FAQ
Używamy niezbędnych plików cookies, aby nasza strona funkcjonowała poprawnie. Opcjonalne analityczne/statystyczne pliki cookies wykorzystamy wyłącznie w momencie, kiedy się na to zgodzisz i je włączysz za pomocą tego narzędzia. Więcej informacji o wykorzystywanych plikach cookies i sposobach zarządzania nimi znajduje się w Polityce prywatności Open Life TU Życie S.A.
Niezbędne pliki cookies
Niezbędne pliki cookies zapewniają podstawowe funkcje, takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność i wyświetlanie strony. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to mieć wpływ na funkcjonowanie strony. Zamknij

Aktualności

29.07.2021

Open Life TU Życie S.A. rozszerza zakres pakietu Assistance Medyczne Plus w ubezpieczeniach grupowych na życie

Rozszerzony pakiet Assistance Medyczne Plus jest oferowany wraz z ubezpieczeniami grupowymi na życie od 1 lipca 2021 r. Dotychczasowa oferta została rozszerzona o Pakiet funeralny, Pakiet psychologiczny, a także zniesiono miesięczny okres karencji.

 

Open Life w ubezpieczeniach grupowych na życie „Ochrona w Grupie”, „Ochrona w Grupie dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw” zawieranych od 1 lipca 2021 r. rozszerza zakres dotychczasowego pakietu Assistance pod nową nazwą Assistance Medyczne Plus o Pakiet funeralny oraz Pakiet psychologiczny.

Pakiety przygotowane przez AWP P&C S.A. Oddział w Polsce są wyjściem naprzeciw potrzebom pojawiającym się przy najtrudniejszych sytuacjach w życiu naszych Klientów związanych ze śmiercią. Pakiety dotyczą samego Klienta (ubezpieczonego), ale też najbliższych: dziecka, współmałżonka lub partnera, gdy śmierć jest wynikiem poważnego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku.

Kwoty oraz usługi, na które mogą liczyć osoby objęte ochroną w Pakiecie funeralnym to organizacja i pokrycie kosztów pogrzebu do 4 000 zł, kosztów dojazdu na pogrzeb do 1 000 zł, kosztów pomocy domowej do 1 000 zł oraz oddanie do dyspozycji Infolinii pogrzebowej.

Pakiet psychologiczny to z kolei wsparcie przy organizacji i pokryciu kosztów pomocy psychologicznej do 1 000 zł.

Tematyka zdrowia psychicznego jest coraz częściej podnoszona, tak samo jak kwestia dostępności specjalistycznej pomocy oraz wsparcia psychologicznego. ZUS w komunikacie[i]  z kwietnia tego roku podaje, że zwolnienia lekarskie z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania stanowiły 7 proc. wszystkich elektronicznych zaświadczeń o niezdolności do pracy. Wśród jednostek chorobowych będących najczęstszą przyczyną wystawiania zaświadczeń lekarskich w 2020 r. były: reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne, epizod depresyjny, inne zaburzenia lękowe.

Mamy nadzieję, że Pakiety dodane do oferty ubezpieczeń grupowych na życie Open Life, będą doraźną pomocą w trudnych sytuacjach. Co ważne, przy zawieraniu nowych umów nie będzie obowiązywała miesięczna karencja, która była dotychczas stosowana w pakietach Assistance. Dzięki temu możliwe będzie udzielenie wsparcia w możliwie najkrótszym czasie.

Wszystkie osoby chcące zapoznać się ze szczegółami oferty zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem infolinii 801 222 333.

Dla osób zainteresowanych bardziej spersonalizowaną ofertą grupowej ochrony dla swoich Pracowników do dyspozycji pozostają nasi regionalni przedstawiciele, których dane kontaktowe znajdują się na stronie Towarzystwa https://www.openlife.pl/produkty/dla-partnerow-biznesowych/kontakt/.

[i] https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/absencja-chorobowa-wplyw-pandemii-na-kondycje-psychiczna-polakow/3973454

 

Assistance Medyczne Plus materiał informacyjny


Masz pytania?
Czekamy na naszej infolinii:

801 222 333
lub
+48 22 118 94 99

Zapraszamy w godzinach:
9:00 – 16:00 pn-pt

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. „Solidarności” 171, 00-877 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.

al. „Solidarności” 171
00-877 Warszawa

Sekretariat Zarządu:

+48 22-270-11-11

fax: +48 22 118-94-89

e-mail: info@openlife.pl

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. „Solidarności” 171, 00-877 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.