o-nas/aktualnosci/szczegoly-wiadomosci/141-polubowne-rozwiazywanie-sporow-otwarty-dialog/
Menu

Szczegóły wiadomości

12.08.2016
Aktualności

Polubowne rozwiązywanie sporów. Otwarty dialog.

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń  Życie S.A. przywiązuje dużą wagę do informacji kierowanych przez Klientów w zakresie oferowanych produktów, świadczonych usług oraz jakości obsługi. 
Zgłoszone sygnały stanowią dla Towarzystwa Ubezpieczeń inspirację do doskonalenia oferty produktowej i obszaru funkcjonowania.


W ramach otwartego dialogu z naszymi Klientami, prowadzimy również działania nastawione na rozstrzyganie sporów w sposób polubowny. 
Jedną z efektywnych form powyższego rozwiązania w sprawach, w których każda ze stron wyraża wolę prowadzenia rozmowy, 
są postępowania mediacyjne prowadzone przed Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. 
Naturą mediacji jest poszukiwanie satysfakcjonującego strony rozwiązania na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale bezstronnej i neutralnej osoby trzeciej (mediatora). 
Uczestnicy mediacji rozmawiają o swoich oczekiwaniach, potrzebach i interesach, a jej zasadniczym celem jest zawarcie ugody. 

 

Kierując się dobrem i interesem naszych Klientów oraz dążąc do polubownego zakończenia sporu, Towarzystwo Ubezpieczeń szczegółowo analizuje każdy otrzymany wniosek o mediację.
Warunkiem rozpoczęcia postępowania mediacyjnego jest wyrażenie na nie zgody przez Klienta i Open Life TU Życie S.A.

 

 

<- Wróc do kategorii Aktualności - Open Life

 

Masz pytania? Czekamy na naszej infolinii:

801 222 333 lub +48 22 101 41 60

Zmieniamy godziny pracy naszej infolinii na: 8:00 – 19:00 pn-pt

Zaloguj się

© Copyright 2016 Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

kampanie linków sponsorowanych, agencja interaktywna, planowanie mediów