FAQZarezerwuj wizytę
Używamy niezbędnych plików cookies, aby nasza strona funkcjonowała poprawnie. Opcjonalne analityczne/statystyczne pliki cookies wykorzystamy wyłącznie w momencie, kiedy się na to zgodzisz i je włączysz za pomocą tego narzędzia. Więcej informacji o wykorzystywanych plikach cookies i sposobach zarządzania nimi znajduje się w Polityce prywatności Open Life TU Życie S.A.
Niezbędne pliki cookies
Niezbędne pliki cookies zapewniają podstawowe funkcje, takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność i wyświetlanie strony. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to mieć wpływ na funkcjonowanie strony. Zamknij

Aktualności

10.03.2023

Open Life to Dobry wybór

Tak właśnie nazywa się najnowsze ubezpieczenie oferowane przez Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A., dystrybuowane w VeloBank S.A. „Dobry wybór” to indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie o charakterze oszczędnościowym z gwarantowaną ochroną wpłaconej składki.

Proponowana przez Open Life oferta ubezpieczenia stanowi zabezpieczenie bliskich ubezpieczonego w razie jego śmierci, ale także pozwala na gromadzenie oszczędności na przyszłość w wygodnej formule produktu ubezpieczeniowego. Taka konstrukcja to podwójna korzyść dla klienta, który zyskuje jednocześnie ochronę finansową i dodatkowe środki w gwarantowanej wysokości.

Produkt „Dobry wybór” jest dedykowany do sprzedaży w VeloBank osobom w wieku od 18 do 75 lat, zainteresowanym krótkoterminowym ubezpieczeniem na życie o charakterze oszczędnościowym z niewielka częścią ochronną. Składka Jednorazowa o dobrowolnej wysokości w przedziale od 5 tyś zł do 2 mln zł, jest wpłacana na okres 1, 2 lub 3 lat. Ubezpieczony decydując o kwocie wpłaty, a także horyzoncie czasowym polisy otrzymuje jasną i transparentną informację o wielkości oszczędności jakie zyska po zakończeniu umowy.

Najważniejszą cechą ubezpieczenia „Dobry wybór”, oprócz przejrzystości sum ubezpieczenia, jest 100% ochrona wpłaconych środków. Niezależnie czy ubezpieczony będzie chciał odzyskać wpłaconą kwotę składki przed upływem okresu ubezpieczenia, czy też śmierć klienta nastąpiłaby w wyniku wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela, „Dobry wybór” gwarantuje wypłatę świadczenia co najmniej w wysokości wpłaconej składki. Pewność zwrotu wpłaconych pieniędzy jest niezaprzeczalną zaletą tego ubezpieczenia oraz gwarancją bezpieczeństwa i satysfakcji klientów.

„DOBRY WYBÓR”:

  • chroni 100% kapitału wpłaconego jako składka jednorazowa przez cały czas trwania ubezpieczenia – w przypadku potrzeby wcześniejszego zakończenia okresu ubezpieczenia przewiduje wypłatę świadczenia w wysokości nie mniejszej niż kwota wpłaconej składki;
  • w przypadku śmierci ubezpieczonego w okresie ochrony ubezpieczeniowej lub dożycia przez ubezpieczonego do końca umówionego okresu ubezpieczenia przewiduje wypłatę świadczenia przewyższającego wysokości wpłaconej składki.

Ubezpieczenie jest bardzo proste w swojej konstrukcji. Zawarcie umowy ubezpieczenia wymaga minimum formalności. Wystarczy wypełnić krótką ankietę potrzeb klienta oraz wniosek o zawarcie ubezpieczenia. Nie jest wymagane wypełnienie ankiety o stanie zdrowia ani dostarczenie wyników badań.

Open Life ubezpieczeniem „Dobry wybór” potwierdza zapowiadaną w 2022 roku strategię rozwoju ubezpieczeń ochronnych i oszczędnościowych. Ten rodzaj oferty wraz z segmentem ubezpieczeń grupowych pracowniczych będzie stanowił drogowskaz dla przyszłych projektów i kierunku rozwoju oferty Ubezpieczyciela.

—-

Zanim podpiszesz Wniosek o zawarcie Umowy ubezpieczenia zapoznaj się z zapisami zawartymi w dokumentacji ubezpieczeniowej tj. Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie „Dobry wybór” (kod warunków UB_OLOR127).

W dokumentacji ubezpieczeniowej znajdziesz szczegółowe informacje o Umowie ubezpieczenia, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności.

Masz pytania?
Czekamy na naszej infolinii:

801 222 333
lub
+48 22 118 94 99

Zapraszamy w godzinach:
9:00 – 16:00 pn-pt

Wizyty osobiste w siedzibie Open Life TU Życie S.A.,
w dni robocze: 9:00 – 16:00

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. “Solidarności” 171, 00-877 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.

al. “Solidarności” 171
00-877 Warszawa

Sekretariat Zarządu:

+48 22-270-11-11

fax: +48 22 118-94-89

e-mail: info@openlife.pl

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. “Solidarności” 171, 00-877 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.