FAQZarezerwuj wizytę
Używamy niezbędnych plików cookies, aby nasza strona funkcjonowała poprawnie. Opcjonalne analityczne/statystyczne pliki cookies wykorzystamy wyłącznie w momencie, kiedy się na to zgodzisz i je włączysz za pomocą tego narzędzia. Więcej informacji o wykorzystywanych plikach cookies i sposobach zarządzania nimi znajduje się w Polityce prywatności Open Life TU Życie S.A.
Niezbędne pliki cookies
Niezbędne pliki cookies zapewniają podstawowe funkcje, takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność i wyświetlanie strony. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to mieć wpływ na funkcjonowanie strony. Zamknij

Aktualności

29.09.2023

Informacja o aktualizacji Strategii inwestycyjnych

Uprzejmie informujemy o:

 • zmianie nazwy poniższych Subfunduszy wyodrębnionych w ramach PKO Parasolowy FIO:

Nazwa aktualna

Nazwa docelowa

PKO Akcji Plus PKO Akcji Polskich Plus
PKO Obligacji Skarbowych PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy
PKO Obligacji Długoterminowych PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy
PKO Akcji Rynku Europejskiego PKO Akcji Strefy Euro
PKO Gamma Plus PKO Obligacji Uniwersalny

 

 • likwidacji funduszu Skarbiec – Global High Yield Bond.

W ślad za ww. działaniami podjętymi przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, Towarzystwo Ubezpieczeń:

 1. wykreśliło z wykazu Funduszy: Open Life – Skarbiec – Global High Yield Bond, kod UFK: FOLJP002;
 2. zrealizowało przeniesienie Udziałów jednostkowych zaewidencjonowanych na poszczególnych Rachunkach udziałów, zgodnie z poniżej wskazanym Funduszem źródłowym i Funduszem docelowym (różne w zależności od produktu, zgodnie z zapisami poszczególnych wzorców umownych):

  Nazwa produktu

  Nazwa Funduszu
  źródłowego

  Kod Funduszu
  źródłowego

  Nazwa Funduszu
  docelowego

  Kod Funduszu
  docelowego

  „High Value Investment” Open Life
  – Skarbiec Global
  High Yield Bond
  FOLJP0021 Open Life
  – Generali
  Konserwatywny
  FOLUE001
  „db Invest Portfel 4” Open Life
  – Skarbiec Global
  High Yield Bond
  FOLJP0021 Open Life
  – PKO Obligacji
  Długoterminowych
  FOLPD002
 3. zmieniło nazwę Ubezpieczeniowych Funduszu Kapitałowego zgodnie z poniższą tabelą:

  Dotychczasowa nazwa UFK

  Kod Funduszu

  Nowa nazwa UFK

  Open Life – PKO Akcji Plus FOLAP010 Open Life – PKO Akcji
  Polskich Plus
  Open Life – PKO Obligacji Długoterminowych FOLPD002 Open Life – PKO Obligacji
  Skarbowych Długoterminowy
  Open Life – PKO Obligacji Skarbowych FOLSY004 Open Life – PKO Obligacji
  Skarbowych Krótkoterminowy
  Open Life – PKO Gamma Plus FOLPG001 Open Life – PKO Obligacji
  Uniwersalny
 4. zaktualizowało wykazy funduszy inwestycyjnych w modelowych Ubezpieczeniowych Funduszach Kapitałowych.

 


Zmiany, o których mowa w niniejszym komunikacie:
• w punkcie 1 – 2 obowiązują od 26 września 2023 r.;
• w punkcie 3 – 4 obowiązują od 29 września 2023 r.


Obszerniejsze informacje znajdą Państwo w poniższym komunikacie (plik pdf):

Informacja o aktualizacji Strategii inwestycyjnych

Masz pytania?
Czekamy na naszej infolinii:

801 222 333
lub
+48 22 118 94 99

Zapraszamy w godzinach:
9:00 – 16:00 pn-pt

Wizyty osobiste w siedzibie Open Life TU Życie S.A.,
w dni robocze: 9:00 – 16:00

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. “Solidarności” 171, 00-877 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.

al. “Solidarności” 171
00-877 Warszawa

Sekretariat Zarządu:

+48 22-270-11-11

fax: +48 22 118-94-89

e-mail: info@openlife.pl

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. “Solidarności” 171, 00-877 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.