FAQZarezerwuj wizytę
Używamy niezbędnych plików cookies, aby nasza strona funkcjonowała poprawnie. Opcjonalne analityczne/statystyczne pliki cookies wykorzystamy wyłącznie w momencie, kiedy się na to zgodzisz i je włączysz za pomocą tego narzędzia. Więcej informacji o wykorzystywanych plikach cookies i sposobach zarządzania nimi znajduje się w Polityce prywatności Open Life TU Życie S.A.
Niezbędne pliki cookies
Niezbędne pliki cookies zapewniają podstawowe funkcje, takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność i wyświetlanie strony. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to mieć wpływ na funkcjonowanie strony. Zamknij

Aktualności

07.09.2023

mObywatel w Open Life

Szanowni Klienci,

W związku z wejściem w życie z dniem 14 lipca 2023 r. Ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel, uprzejmie informujemy, że od 1 września b.r. Klienci Open Life TU Życie S.A. mogą potwierdzać swoją tożsamość również z wykorzystaniem aplikacji mObywatel.

 

W związku z powyższym, weryfikacja tożsamości Klienta w oddziałach Dystrybutora podczas spotkania z Pracownikiem będzie możliwa również za pomocą mDowodu (nowego elektronicznego dokumentu tożsamości zawartego w aplikacji mObywatel 2.0).

 

WAŻNE:

  • Nowy dokument tożsamości mDowód, dostępny w aplikacji mObywatel, nie jest tożsamy z tradycyjnym dowodem osobistym. Warto zwrócić uwagę na najważniejsze różnice: mDowód jest ważny 5 lat, posiada swój unikalny numer, który składa się 4 liter i 5 cyfr.
  • Weryfikację tożsamości Klienta posługującego się mDowodem można wykonać na dwa sposoby:
    • korzystając z aplikacji mObywatel 2.0 zainstalowanej na telefonie komórkowym osoby weryfikującej – w tym celu na telefonie komórkowym osoby weryfikującej należy zainstalować aplikację mObywatel 2.0, rejestracja w aplikacji nie jest wymagana, następnie w aplikacji należy wygenerować kod QR i poprosić Klienta o jego zeskanowanie i udostępnienie danych, po wykonaniu tych czynności przez Klienta, na telefonie komórkowym osoby weryfikującej powinny pojawić się dane mDowodu udostępnione przez klienta,
    • korzystając z narzędzi udostępnionych przez Ministerstwo Cyfryzacji pod adresem: https://weryfikator.mobywatel.gov.pl/verification-process – w tym celu przy pomocy udostępnionej aplikacji internetowej należy wygenerować kod QR i poprosić Klienta o jego zeskanowanie i udostępnienie danych, po wykonaniu tych czynności przez Klienta, na ekranie monitora osoby weryfikującej powinny pojawić się dane mDowodu udostępnione przez Klienta.

 

UWAGA:

W ramach obsługi Klientów Open Life TU Życie S.A. posługujących się mDowodem, rekomendujemy aby Pracownicy weryfikujący tożsamość Klienta korzystali z aplikacji mObywatel wyłącznie z telefonów i komputerów służbowych.

Instytucje obowiązane, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, z późn. zm.[13])), są obowiązane stosować przepisy ustawy w zakresie wykorzystywania dokumentu mObywatel jako środka bezpieczeństwa finansowego do identyfikacji klienta oraz weryfikacji jego tożsamości, od dnia 1 września 2023 r. Weryfikacja tożsamości powinna obejmować zarówno warstwę wizualną jak i poprawność danych udostępnianych w aplikacji mObywatel.

 

W załączniku nr 1 przesyłamy prezentację udostępnioną przez Ministerstwo Cyfryzacji, która dotyczy nowej usługi internetowej umożliwiającej weryfikację mDowodu, dostępnego w aplikacji mObywatel 2.0, bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej.

 

Kolejne komunikaty doprecyzowujące wdrożone zmiany zostaną przesłane tak szybko jak to będzie możliwe.

 

W przypadku wątpliwości lub dodatkowych pytań, uprzejmie prosimy o kontakt z Infolinią Open Life pod numerem telefonu  801 222 333 lub +48 22 118 94 99 w dni powszednie w godzinach 9:00 – 16:00 bądź poprzez e-mail: info@openlife.pl.

 

Dokumenty do pobrania:

Komunikat 

Załącznik nr 1 Internetowa usługa weryfikacji mDowodu

Masz pytania?
Czekamy na naszej infolinii:

801 222 333
lub
+48 22 118 94 99

Zapraszamy w godzinach:
9:00 – 16:00 pn-pt

Wizyty osobiste w siedzibie Open Life TU Życie S.A.,
w dni robocze: 9:00 – 16:00

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. “Solidarności” 171, 00-877 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.

al. “Solidarności” 171
00-877 Warszawa

Sekretariat Zarządu:

+48 22-270-11-11

fax: +48 22 118-94-89

e-mail: info@openlife.pl

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. “Solidarności” 171, 00-877 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.