o-nas/aktualnosci/szczegoly-wiadomosci/126-kapital-jutra/
Menu

Szczegóły wiadomości

24.05.2016
Aktualności

Kapitał Jutra

23 maja 2016 roku Open Life TU Życie S.A. wprowadziło do oferty Open Finance S.A. nowe ubezpieczenie na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Kapitał Jutra"

 

Dzięki Ubezpieczeniowemu Funduszowi Kapitałowemu, który inwestuje środki w szczególności w certyfikaty inwestycyjne wyemitowane przez jeden lub kilka Funduszy Akumulacji Kapitału, ubezpieczenie „Kapitał Jutra” bazuje na zrównoważonej strategii, opartej na szerokim wachlarzu aktywów (ang. multi-asset), która wpisuje się w oczekiwania klientów.

Strategia multi-asset pozwala na wykorzystanie aktualnych trendów na różnych rynkach, zamiast uzależnienia tylko od jednej klasy aktywów (np. akcji) oraz umożliwia obecność w portfelu Funduszu Akumulacji Kapitału instrumentów skorelowanych ze sobą ujemnie, co może potencjalnie obniżać ryzyko całego Funduszu Akumulacji Kapitału.

 

„Kapitał Jura" w skrócie

  • Minimalna wysokość Składki Jednorazowej: 5 000 PLN
  • Produkt w ofercie ciągłej
  • Profil ryzyka UFK: Wysoki
  • Okres ubezpieczenia: od dnia alokacji Składki Jednorazowej, pomniejszonej o opłatę wstępną, do Rocznicy polisy przypadającej w roku kalendarzowym, w którym Ubezpieczony kończy 85. rok życia
  • Minimalny rekomendowany okres trwania Umowy ubezpieczenia: 5 Lat polisowych
  • Wartość wykupu jest niższa niż 100% Wartości rachunku udziałów w okresie pierwszych 44 Miesięcy polisowych

 

źródło: opracowanie własne Open Life TU Życie S.A. 

 

 

<- Wróc do kategorii Aktualności - Open Life

 

Masz pytania? Czekamy na naszej infolinii:

801 222 333 lub +48 22 101 41 60

Zmieniamy godziny pracy naszej infolinii na: 8:00 – 19:00 pn-pt

Zaloguj się

© Copyright 2016 Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

kampanie linków sponsorowanych, agencja interaktywna, planowanie mediów