FAQZarezerwuj wizytę
Używamy niezbędnych plików cookies, aby nasza strona funkcjonowała poprawnie. Opcjonalne analityczne/statystyczne pliki cookies wykorzystamy wyłącznie w momencie, kiedy się na to zgodzisz i je włączysz za pomocą tego narzędzia. Więcej informacji o wykorzystywanych plikach cookies i sposobach zarządzania nimi znajduje się w Polityce prywatności Open Life TU Życie S.A.
Niezbędne pliki cookies
Niezbędne pliki cookies zapewniają podstawowe funkcje, takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność i wyświetlanie strony. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to mieć wpływ na funkcjonowanie strony. Zamknij

Aktualności

14.12.2022

Nowy rozdział w ubezpieczeniach grupowych na życie Open Life

Z przyjemnością informujemy, iż od 1 grudnia 2022 roku do zespołu Open Life TU Życie S.A., w roli dyrektora Departamentu Produktów Ubezpieczeń Grupowych, dołączyła Dominika Kmietowicz-Hankus. Od początku swojej drogi zawodowej jest związana z ubezpieczeniami. Początkowo z aktuariatem, a następnie z zarządzaniem produktami i oceną ryzyka. W Open Life będzie kierowała zespołem specjalistów odpowiedzialnych m.in za dostosowanie oferty produktowej do aktualnych oczekiwań rynku i potrzeb klienta oraz za wdrożenia nowości w procesie obsługowym ofertowania i polisowania ubezpieczeń grupowych na życie.

Dominika Kmietowicz-Hankus ubezpieczeniami zajmowała się już na studiach w Szkole Głównej Handlowej, gdzie zgłębiała tajniki matematyki aktuarialnej. Po studiach rozpoczęła pracę w Nationale-Nederlanden TUnŻ S.A., w departamencie aktuarialnym. Później pracowała w Zurich Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (obecnie Generali Życie T.U. S.A.), następnie w Pramerica Życie TUiR SA (obecnie Unum Życie TUiR S.A.), a ostatnio w Pocztowym Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie S.A. W każdej z tych firm zajmowała się produktami ubezpieczeń grupowych na życie – od oferty skierowanej do małych, 3 osobowych firm, do grup liczących ponad 50 tys. ubezpieczonych. Zajmowała się tworzeniem produktów, ich wyceną, zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, wdrożeniami systemowymi, ofertowaniem, przetargami publicznymi, analizą szkodowości i wieloma innymi aspektami tego segmentu ubezpieczeń. Nie obca jest jej analiza dokumentacji medycznej czy przygotowywanie materiałów marketingowych. Współpracowała z agentami wyłącznymi, multiagencjami, brokerami oraz dostawcami usług zdrowotnych i assistance.

Do zespołu Open Life dołączyła w grudniu bieżącego roku. W Departamencie Produktów Ubezpieczeń Grupowych jest odpowiedzialna za ocenę ofert ubezpieczeń grupowych pracowniczych i grup otwartych, jak również tworzenie nowych i modyfikację wprowadzonych do obrotu produktów Spółki z zakresu ubezpieczeń grupowych pracowniczych i grup otwartych. Do jej zadań w szczególności należy bieżąca współpraca ze sprzedawcami przy konstrukcji ofert, ocena ryzyk ubezpieczeniowych i ustalenie ostatecznego kształtu oferty wraz z jej ceną, przy uwzględnieniu dbałości o rentowność portfela oraz rekomendacje w zakresie zmian rocznicowych (odnowienie, podwyższenie składki lub zmiana zakresu ubezpieczenia bądź nieprzedłużanie umowy) przy uwzględnieniu dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia.

Przede mną i moim zespołem jest wysoko postawiona poprzeczka: pragniemy zwiększyć rozpoznawalność marki Open Life oraz znacząco powiększyć portfel umów ubezpieczeń grupowych – komentuje Dominika Kmietowicz-Hankus – Jestem przekonana, że dzięki moim wcześniejszym doświadczeniom w firmach ubezpieczeniowych, wniosę do Open Life nowe pomysły, które jeszcze bardziej ułatwią współpracę partnerom biznesowym i zapewnią naszym klientom jeszcze lepszą ochronę życia i zdrowia – podkreśla.

Prywatnie nowa Pani dyrektor jest miłośniczką wysokich gór i lodowców. W kuchennych podbojach uwielbia eklektyzm – kuchnię włoską, tajską, indyjską i oczywiście polską. To co najlepsze z każdej strony świata.

Departament Produktów Ubezpieczeń Grupowych jest nową jednostką organizacyjną w Open Life stworzoną w związku z zapotrzebowaniem spółki na dedykowaną obsługę dynamicznie rozwijającej się linii biznesowej ubezpieczeń grupowych na życie. Departament ten będzie blisko współpracował z Departamentem Sprzedaży Ubezpieczeń Grupowych, pracując w ramach wspólnej strategii i realizując bliźniacze cele biznesowe. Współpraca tych dwóch departamentów wyznacza początek nowej jakości w procesie ofertowania i rozwoju ubezpieczeń pracowniczych Ubezpieczyciela.

Piotr Twardokęs – wiceprezes zarządu Open Life, nie kryje zadowolenia z takiego kierunku rozwoju oferty grupowej Spółki – Cieszę się, że Dominika dołącza do naszego zespołu. Liczę na dalszy pozytywny rozwój zdarzeń w obszarze biznesu ubezpieczeń grupowych już niebawem. Otwarta komunikacja tych dwóch zespołów, wzajemne zrozumienie i wsłuchanie się w głos partnera na linii underwriting-sprzedaż pracują na rzecz dobra klientów i Ubezpieczyciela – podsumowuje.

Masz pytania?
Czekamy na naszej infolinii:

801 222 333
lub
+48 22 118 94 99

Zapraszamy w godzinach:
9:00 – 16:00 pn-pt

Wizyty osobiste w siedzibie Open Life TU Życie S.A.,
w dni robocze: 9:00 – 16:00

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. “Solidarności” 171, 00-877 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.

al. “Solidarności” 171
00-877 Warszawa

Sekretariat Zarządu:

+48 22-270-11-11

fax: +48 22 118-94-89

e-mail: info@openlife.pl

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. “Solidarności” 171, 00-877 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.