FAQ
Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce wchodząc w zakładkę "Zasady dotyczące obsługi ciasteczek" Akceptuję politykę portalu

Aktualności

28.05.2018

KID i PRIIPs – o co chodzi?

Od 1 stycznia tego roku osobom zainteresowanym zawarciem umowy ubezpieczenia na życie z UFK muszą zostać przekazane – poza dotychczasowym pakietem dokumentów – także tzw. Key Information Documents (KID). To efekt wejścia w życie unijnego rozporządzenia ws. PRIIPs, czyli detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych.

 

Podstawowym celem, który przyświecał twórcom rozporządzenia PRIIPs, było ustanowienie jednolitego standardu formułowania informacji dla inwestorów indywidualnych. Wprowadzone za sprawą rozporządzenia KID-y mają identyczną, z góry określoną konstrukcję, dzięki czemu klienci mogą w prosty sposób porównywać cechy, ryzyka, potencjalne przyszłe wyniki oraz koszty interesujących ich produktów. Szeroki zakres informacji, które zawierają dokumenty, w założeniu ma pomóc w pełnym zrozumieniu charakterystyki danego produktu i dokonaniu świadomego zakupu.

Jak są skonstruowane KID-y?

Konstrukcja KID jest ściśle określona w zapisach rozporządzenia. Określa ono nie tylko listę zagadnień, które muszą zostać zawarte w dokumencie, ale także kolejność ich prezentacji, a nawet sposób wizualizacji. Całość ma być napisana prostym językiem, tak aby informacje były zrozumiałe dla wszystkich osób. Dokument powinien mieć maksymalnie 3 strony i zawierać odpowiednio:

 • dane produktu;
 • dane twórcy produktu;
 • dane organu sprawującego nadzór nad twórcą produktu;
 • ostrzeżenie o skomplikowanym charakterze produktu (jeśli dotyczy);
 • informacje o głównych cechach produktu i jego docelowym inwestorze;
 • poziom ryzyka inwestycyjnego i możliwe scenariusze wyników z inwestycji;
 • opis sytuacji, w których towarzystwo nie ma możliwości wypłaty świadczenia;
 • informacje o kosztach związanych z inwestycją;
 • informacje o rekomendowanym horyzoncie inwestycyjnym (czasie posiadania produktu) i możliwościach wypłaty środków
 • procedurę składania skarg;
 • listę innych istotnych dokumentów związanych z produktem.

 

W przypadku produktów umożliwiających inwestorowi wybór ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, dokument przedstawia ogólne informacje o produkcie, przy czym poziom ryzyka inwestycyjnego poszczególnych funduszy i koszty inwestycji są prezentowane w zakresie możliwych wyników – od najniższej do najwyższej ich wartości. Informacje dotyczące polityki inwestycyjnej poszczególnych wariantów inwestycji, możliwych scenariuszy wyników i kosztów są prezentowane dla każdego UFK w dedykowanym załączniku.

Gdzie można znaleźć KID-y dla produktów Open Life?

KID-y dla produktów z oferty Open Life są dostępne na stronie internetowej towarzystwa – w zakładkach opisujących konkretne ubezpieczenia wraz z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, Tabelami Parametrów, Opłat i Limitów Ubezpieczenia oraz regulaminami lokowania środków w funduszach UFK. (Dokumenty wynikające z rozporządzenia ws. PRIIP zawierają skrót „PRIIP” w nazwie pliku.) W trosce o przejrzystość informacji, wszelkie niezbędne dokumenty produktowe zostały udostępnione w formie folderów uporządkowanych chronologicznie według dat od momentu rozpoczęcia obowiązywania.

Wymienione dokumenty stanowią komplet informacji niezbędnych do podjęcia decyzji o podpisaniu umowy ubezpieczenia.

 

Masz pytania?
Czekamy na naszej infolinii:

801 222 333
lub
+48 22 101 41 60

Zapraszamy w godzinach:
8:00 – 19:00 pn-pt

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.

ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Sekretariat Zarządu:
+48 22 427-47-53

fax: +48 22 417-10-71

e-mail: info@openlife.pl

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.