FAQ
Używamy niezbędnych plików cookies, aby nasza strona funkcjonowała poprawnie. Opcjonalne analityczne/statystyczne pliki cookies wykorzystamy wyłącznie w momencie, kiedy się na to zgodzisz i je włączysz za pomocą tego narzędzia. Więcej informacji o wykorzystywanych plikach cookies i sposobach zarządzania nimi znajduje się w Polityce prywatności Open Life TU Życie S.A.
Niezbędne pliki cookies
Niezbędne pliki cookies zapewniają podstawowe funkcje, takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność i wyświetlanie strony. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to mieć wpływ na funkcjonowanie strony.
Pliki cookies analityczne/statystyczne wyłączone
Analityczne/statystyczne pliki cookies zbierają informacje z zastosowaniem funkcji anonimizacji danych osobowych i pozwalają nam ulepszać naszą stronę internetową. Będziemy mogli z nich korzystać o ile wyrazisz na to zgodę za pomocą powyższego suwaka. Zapisz i zamknij

Aktualności

13.07.2018

IV Dyrektywa AML

Od wielu tygodni trwało przygotowanie polskiego prawodawstwa do unijnej Dyrektywy (tzw. IV Dyrektywa AML)  w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. 13 lipca 2018 r. jest datą graniczną  – od tego momentu w polskim prawie obowiązywać będą nowe regulacje. Co z tego wynika i na czym dokładnie mają polegać  zmiany?

Klienci pod lupą

Nowa ustawa nakłada na Instytucje Obowiązane, dodatkowe obowiązki kontrolne i sprawozdawcze. Chodzi tu przede wszystkim o kwestie dotyczące środków bezpieczeństwa finansowego, jakie podejmowane są wobec klientów. Pewnym novum jest rozszerzenie tych środków i nadania im większej wagi. Nadany został obowiązek zbadania  struktury własności oraz kontroli klientów, mających status podmiotów gospodarczych.  Aby móc spełnić taki obowiązek, firmy zostały niejako uposażone w pewne rozwiązania i zasady, które pomogą im zidentyfikować, a w dalszej kolejności zweryfikować swojego klienta ( co za tym idzie także jego produkty, transakcje czy produkty powiązane). Ocena ryzyka klientów, ma być stałym punktem w zadaniach spółek. Powinna być udokumentowana oraz  wykonywana cyklicznie.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

W celu poprawy transparentności rynku, od 13 października 2019 r. ma zostać uruchomiony Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Rejestr ma mieć charakter jawny oraz ogólnie dostępny, a każda spółka, w ciągu 7 dni od wpisu lub rejestracji w KRS, ma obowiązek przekazania informacji o swoich beneficjentach rzeczywistych. Pamiętajmy, że obowiązek dotyczy różnego rodzaju spółek – czyli komandytowych, komandytowo-akcyjnych, jawnych, akcyjnych, a także z ograniczoną odpowiedzialnością.

Klienci o różnym stopniu ryzyka

Ustawa zakłada, że klienci różnią się między sobą kategorią ryzyka, do której należą. Przy analizie ryzyka należy uwzględnić  różne czynniki chociażby takie jak: status prawny klienta, rodzaj prowadzonej działalności, obszar geograficzny, przeznaczenie rachunku, wartość przeprowadzanych transakcji, rodzaj i sposób  dystrybucji produktów czy też czasu trwania relacji ze spółką. Do szczególnej kategorii klientów, należą tzw. PEP    (klienci wysokiego ryzyka). Wobec nich Instytucje Obowiązane zobowiązane są zastosować wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego.
Ustawa (art.2 ust.2 pkt 3,11,12) określa dokładnie kto kryje się pod tą nazwą, więc wymienimy tylko kilka osób.  Do PEP zliczamy więc szefów państw, rządów, ministrów, ale także dyrektorów czy ich zastępców w organizacjach międzynarodowych. Co ważne, ustawa przyjmuje także, że status PEP  mają również członkowie rodziny osoby, zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

 

 

Źródło: opracowanie na podstawie danych własnych Open Life TU Życie S.A.

Masz pytania?
Czekamy na naszej infolinii:

801 222 333
lub
+48 22 101 41 60

Zapraszamy w godzinach:
9:00 – 17:00 pn-pt

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.

ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Sekretariat Zarządu:

+48 22-270-11-11

fax: +48 22 417-10-71

e-mail: info@openlife.pl

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.