o-nas/odpowiedzialnosc-spoleczna/
Menu
O nas

Odpowiedzialność Społeczna

Odpowiedzialność Społeczna to sposób na prowadzenie biznesu

Uważamy, że społeczna odpowiedzialność biznesu powinna stanowić integralną część sposobu funkcjonowania Firmy. W każdym obszarze naszej działalności staramy się postępować odpowiedzialnie i etycznie, uwzględniając potrzeby naszych interesariuszy – naszych Klientów, Partnerów Biznesowych, Współpracowników i społeczności lokalnej. Nie zapominamy również o środowisku naturalnym, które jest naszym wspólnym dobrem.

Działania proklienckie

W naszych działaniach kierujemy się dobrem naszych Klientów, ponieważ jesteśmy przekonani, że to oni stanowią fundament naszej działalności. Dążymy do tego, by nasi Klienci podejmowali w pełni świadome decyzje finansowe i by byli jak najbardziej usatysfakcjonowani z dokonanych wyborów oraz obsługi. Dlatego prowadzimy szereg działań, które służą lepszemu zrozumieniu naszych produktów i zwiększeniu komfortu korzystania z naszych ubezpieczeń, takich jak:

 • szkolenia dla doradców z naciskiem na rzetelność przekazywania informacji klientom,
 • zapewnienie czytelności materiałów informacyjnych i dokumentów ubezpieczeniowych,
 • edukacja finansowa Klientów poprzez wypowiedzi eksperckie,
 • usprawnianie strony internetowej i serwisu dla Klientów,
 • zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych,
 • dbałość o zgodność z wszelkimi zaleceniami i rekomendacjami wydawanymi przez Regulatorów oraz z regulacjami branżowymi.


Tworzenie przyjaznego i inspirującego środowiska pracy

Open Life wśród 20 najlepszych pracodawców w Polsce – W 2015 roku znaleźliśmy się w zestawieniu Gazety Finansowej 20 najlepszych pracodawców w Polsce.
Wierzymy, że to pracownicy stanowią najwyższą wartość naszej Spółki, a ich zaangażowanie i codzienna praca składają się na sukcesy naszej Firmy i zadowolenie Klientów. Dlatego staramy się budować przyjazną i zorientowaną na rozwój kulturę organizacyjną, której elementy stanowią:

 • system szkoleń wewnętrznych,
 • coachingi personalne,
 • dostęp do benefitów pracowniczych, takich jak dofinansowanie do:

   ›   zajęć sportowych,
   ›   prywatnej opieki medycznej,
   ›   e-learningowych szkoleń językowych, 
   ›   oraz wydatków na cele kulturalno-oświatowe,

 • wyjazdy integracyjne,
 • miesięcznik dla pracowników,
 • zapewnienie bezpiecznego, anonimowego zgłaszania informacji o zauważonych przez pracowników nadużyciach poprzez portal Compliance Helpline Open Life.


Partnerskie relacje z kontrahentami

Doceniamy wkład, jaki wnoszą nasi Partnerzy biznesowi do naszej codziennej działalności biznesowej. Tworzenie, rozwój oraz utrzymanie sieci długotrwałych i wzajemnie korzystnych relacji ma kluczowe znaczenie w naszej działalności.

 • Nasze relacje z Partnerami biznesowymi opieramy na zaufaniu, a także na zasadach etyki, bezpieczeństwa i wiarygodności. Wsłuchujemy się w ich potrzeby, by wspólnie jeszcze lepiej spełniać oczekiwania Klientów.
 • Doskonalimy kompetencje pracowników naszych Partnerów – zarówno dotyczące wiedzy produktowej, jak i umiejętności miękkich poprzez regularnie prowadzone szkolenia. Dostarczamy naszym Partnerom przystępne materiały informacyjne i zapewniamy nowoczesne narzędzia pracy.


Działania charytatywne na rzecz społecznności lokalnej

Wsłuchujemy się w potrzeby naszego otoczenia, dlatego staramy się inicjować i wspierać różnorodne inicjatywy poprzez działania charytatywne oraz sponsoringowe. Szczególnie bliskie są nam potrzeby dzieci:

 • Od 2012 roku regularnie co kwartał przekazujemy darowizny pieniężne na rzecz Podopiecznych Domu Dziecka nr 2 im. Janusza Korczaka w Warszawie, który znajduje się w sąsiedztwie naszej Firmy. Co roku wspieramy również finansowo organizację eventu z okazji Dnia Dziecka dla wychowanków placówki.
 • Nasi pracownicy aktywnie włączają się w niesienie pomocy najmłodszym i z zaangażowaniem biorą udział w organizowanych kilka razy w roku zbiórkach pieniężnych na bieżące potrzeby placówki. Dużą popularnością w Firmie cieszą się również wewnętrzne aukcje internetowe, w których licytowane są rękodzieła wykonane przez wychowanków Domu Dziecka oraz przedmioty przekazane przez naszych pracowników.
 • Co roku przedstawiciele naszej Spółki biorą udział w „Biegu Firmowym” organizowanym przez Fundację Everest, z którego dochód przeznaczony jest na pomoc dzieciom chorym i niepełnosprawnym.


Wspieranie przedsiębiorczości


Zależy nam na tym, by ułatwić młodym osobom wejście na rynek pracy a także, aby podejmowali oni świadome decyzje dotyczące swojej kariery zawodowej, które w przyszłości przyniosą im wysoki poziom satysfakcji.

 • Bierzemy udział w „Dniu Przedsiębiorczości” – programie pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, skierowanym do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którego celem jest sprzyjanie podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.
 • Reprezentanci Open Life korzystają także z zaproszeń różnych uczelni, przybliżając przyszłym absolwentom pracę w poszczególnych departamentach.


Działania ekologiczne


W swoich działaniach bierzemy pod uwagę wymogi ochrony środowiska i staramy się minimalizować ewentualne negatywne skutki oddziaływania firmy na otoczenie:

 • korzystamy z nowoczesnych rozwiązań biurowych wspomagających racjonalne korzystanie z zasobów naturalnych, takich jak: dystrybutory wody z filtrem, papiery z certyfikatem jakości eco
 • przekazujemy dostawcom zużyte opakowania po materiałach eksploatacyjnych,
 • zbieramy plastikowe nakrętki, a dochód z ich sprzedaży przeznaczony jest na rzecz osób potrzebujących,
 • niszczymy dokumenty za pośrednictwem profesjonalnej firmy,
 • stosujemy restrykcyjną politykę oszczędzania energii.

Masz pytania? Czekamy na naszej infolinii:

801 222 333 lub +48 22 101 41 60

Zmieniamy godziny pracy naszej infolinii na: 8:00 – 19:00 pn-pt

Zaloguj się

© Copyright 2016 Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

kampanie linków sponsorowanych, agencja interaktywna, planowanie mediów