FAQ
Używamy niezbędnych plików cookies, aby nasza strona funkcjonowała poprawnie. Opcjonalne analityczne/statystyczne pliki cookies wykorzystamy wyłącznie w momencie, kiedy się na to zgodzisz i je włączysz za pomocą tego narzędzia. Więcej informacji o wykorzystywanych plikach cookies i sposobach zarządzania nimi znajduje się w Polityce prywatności Open Life TU Życie S.A.
Niezbędne pliki cookies
Niezbędne pliki cookies zapewniają podstawowe funkcje, takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność i wyświetlanie strony. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to mieć wpływ na funkcjonowanie strony. Zamknij

Aktualności

11.12.2020

Komunikat dotyczący zmiany nazwy Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Komunikat dotyczący zmiany nazwy Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż po zarejestrowanym przez sąd 23 października 2020 roku połączeniem Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych („Fundusz Przejmujący”) z Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych („Fundusz Przejmowany”), Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dniem 1 grudnia 2020 r. zmieniło nazwę połączonego funduszu z Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych na Noble Fund Private Debt Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.

 

Zgodnie z informacją otrzymaną z Noble Funds TFI S.A. połączony fundusz kontynuuje strategię swoich poprzedników, co oznacza koncentrację na finansowaniu sektora małych i średnich przedsiębiorstw, głównie w Polsce, choć także w Europie Środkowo-Wschodniej, natomiast jego nazwa jasno wskazuje specjalizację w emisjach typu private debt, kierowanych przez emitentów najczęściej tylko do funduszu Noble Fund Private Debt FIZAN na zasadzie transakcji dwustronnej.

 

Noble Fund Private Debt FIZAN to fundusz inwestycyjny zamknięty, którego certyfikaty inwestycyjne stanowią środki wymienionych poniżej ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych:

  • UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych,
  • UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych 3,
  • UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych6,
  • Open Life Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej,
  • Open Life Europejskich Obligacji Korporacyjnych,
  • Open Life Europejskich Obligacji Korporacyjnych3,

 

w ramach umów ubezpieczenia na życie i dożycie o następujących nazwach marketingowych: „Bezpieczny Zysk”, „Obligacje Plus”, „Obligacje Korporacyjne Plus”, „Obligacje Korporacyjne Plus II”, „Obligacje Korporacyjne Plus III”, „Obligacje Korporacyjne Plus III vp.”, „Obligacje Korporacyjne Plus IV”, „Obligacje Korporacyjne Plus IV vp.”, „Asy Obligacji”, „Asy Obligacji II”, „Horyzont Obligacji”, „Progres Korpo-Obligacje”,  „Multi Korpo-Obligacje” „db Invest Profit”, „db Invest Profit2”, „db Invest Profit3” oraz „db Invest Profit4”, „Obligacje CEEurope”, „Obligacje CEEurope II”, „Nowa Europa”, „Obligacje CEE” oraz „Europejskie Perspektywy” „Euro Kompas”, „Progres Euro-Obligacje”.

Komunikat dotyczący zmiany nazwy Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZAN


Masz pytania?
Czekamy na naszej infolinii:

801 222 333
lub
+48 22 118 94 99

Zapraszamy w godzinach:
9:00 – 16:00 pn-pt

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. „Solidarności” 171, 00-877 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.

al. „Solidarności” 171
00-877 Warszawa

Sekretariat Zarządu:

+48 22-270-11-11

fax: +48 22 118-94-89

e-mail: info@openlife.pl

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. „Solidarności” 171, 00-877 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.