FAQ
Używamy niezbędnych plików cookies, aby nasza strona funkcjonowała poprawnie. Opcjonalne analityczne/statystyczne pliki cookies wykorzystamy wyłącznie w momencie, kiedy się na to zgodzisz i je włączysz za pomocą tego narzędzia. Więcej informacji o wykorzystywanych plikach cookies i sposobach zarządzania nimi znajduje się w Polityce prywatności Open Life TU Życie S.A.
Niezbędne pliki cookies
Niezbędne pliki cookies zapewniają podstawowe funkcje, takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność i wyświetlanie strony. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to mieć wpływ na funkcjonowanie strony.
Pliki cookies analityczne/statystyczne wyłączone
Analityczne/statystyczne pliki cookies zbierają informacje z zastosowaniem funkcji anonimizacji danych osobowych i pozwalają nam ulepszać naszą stronę internetową. Będziemy mogli z nich korzystać o ile wyrazisz na to zgodę za pomocą powyższego suwaka. Zapisz i zamknij

OPEN LIFE „Zabezpieczamy Przyszłość”

 

KONKURS OPEN LIFE
„Zabezpieczamy Przyszłość”

Konkurs na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z zakresu ubezpieczeń na życie

6 000 zł

Tyle wynosi główna nagroda w Konkursie. Otrzyma ją osoba, której praca z zakresu ubezpieczeń na życie zostanie uznana za najlepszą przez jury

3 000 zł

II miejsce

1 000 zł

III miejsce

Wszyscy, którzy staną na podium, mają szansę także na płatny staż w wybranym departamencie Open Life. Bez parzenia kawy :)

Zgłoś się, jeżeli:

Jesteś studentem lub absolwentem uczelni wyższej

Jesteś autorem pracy z zakresu ubezpieczeń na życie

Obroniłeś się w roku akademickim 2017/2018

Praca jest napisana w języku polskim

W jury Konkursu zasiadają:

Prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz

polski ekonomista specjalizujący się w zakresie ubezpieczeń i polityki społecznej, profesor nauk ekonomicznych związany z SGH w Warszawie

Prof. dr hab. Marcin Orlicki

polski prawnik, radca prawny, doktor habilitowany nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Dr Jacek Skwierczyński

aktuariusz, osoba nadzorująca funkcję zarządzania ryzykiem w Open Life TU Życie S.A., Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy

Partnerzy
konkursu:

AIESEC Warszawa SGH – jeden z największych oddziałów lokalnych w Polsce. To właśnie tutaj, w 1971 roku, rozpoczęła się historia AIESEC Polska. Zrzesza ponad 100 aktywnych członków ze stołecznych uczelni, którzy realizują projekty społeczne i biznesowe docierające do kilkudziesięciu tysięcy osób.

BeInsured to pierwszy na polskim rynku portal, który powstał w celu dzielenia się wiedzą oraz kompetencjami z zakresu ubezpieczeń. Miejsce tworzone jest przez wykwalifikowany zespół z myślą profesjonalistach, którzy każdego dnia w pracy zawodowej stykają się z tematami ubezpieczeń.

KarierawFinansach.pl to serwis rekrutacyjny dla specjalistów z branży finansowej, bankowej, ubezpieczeniowej oraz sektora BPO/SSC. Oprócz ofert pracy od ponad 400 pracodawców, dostarcza także aktualne informacje z branży i poradniki, które pozwalają kandydatom z sukcesem przejść przez proces rekrutacji.

Harmonogram:


Zgłoś swój temat
do 30 IX 2018

Prześlij na stypendium-konkurs@openlife.pl (lub przesyłką pocztową):

• uzupełniony formularz zgłoszeniowy
• oświadczenie o pozytywnym wyniku obrony
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych


Sprawdź maila :)
do 10 X 2018

Zgłoszone tematy zostaną przez nas zweryfikowane pod kątem wymogów formalnych. Autorzy zostaną poinformowani o wynikach kwalifikacji.


Prześlij nam pracę
do 31 X 2018

Prześlij na stypendium-konkurs@openlife.pl (lub przesyłką pocztową):

• obronioną pracę w wersji elektronicznej (w dwóch formatach: edytowalnym DOC i PDF)
• opinię promotora lub recenzenta wraz z pisemną zgodą na jej wykorzystywanie w Konkursie
• zaświadczenie wydane przez władze uczelni, potwierdzające uzyskaną ocenę z pracy i termin obrony
• formularz zgłoszeniowy z informacjami nt. danych kontaktowych, danych promotora pracy, a także danych uczelni, wydziału i instytutu lub katedry, w której zgłaszana praca powstała


Czekaj na decyzję jury
do 30 XI 2018

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone Uczestnikom drogą mailową i na tej stronie internetowej. W informacjach zostaną ujęte imiona i nazwiska laureatów, tematy zwycięskich prac i dane uczelni oraz wydziałów, na których powstały.


Odbierz nagrodę!
do 20 XII 2018

Nagrody zostaną wypłacone na konta laureatów do 20 grudnia 2018 roku. Szczegóły dotyczące realizacji stażów będą ustalane ze zwycięzcami indywidualnie.

 

Zgłoszenia
konkursowe:

Zgłoszenia konkursowe można wysyłać na adres: stypendium-konkurs@openlife.pl; prosimy o tytułowanie maili wg schematu: Zgłoszenie_Imię_Nazwisko.

Aplikacje można przesłać również przesyłką tradycyjną na adres siedziby firmy:

Sz. P. Kamila Kępińska

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

z dopiskiem: „Konkurs – Zabezpieczamy Przyszłość”

FAQ:

Kiedy mija termin zgłaszania prac?

Tematy prac można zgłaszać do 30 września 2018 roku. Autorzy prac, które zakwalifikują się do drugiego etapu, nadsyłają swoje prace do 31 października 2018 r.

Jakich dokumentów potrzebuję, żeby zgłosić pracę?

Do zgłoszenia pracy konieczny będzie uzupełniony formularz zgłoszeniowy, oświadczenie o pozytywnym wyniku obrony, obroniona praca w wersji elektronicznej (DOC i PDF), opinia promotora lub recenzenta wraz z pisemną zgodą na jej wykorzystanie w Konkursie, zaświadczenie władz uczelni potwierdzające uzyskaną ocenę z pracy i termin obrony, a także oświadczenie autora o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.

Jakie są kryteria oceny prac?

Jury wypracuje szczegółowe kryteria i metodologię oceny prac w toku pierwszego posiedzenia. Przy ocenie prac jury będzie brało pod uwagę: zgodność pracy z ideą Konkursu i zatwierdzonym tematem, oryginalność ujęcia tematu, nowatorski i twórczy charakter pracy, aktualność i wagę poruszanego zagadnienia, poprawność merytoryczną, przydatność praktyczną, wartość naukową, znajomość literatury przedmiotu, poprawność i aktualność doboru i wykorzystania źródeł, edytorski poziom pracy.

Nie mam statusu studenta, ale spełniam wymogi formalne. Czy mogę zgłosić pracę?

Tak, o ile zgłoszona praca została obroniona w roku akademickim 2017/2018.

Moja praca dotyczy ogólnie branży ubezpieczeniowej – nie tylko ubezpieczeń na życie. Czy mogę się zgłosić do Konkursu?

Rekomendujemy przesłać temat pracy do weryfikacji w pierwszym etapie. Jeżeli praca w adekwatnym zakresie porusza obszar ubezpieczeń na życie, na pewno będzie mogła wziąć udział w Konkursie.

Planuję obronić pracę w 2018 roku, ale po 30 września. Czy mogę zgłosić się do Konkursu?

Pracę należy koniecznie obronić przed obradami jury. Zapraszamy do kontaktu – sprawdzimy, czy jurorzy będą mieli czas i możliwość się z nią zapoznać w zmienionym terminie.

W jaki sposób chronione są moje dane osobowe?

Wszyscy uczestnicy i laureaci mają prawo wglądu do swoich danych osobowych i do ich poprawiania. Po upływie terminów wskazanym regulaminem, dane osobowe uczestników i laureatów zostaną usunięte, a w przypadku przesyłek pocztowych – komisyjnie zniszczone.

Dowiedz się
więcej:

Masz pytania? Napisz do nas!

stypendium-konkurs@openlife.pl

Konkurs „Zabezpieczamy Przyszłość” realizuje 4. Cel Zrównoważonego Rozwoju ONZ – Dobra Jakość Edukacji.

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.

ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Sekretariat Zarządu:
+48 22 427-47-53

fax: +48 22 417-10-71

e-mail: info@openlife.pl

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.