FAQZarezerwuj wizytę
Używamy niezbędnych plików cookies, aby nasza strona funkcjonowała poprawnie. Opcjonalne analityczne/statystyczne pliki cookies wykorzystamy wyłącznie w momencie, kiedy się na to zgodzisz i je włączysz za pomocą tego narzędzia. Więcej informacji o wykorzystywanych plikach cookies i sposobach zarządzania nimi znajduje się w Polityce prywatności Open Life TU Życie S.A.
Niezbędne pliki cookies
Niezbędne pliki cookies zapewniają podstawowe funkcje, takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność i wyświetlanie strony. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to mieć wpływ na funkcjonowanie strony. Zamknij

Aktualności

20.11.2023

Komunikat dotyczący zmiany nazwy Open Finance Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

 

Szanowni Państwo,

Informujemy o dokonaniu przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 32 ust. 2 statutu Open Finance Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zmiany nazwy Open Finance Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty na Open Retail Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności. Fundusz może używać skrótu nazwy „Open Retail NFIZW”.

Open Retail Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności to fundusz inwestycyjny zamknięty, którego certyfikaty inwestycyjne stanowią środki wymienionych poniżej ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych:

  • UFK Open Life WD2;
  • UFK Open Life WD3,

w ramach umów ubezpieczenia na życie i dożycie o następujących nazwach marketingowych: „Perspective”, „New Horizon”.


Kontakt z Towarzystwem Ubezpieczeń

W przypadku pytań dotyczących niniejszego komunikatu lub posiadanej umowy ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym o następujących nazwach marketingowych: „Perspective”, „New Horizonprosimy o skontaktowanie się z Towarzystwem Ubezpieczeń poprzez Infolinię pod nr tel. 801-222-333 lub +48 22 118-94-99 bądź na adres email: info@openlife.pl.

Mające zastosowanie do wymienionych powyżej umów ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia wraz z załącznikami: Regulaminem Funduszu oraz Tabelą Parametrów Opłat i Limitów Ubezpieczenia dostępne są na stronie internetowej www.openlife.pl


Komunikat dostępny do pobrania.

Masz pytania?
Czekamy na naszej infolinii:

801 222 333
lub
+48 22 118 94 99

Zapraszamy w godzinach:
9:00 – 16:00 pn-pt

Wizyty osobiste w siedzibie Open Life TU Życie S.A.,
w dni robocze: 9:00 – 16:00

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. “Solidarności” 171, 00-877 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.

al. “Solidarności” 171
00-877 Warszawa

Sekretariat Zarządu:

+48 22-270-11-11

fax: +48 22 118-94-89

e-mail: info@openlife.pl

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. “Solidarności” 171, 00-877 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.