FAQ
Używamy niezbędnych plików cookies, aby nasza strona funkcjonowała poprawnie. Opcjonalne analityczne/statystyczne pliki cookies wykorzystamy wyłącznie w momencie, kiedy się na to zgodzisz i je włączysz za pomocą tego narzędzia. Więcej informacji o wykorzystywanych plikach cookies i sposobach zarządzania nimi znajduje się w Polityce prywatności Open Life TU Życie S.A.
Niezbędne pliki cookies
Niezbędne pliki cookies zapewniają podstawowe funkcje, takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność i wyświetlanie strony. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to mieć wpływ na funkcjonowanie strony. Zamknij

Aktualności

04.01.2021

Komunikat

W związku z informacją o przymusowej restrukturyzacji Idea Bank S.A. i jego przejęciu przez Bank Pekao S.A. informujemy iż:

Open Life TU Życie S.A. (dalej Open Life) jest w całości odrębną Spółką i decyzja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dotycząca Idea Bank S.A. nie przekłada się na bezpieczeństwo klientów Open Life i środków powierzonych Spółce.

Relacje Open Life z Idea Bank S.A. opierały się na współpracy biznesowej. Idea Bank S.A. był wyłącznie dystrybutorem produktów ubezpieczeniowych Open Life. Dystrybucja tych produktów zakończyła się w roku 2019. Idea Bank S.A. nie ma żadnych zobowiązań finansowych wobec Open Life, które mogłyby wpłynąć na realizację umów ubezpieczenia. Open Life w żaden sposób nie był zaangażowany kapitałowo w akcje ani obligacje podporządkowane Idea Banku S.A.

Zapewniamy, iż wszyscy klienci Idea Bank posiadający ubezpieczenia Open Life będą obsługiwani bez zakłóceń, na tych samych zasadach co dotychczas, a wszelkie dyspozycje i świadczenia będą realizowane zgodnie z ustalonymi terminami.

Open Life na bieżąco realizuje wszystkie zobowiązania wobec klientów oraz pozostałych kontrahentów. Środki Klientów Open Life są bezpieczne i mają pokrycie z nadwyżką w aktywach. Od lat pozycja Spółki na rynku jest stabilna. Spółka wypełnia wszystkie wymogi ustawowe oraz te, które nakładają na nią organy nadzoru. Współczynnik wypłacalności Spółki na dzień 30.09.2020 r. wyniósł 132% wobec 100% wymaganych ustawowo. Dane na ich temat publikujemy na naszej stronie internetowej www.openlife.pl.

Masz pytania?
Czekamy na naszej infolinii:

801 222 333
lub
+48 22 118 94 99

Zapraszamy w godzinach:
9:00 – 16:00 pn-pt

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. „Solidarności” 171, 00-877 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.

al. „Solidarności” 171
00-877 Warszawa

Sekretariat Zarządu:

+48 22-270-11-11

fax: +48 22 118-94-89

e-mail: info@openlife.pl

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. „Solidarności” 171, 00-877 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.