FAQ
Używamy niezbędnych plików cookies, aby nasza strona funkcjonowała poprawnie. Opcjonalne analityczne/statystyczne pliki cookies wykorzystamy wyłącznie w momencie, kiedy się na to zgodzisz i je włączysz za pomocą tego narzędzia. Więcej informacji o wykorzystywanych plikach cookies i sposobach zarządzania nimi znajduje się w Polityce prywatności Open Life TU Życie S.A.
Niezbędne pliki cookies
Niezbędne pliki cookies zapewniają podstawowe funkcje, takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność i wyświetlanie strony. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to mieć wpływ na funkcjonowanie strony. Zamknij

Aktualności

19.04.2022

Komunikat o wpływie konfliktu na UFK

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z wojną w Ukrainie współpracujące z Open Life TU Życie S.A. (dalej: Towarzystwo Ubezpieczeń) Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (dalej: TFI), których fundusze inwestycyjne stanowią aktywa Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (dalej: UFK) reagują na bieżąco na zachowania rynków. TFI przekazują Towarzystwu Ubezpieczeń informacje dotyczące ekspozycji na Rosję i Ukrainę w poszczególnych funduszach inwestycyjnych oraz o zmniejszaniu ekspozycji i zaangażowania na rynki związane z konfliktem zbrojnym.

Wobec powyższego, Towarzystwo Ubezpieczeń na podstawie informacji uzyskanych z TFI oraz ogólnie dostępnych danych (portal analizy.pl) informuje o wpływie konfliktu wojennego pomiędzy Rosją a Ukrainą oraz nałożonych sankcji na aktywa Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych.

Informacje dotyczą Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych w kontekście ekspozycji, funduszy inwestycyjnych stanowiących aktywa tych UFK, na Rosję i Ukrainę. Fundusze inwestycyjne stanowiące aktywa UFK będących w ofercie produktów Towarzystwa Ubezpieczeń nie posiadają znaczącej ekspozycji na kraje będące w aktualnym konflikcie.

Spośród UFK oferowanych w ramach otwartej architektury wg stanu koniec lutego br. jedynie:

  1. UFK Open Life – Allianz PIMCO Income (PM) ma ekspozycję na poziomie ok 2,5% aktywów odpowiednio na Rosję i ok 2,5% na Ukrainę;
  2. W trzech UFK znajdują się aktywa FIO Generali (Generali Korona Dochodowy oraz Generali Korona Obligacje) mających ekspozycję na poziomie ok 4% aktywów (każdy);
  3. W dwóch UFK lokujących w Generali Akcje Nowa Europa obserwujemy największą procentową ekspozycję, wynoszącą 29,89% aktywów.

 

Pełna treść komunikatu dostępna jest w Biurze prasowym.

 

Masz pytania?
Czekamy na naszej infolinii:

801 222 333
lub
+48 22 118 94 99

Zapraszamy w godzinach:
9:00 – 16:00 pn-pt

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. „Solidarności” 171, 00-877 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.

al. „Solidarności” 171
00-877 Warszawa

Sekretariat Zarządu:

+48 22-270-11-11

fax: +48 22 118-94-89

e-mail: info@openlife.pl

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. „Solidarności” 171, 00-877 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.