodowa powinna umożliwić konfrontację, poszerzenie wiedzy i umiejętności uzyskanych w szkole. Zadania realizowane przez uczniów w trakcie praktyki zawodowej są skorelowane z treściami programowymi zrealizowanymi w szkole. Podczas praktyki uczniowie powinni poznać pracę wszystkich działów przedsiębiorstwa oraz wykonywać zadania na różnych stanowiskach pracy.

Uczniowie powinni dokumentować przebieg praktyki zawodowej w dzienniczku praktyk (może to być zeszyt). Bardzo ważne jest kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych: odpowiedzialności za wykonywaną pracę oraz wdrażanie do samokontroli.  Przed przystąpieniem do wykonywania prac, należy zapoznać ich z przepisami obowiązującymi na danym stanowisku pracy.

Po ukończeniu praktyk pracodawca na wniosek zatrudnionego ma obowiązek wystawić mu świadectwo, określające rodzaj wykonywanej pracy, nabyte umiejętności i czas trwania praktyk.

Nic nie stoi na przeszkodzie, by praktykant po zakończeniu praktyk został później zatrudniony u pracodawcy na podstawie umowy o pracę i nie ma przeszkód, by była to umowa na okres próbny.

 

źródło: opracowanie własne Open Life TU Życie S.A. 

 

 

<- Wróc do kategorii Aktualności - Open Life

 

Masz pytania? Czekamy na naszej infolinii:

801 222 333 lub +48 22 101 41 60

Zmieniamy godziny pracy naszej infolinii na: 8:00 – 19:00 pn-pt

Zaloguj się

© Copyright 2016 Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

kampanie linków sponsorowanych, agencja interaktywna, planowanie mediów