FAQ
Używamy niezbędnych plików cookies, aby nasza strona funkcjonowała poprawnie. Opcjonalne analityczne/statystyczne pliki cookies wykorzystamy wyłącznie w momencie, kiedy się na to zgodzisz i je włączysz za pomocą tego narzędzia. Więcej informacji o wykorzystywanych plikach cookies i sposobach zarządzania nimi znajduje się w Polityce prywatności Open Life TU Życie S.A.
Niezbędne pliki cookies
Niezbędne pliki cookies zapewniają podstawowe funkcje, takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność i wyświetlanie strony. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to mieć wpływ na funkcjonowanie strony.
Pliki cookies analityczne/statystyczne wyłączone
Analityczne/statystyczne pliki cookies zbierają informacje z zastosowaniem funkcji anonimizacji danych osobowych i pozwalają nam ulepszać naszą stronę internetową. Będziemy mogli z nich korzystać o ile wyrazisz na to zgodę za pomocą powyższego suwaka. Zapisz i zamknij

Opinie ekspertów

05.03.2020
Emilia Niewiatowska; Koordynator Projektu Departamentu Roszczeń i Oceny Ryzyka;

Co wiemy o obsłudze roszczeń?

W Open Life zbudowaliśmy rynkowe kompetencje do obsługi roszczeń. Komórką organizacyjną odpowiedzialną za obsługę tego obszaru jest Departament Roszczeń i Oceny Ryzyka (DRO).

 

DRO jest zespółem profesjonalistów, którzy od wielu lat zajmują się obsługą roszczeń. Wszystkie nasze procesy podporządkowaliśmy standardom rynkowym.

Open Life umożliwia zgłoszenie roszczenia:

  • on-line za pośrednictwem strony internetowej www.openlife.pl
  • tradycyjnie pocztą poprzez wypełnienie specjalnie w tym celu przygotowanego druku – „Formularz zgłoszenia roszczenia”.

W przypadku gdy ubezpieczony wybierze pierwszą ścieżkę, Towarzystwo po zarejestrowaniu zgłoszenia w systemie operacyjnym, wyśle na adres mailowy, z którego otrzymało zgłoszenie, powiadomienie o zarejestrowaniu roszczenia i nadaniu mu numeru sprawy. Open Life niezależnie od sposobu zgłoszenia roszczenia, w przypadku konieczności dosłania dodatkowej dokumentacji, w terminie 7 dni wysyła do ubezpieczonego/zgłaszającego informację o rozpoczęciu procesu likwidacji roszczenia oraz wskaże jakie dokumenty należy dosłać. Oczywiście w sytuacji śmierci ubezpieczonego, zawiadomienie o wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego dokonują uposażeni lub spadkobiercy ubezpieczonego wskazani w deklaracji zgody bądź Formularzu zmian niefinansowych.

Możliwość zgłoszenia roszczenia on-line to oszczędność czasu dla ubezpieczonego/zgłaszającego. Dokonanie zgłoszenia jest bardzo proste, gdyż aplikacja „prowadzi” przez kolejne kroki, niezbędne do prawidłowego zgłoszenia roszczenia oraz podpowiada jakie dokumenty należy załączyć.

Jednocześnie, w celu zapewnienia odpowiedniej komunikacji z naszymi klientami, na stronie internetowej w zakładce „Zgłoszenie roszczenia” została zamieszczona „Lista wymaganych dokumentów do zgłoszenia roszczenia” oraz druk Formularza zgłoszenia roszczenia do pobrania dla tych naszych klientów, którzy wolą tradycyjne rozwiązania.

Masz pytania?
Czekamy na naszej infolinii:

801 222 333
lub
+48 22 101 41 60

Zapraszamy w godzinach:
9:00 – 16:00 pn-pt

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.

ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Sekretariat Zarządu:

+48 22-270-11-11

fax: +48 22 118-94-89

e-mail: info@openlife.pl

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.