produkty/ubezpieczenia-ochronne/spektrum-zycia/
Menu
Ubezpieczenia ochronne

Spektrum Życia

Spektrum Życia

Ubezpieczenie indywidualne na życie i zdrowie „Spektrum Życia”, to parasol ochronny dla Ciebie i osób, na których Ci zależy. 

Korzyści:

 

  • Zabezpieczenie finansowe dla Ciebie i Twoich bliskich, w razie zajścia nieprzewidzianych zdarzeń losowych
  • Wybierając ubezpieczenia dodatkowe zapewnisz sobie szerokie spektrum ochrony w wielu sytuacjach
  • Zabezpieczysz swój kredyt dla banku, a jednocześnie zyskasz pełną ochronę dla siebie i bliskich osób
  • Możliwa ochrona tymczasowa do dnia zawarcia ubezpieczenia
  • Niska składka za wysokie sumy ubezpieczenia

 

Zalety:

  • To Ty wskazujesz sumę ubezpieczenia na wypadek śmierci 
  • Szeroki wachlarz ubezpieczeń dodatkowych i dodatkowych świadczeń – ochrona na wypadek śmierci w wyniku Nieszczęśliwego wypadku, Trwałego częściowego inwalidztwa, Ciężkiej choroby, Pobytu w Szpitalu
  • Okres ubezpieczenia podstawowego wynosi od 5 lat do maksymalnie 30 lat, ale nie dłużej niż do końca roku polisowego, w którym Ubezpieczony ukończy 75 lat
  • Elastyczny sposób opłacania Składki – miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie
  • Możliwość wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia bez ponoszenia dodatkowych kosztów
 

 

Informacje o ubezpieczeniu: 

Ile dostaną moi bliscy kiedy mnie zabraknie?

Minimalna suma ubezpieczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego to 50 000,00 zł.

 

Na czym polega ochrona tymczasowa?

Towarzystwo Ubezpieczeń zapewnia ochronę do dnia zawarcia Umowy ubezpieczenia na wypadek Śmierci w wyniku Nieszczęśliwego wypadku z suma ubezpieczenia w wysokości 50 000,00 zł.

 

Jak często opłaca się składkę ubezpieczeniową?

Możesz wybrać częstotliwość: miesięczną, kwartalną, półroczną lub roczną.

 

Jakie są wysokości składek?

Minimalne wysokości Składek:

miesięczna: 50,00 zł

kwartalna: 148,50 zł

półroczna: 294,00 zł

roczna: 576,00 zł

 

Na ile lat jest takie ubezpieczenie?

Długość okresu ubezpieczenia to od 5 do 30 lat, ale nie dłużej niż  do końca roku, w którym ubezpieczony ukończy 75 lat.

 

Informacje o ubezpieczeniach dodatkowych: 

 

Umowa ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci Ubezpieczonego w wskutek Nieszczęśliwego wypadku

Wypadek może się przydarzyć każdemu. Na szczęście – przynajmniej pod względem finansowym – można się na nie przygotować, kupując odpowiednią polisę na życie.

 

To dodatkowe ubezpieczenie, dzięki któremu w przypadku śmierci w wyniku Nieszczęśliwego wypadku bliscy Ubezpieczonego otrzymają Świadczenie do wysokości 2 000 000 zł.

 

Umowy ubezpieczenia dodatkowego na wypadek Trwałego częściowego inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego wypadku

Skutki wypadku mogą towarzyszyć nam do końca życia. Dobrze mieć wtedy pewność, że pieniądze z ubezpieczenia pomogą w zorganizowaniu codzienności na nowo.

 

To doskonałe dodatkowe zabezpieczenie gdy w wyniku Nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony utraci zdrowie, a przez to możliwość zarobkowania; ubezpieczenie zapewnia wypłatę świadczenia już od 1% inwalidztwa do wysokości 100% Sumy ubezpieczenia z tytułu Trwałego częściowego inwalidztwa, która w każdym 5-letnim Okresie ubezpieczenia dodatkowego może wynosić do 1 000 000 zł.

 

Umowa ubezpieczenia dodatkowego na wypadek Ciężkiej choroby Ubezpieczonego

Ciężka choroba jest trudnym wydarzeniem zarówno dla samego chorego, jak i jego rodziny. Ubezpieczenie może pomóc złagodzić finansowe potrzeby w związku z chorobą.

 

To dodatkowe wsparcie w sytuacji zdiagnozowania Ciężkiej choroby. Środki pochodzące ze świadczenia ubezpieczeniowego w wysokości do 300.000 zł  zapewnią wsparcie zarówno w zakresie finansowania leczenia jak i dla codziennego budżetu w tym trudnym czasie.

 

Umowa ubezpieczenia dodatkowego na wypadek Pobytu Ubezpieczonego w Szpitalu

Potrzeba leczenia szpitalnego może pojawić się nagle i niespodziewanie. Wtedy dodatkowe fundusze mogą być dużą pomocą przy podtrzymaniu normalnego funkcjonowania rodziny.

 

To dodatkowe dzienne świadczenie w wysokości 100/ 200/300 zł/dzień wspierające finansowo na wypadek pobytu w szpitalu. Dodatkowo w sytuacji przejście Operacji chirurgicznej Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaci określony % Sumy ubezpieczenia z tytułu Operacji chirurgicznej ustalony zgodnie z Tabelą Operacji chirurgicznych, nie więcej jednak niż 100% Sumy ubezpieczenia dodatkowego z tytułu Operacji chirurgicznej, stanowiącej odpowiednio 4000/8000/12000 zł.

 
Pakiet „Pomoc w chorobie”

Jest przydatny w przypadku diagnozy choroby lub przeprowadzenia określonej procedury medycznej. Gdy wystąpi któreś z tych zdarzeń, ubezpieczonemu wypłacane jest jednorazowe świadczenie w wysokości 20% sumy ubezpieczenia. Pozostałe 80% trafia do niego w regularnych, comiesięcznych odstępach przez przynajmniej 60 miesięcy polisowych.

 

To doskonałe rozwiązanie dla osób stawiających na pierwszym miejscu ochronę zdrowia i komfort swoich bliskich.

 

Przykładowo:

 

Ważne informacje:

Koniecznie przed zawarciem Umowy ubezpieczenia zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia i odpowiednimi Ogólnymi Warunkami Dodatkowych Ubezpieczeń oraz Kartą Informacyjną, które są dostępne w sekcji wzorce umów.  Znajdują się tam szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia. Dokumenty pokatalogowane są po nazwie dystrybutora u którego planują Państwo zakup ubezpieczenia lub już je zawarli za jego pośrednictwem.

Masz pytania? Czekamy na naszej infolinii:

801 222 333 lub +48 22 101 41 60

Zmieniamy godziny pracy naszej infolinii na: 8:00 – 19:00 pn-pt

Zaloguj się

© Copyright 2016 Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

kampanie linków sponsorowanych, agencja interaktywna, planowanie mediów