o-nas/aktualnosci/szczegoly-wiadomosci/168-postanowienia-wzorcow-umownych-w-zakresie-mozliwosci-wystapienia-z-ubezpieczenia-grupowego-l/
Menu

Szczegóły wiadomości

01.04.2017
Aktualności

Postanowienia wzorców umownych w zakresie możliwości wystąpienia z ubezpieczenia grupowego lub wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia indywidualnego

Dotyczy wyłącznie postanowień wzorców umownych dotyczących obowiązujących  umów ubezpieczenia typu ochronnego po spłacie kredytu/leasingu/rozwiązania umowy rachunku/ rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych tj:

1. Ubezpieczenie na przyszłość

2. Kredyt z ochroną

3. Program Ochronny Życia i Zdrowia 

4. Indywidualny Program Ochronny Życia i Zdrowia 

5. Plan ochronny na przyszłość

6. Orange zdalny

7. Bezpieczna Podróż

8. Pakiet na Wypadek

9. Pakiet Wsparcie w chorobie

10. Ubezpiecz życie

11. Ubezpieczenie grupowe na życie Posiadaczy Otwartych Kont Oszczędnościowych (OKO) w ING Banku Śląskim S.A .

12. Zdrowy Kredyt i Recepta na przyszłość

13. Zdrowy kredyt

14. Ochrona bez ryzyka

15. W dobrych rękach

16. Pakiet Moje Życie

17. Parasol ochronny

 
Informacja o możliwości wystąpienia z ubezpieczenia grupowego w każdym czasie.

Towarzystwo Ubezpieczeń informuje, iż w zakresie ubezpieczeń grupowych Ubezpieczony w każdym czasie może wystąpić z ubezpieczenia, a w przypadku gdy konstrukcja produktu dopuszcza możliwość odnawiania ochrony ubezpieczeniowej na kolejne Okresy ubezpieczenia -  zrezygnować z odnowienia ochrony ubezpieczeniowej na kolejne okresy, składając do Ubezpieczającego, Agenta bądź Towarzystwa Ubezpieczeń oświadczenie woli w formie pisemnej. W takim przypadku ochrona ubezpieczeniowa zakończy się zgodnie z zapisami odpowiednich Warunków Ubezpieczenia. Oświadczenie Ubezpieczonego o wystąpieniu / rezygnacji z odnowienia powinno zawierać dane pozwalające na identyfikację Ubezpieczonego i Umowy ubezpieczenia.

 
Informacja o możliwości wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia indywidualnego.

Towarzystwo Ubezpieczeń informuje, iż w zakresie ubezpieczeń indywidualnych Ubezpieczający w każdym czasie może wypowiedzieć Umowę ubezpieczenia, składając Towarzystwu Ubezpieczeń albo Agentowi w formie pisemnej świadczenia o wypowiedzeniu Umowy ubezpieczenia. W takim przypadku ochrona ubezpieczeniowa zakończy się zgodnie z zapisami odpowiednich Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Oświadczenie Ubezpieczającego o wypowiedzeniu Umowy ubezpieczenia powinno zawierać dane pozwalające na identyfikację Ubezpieczającego i Umowy ubezpieczenia.

 

 

<- Wróc do kategorii Aktualności - Open Life

 

Masz pytania? Czekamy na naszej infolinii:

801 222 333 lub +48 22 101 41 60

Zmieniamy godziny pracy naszej infolinii na: 8:00 – 19:00 pn-pt

Zaloguj się

© Copyright 2016 Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

kampanie linków sponsorowanych, agencja interaktywna, planowanie mediów