FAQ
Używamy niezbędnych plików cookies, aby nasza strona funkcjonowała poprawnie. Opcjonalne analityczne/statystyczne pliki cookies wykorzystamy wyłącznie w momencie, kiedy się na to zgodzisz i je włączysz za pomocą tego narzędzia. Więcej informacji o wykorzystywanych plikach cookies i sposobach zarządzania nimi znajduje się w Polityce prywatności Open Life TU Życie S.A.
Niezbędne pliki cookies
Niezbędne pliki cookies zapewniają podstawowe funkcje, takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność i wyświetlanie strony. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to mieć wpływ na funkcjonowanie strony. Zamknij

Krzysztof Bukowski

Krzysztof Bukowski –
Prezes Zarządu

Od 2011 roku Prezes Zarządu w Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

W Open Life nadzoruje następujące obszary działalności Spółki: obsługa klientów oraz roszczeń, IT, aktuariat, zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny, bezpieczeństwo, a także dział administracji.

Ukończył matematykę ogólną na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Jest licencjonowanym aktuariuszem. W latach 2001 – 2005 prowadził własną praktykę aktuarialną, w trakcie której współpracował z najważniejszymi firmami ubezpieczeniowymi w Polsce. Jego kariera zawodowa jest bogata w doświadczenia w sektorze ubezpieczeniowym. W latach 1996 – 2001 pracował w TUnŻ Warta S.A., w latach 2005 – 2007 zajmował stanowisko Dyrektora Biura Zarządzania Produktami w PZU Życie S.A., a w latach 2008 – 2010 był Członkiem Zarządu MetLife TUnŻ S.A. Od czerwca 2015 do marca 2016 roku sprawował funkcję Wiceprezesa w TU Europa oraz TU na Życie Europa.

 

Masz pytania?
Czekamy na naszej infolinii:

801 222 333
lub
+48 22 118 94 99

Zapraszamy w godzinach:
9:00 – 16:00 pn-pt

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. „Solidarności” 171, 00-877 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.

al. „Solidarności” 171
00-877 Warszawa

Sekretariat Zarządu:

+48 22-270-11-11

fax: +48 22 118-94-89

e-mail: info@openlife.pl

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. „Solidarności” 171, 00-877 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.