produkty/ubezpieczenia-ochronne/ubezpieczenie-grupowe/
Menu
ubezpieczenia groupowe

Ubezpieczenie grupowe

Oferta ubezpieczeń grupowych skierowana do firm każdej wielkości jak i do osób prywatnych. Jest to możliwe dzięki szerokiemu katalogowi ryzyk dodatkowych. Dzięki temu ubezpieczenie jest dobrze dopasowane do potrzeb bądź specyfiki prowadzonej działalności. Po prostu – uszyte na miarę.

 
Grupowe ubezpieczenie pracownicze

To rozwiązanie rozwiązanie dla firm, które chcą zapewnić swoim pracownikom kompleksową ochronę. Taki pakiet nie tylko przynosi wymierne korzyści materialne w razie nieprzewidzianych zdarzeń losowych, stanowi również atut, który może przyciągnąć najlepszych pracowników.

 
Grupy otwarte

Są podobne do ubezpieczeń pracowniczych z tą różnicą, że przystąpić do nich może niemal każda osoba. Wśród zróżnicowanych wariantów każdy odnajdzie najlepiej dopasowany do własnych potrzeb. W ten sposób zabezpieczysz siebie i swoich bliskich.

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego, jednak na życzenia Ubezpieczającego zakres może zostać rozszerzony, by zadbać o życie i zdrowie nie tylko Ubezpieczonego, ale także członków jego rodziny.

Zapoznaj się z całą gamą ubezpieczeń dodatkowych na wypadek nieprzewidzianych sytuacji losowych.

Dodatkowo oferujemy pakiety, które kompleksowo odpowiadają na zaistniałe potrzeby.

Oprócz szerokiego zakresu zdarzeń ochronnych, Open Life przygotowało wygodne pakiety dodatkowych zabezpieczeń. Dzięki temu, kompleksowo stawisz czoła niespodziewanym sytuacjom. 

 
Pakiet Wsparcia Onkologicznego:
  • stały bezpośredni kontakt z Konsultantem Medycznym, 
  • niezbędne konsultacje specjalistyczne, 
  • laboratoryjne badania diagnostyczne, w tym markery nowotworowe, 
  • diagnostyczne badania obrazowe: tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, badania endoskopowe, ambulatoryjne biopsje zmian chorobowych.
  • Opieka Medyczna


To możliwość skorzystania z porady lekarskiej, badania diagnostycznego, zabiegu pielęgniarskiego i innych działań, służących zachowaniu, utrzymaniu i poprawie zdrowia.

 
Assistance Medyczny

To szeroki zakres pomocy w przypadkach nagłej potrzeby skorzystania np. z: transportu medycznego, dostarczenia leków, opieki nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi, wizyty lekarskiej czy konsultacji telefonicznych z zakresu zdrowia bądź opieki nad małymi dziećmi „baby assistance”, a to tylko część oferowanego zakresu ochrony.

 

 

 
Zgłaszanie roszczeń

Jeśli chcesz zgłosić roszczenie do Ubezpieczenia Pracowniczego, przejdź do zakładki: zgłoszenie roszczenia

Masz pytania? Czekamy na naszej infolinii:

801 222 333 lub +48 22 101 41 60

Zmieniamy godziny pracy naszej infolinii na: 8:00 – 19:00 pn-pt

Zaloguj się

© Copyright 2016 Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

kampanie linków sponsorowanych, agencja interaktywna, planowanie mediów