FAQZarezerwuj wizytę
Używamy niezbędnych plików cookies, aby nasza strona funkcjonowała poprawnie. Opcjonalne analityczne/statystyczne pliki cookies wykorzystamy wyłącznie w momencie, kiedy się na to zgodzisz i je włączysz za pomocą tego narzędzia. Więcej informacji o wykorzystywanych plikach cookies i sposobach zarządzania nimi znajduje się w Polityce prywatności Open Life TU Życie S.A.
Niezbędne pliki cookies
Niezbędne pliki cookies zapewniają podstawowe funkcje, takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność i wyświetlanie strony. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to mieć wpływ na funkcjonowanie strony. Zamknij

Opinie ekspertów

15.02.2021
Justyna Potentas; Dyrektor Departamentu Wsparcia Sprzedaży;

Dlaczego warto posiadać grupowe ubezpieczenie na życie?

Z każdym rokiem przybywa Ci zobowiązań. Jesteś odpowiedzialny za coraz więcej spraw. Starasz się zabezpieczyć przed tym, co nieprzewidywalne – ubezpieczasz samochód, dom czy mieszkanie – rzeczy materialne, których strata byłaby dotkliwie odczuwalna – wszystko, co cenne… Czy na pewno wszystko? A najbliżsi, których los zależy od Ciebie – dzieci, rodzice, żona, mąż, rodzeństwo? Dla nich najcenniejszą wartością jest opieka, którą ich otaczasz, poczucie bezpieczeństwa. Zadbaj o to, by Twoi bliscy zawsze czuli Twoją opiekę niezależnie od sytuacji.

 

Będąc pracownikiem firmy masz możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie/ posiadania grupowego ubezpieczenia na życie. Zaletą takiego ubezpieczenia jest m.in.:

  • możliwość uzyskania wysokich sum ubezpieczenia będących zabezpieczeniem ubezpieczonego lub jego rodziny
  • zakres ubezpieczenia trudniejszy do uzyskania w polisach indywidualnych
  • korzystny poziom składki ubezpieczeniowej przy wysokich sumach ubezpieczenia
  • pomoc w trudnych sytuacjach losowych
  • możliwość finansowego zabezpieczenia w przypadku utraty możliwości zarobkowania.

 

Większość z nas ma wiele wydatków. Często musimy decydować, które koszty poniesiemy w pierwszej kolejności, a z których możemy zrezygnować. W takich chwilach warto pomyśleć o swojej przyszłości, zabezpieczyć siebie i swoją rodzinę przed nieprzyjemnymi konsekwencjami zdarzeń losowych i być gotowym na każdą sytuację.

 

W przypadku śmierci lub nieszczęśliwego wypadku pieniądze nie zrekompensują nieszczęścia, ale bardzo pomogą przetrwać te najtrudniejsze chwile.

 

Są w życiu rzeczy, które robimy dla siebie, ale są także takie, które robimy wyłącznie dla naszych bliskich. Jedną z takich rzeczy jest ubezpieczenie na życie. To jeden ze sposobów, w jaki można pokazać swojej rodzinie, ile dla Ciebie znaczy. To także przejaw rozsądku i przezorności, szczególnie jeżeli odpowiadasz za znaczącą część rodzinnego dochodu. Dzięki ubezpieczeniu na życie zyskasz pewność, że kiedy Ciebie zabraknie, Twoja rodzina będzie mogła otrzymać środki, które pomogą jej przetrwać trudne chwile oraz zabezpieczą przyszłość.

Grupowe ubezpieczenie na życie zapewni:

  • Wsparcie finansowe bliskich na wypadek śmierci Ubezpieczonego
  • Świadczenie w określonej wysokości wypłacane w razie śmierci Ubezpieczonego uposażonym wskazanym w Deklaracji zgody, lub w przypadku ich braku – prawnym spadkobiercom
  • Ubezpieczenie na wypadek śmierci może być zabezpieczeniem ewentualnego kredytu
  • Świadczenie z tytułu ubezpieczenia jest zwolnione od podatku dochodowego oraz podatku od osób fizycznych i nie podlega podatkowi od spadków i darowizn (niezależnie czy świadczenie zostanie wypłacone ubezpieczonemu, uposażonemu czy spadkobiercom.)
  • Świadczenie z tytułu ubezpieczenia może być przeznaczone na dowolny cel

 

Grupowe ubezpieczenie na życie obejmujące ochroną życie i zdrowie, może wesprzeć Ciebie lub Twoich bliskich w trudnych sytuacjach losowych takich jak śmierć ubezpieczonego czy pobyt w szpitalu*. Open Life TU Życie S.A. ponosi odpowiedzialność nawet wtedy, gdy śmierć ubezpieczonego lub pobyt w szpitalu nastąpiły wskutek zachorowania na COVID-19.

 

Ciężko pracujesz. Myślisz o rodzinie. Pomyśl, co możesz zrobić, aby w najtrudniejszej chwili Twoi najbliżsi otrzymali pomoc finansową.

 

 

Nie warto bać się życia. Warto być gotowym na to, co ze sobą niesie.

 

*Szczegółowy zakres ubezpieczenia może różnić się w poszczególnych grupach. Wszelkie informacje o ubezpieczeniu, w tym o zakresie ubezpieczenia, wysokościach sum ubezpieczenia i wysokościach świadczeń, wyłączeniach, ograniczeniach odpowiedzialności oraz karencjach, zawarte są Warunkach Ubezpieczenia. Warunki ubezpieczenia są dostępne u Ubezpieczającego, który zawiera umowę ubezpieczenia grupowego na życie z Open Life TU Życie S.A.

 

Przedstawiona powyżej treść nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do zawarcia transakcji. Niniejszy dokument jest jedynie materiałem marketingowym i nie powinien być rozumiany jako rekomendacja do zawarcia ubezpieczenia. Każdorazowo przed podjęciem decyzji o zawarciu lub przystąpieniu do ubezpieczenia należy zapoznać się z właściwymi warunkami ubezpieczenia. Skorzystanie z niniejszego materiału jako podstawy bądź przesłanki do podjęcia decyzji następuje wyłącznie na ryzyko osoby, która taką decyzję podejmuje, a Open Life TU Życie S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie decyzje. Wszystkie informacje przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem najlepszej wiedzy i opinii autorów na dzień publikacji i mogą ulegać zmianie bez zapowiedzi. W takim przypadku Open Life TU Życie S.A. nie ma obowiązku aktualizacji tego materiału. Wszelkie informacje o ubezpieczeniu, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności oraz karencje, zawarte są Warunkach Ubezpieczenia. Warunki ubezpieczenia są dostępne u Ubezpieczającego, który zawiera umowę ubezpieczenia grupowego na życie z Open Life TU Życie S.A. Organem nadzoru nad Open Life TU Życie S.A. jest Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Szczegółowe informacje o ofercie Open Life TU Życie S.A. znajdują się na stronie www.openlife.pl.

Masz pytania?
Czekamy na naszej infolinii:

801 222 333
lub
+48 22 118 94 99

Zapraszamy w godzinach:
9:00 – 16:00 pn-pt

Wizyty osobiste w siedzibie Open Life TU Życie S.A.,
w dni robocze: 9:00 – 16:00

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. “Solidarności” 171, 00-877 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.

al. “Solidarności” 171
00-877 Warszawa

Sekretariat Zarządu:

+48 22-270-11-11

fax: +48 22 118-94-89

e-mail: info@openlife.pl

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. “Solidarności” 171, 00-877 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.