FAQ
Używamy niezbędnych plików cookies, aby nasza strona funkcjonowała poprawnie. Opcjonalne analityczne/statystyczne pliki cookies wykorzystamy wyłącznie w momencie, kiedy się na to zgodzisz i je włączysz za pomocą tego narzędzia. Więcej informacji o wykorzystywanych plikach cookies i sposobach zarządzania nimi znajduje się w Polityce prywatności Open Life TU Życie S.A.
Niezbędne pliki cookies
Niezbędne pliki cookies zapewniają podstawowe funkcje, takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność i wyświetlanie strony. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to mieć wpływ na funkcjonowanie strony.
Pliki cookies analityczne/statystyczne wyłączone
Analityczne/statystyczne pliki cookies zbierają informacje z zastosowaniem funkcji anonimizacji danych osobowych i pozwalają nam ulepszać naszą stronę internetową. Będziemy mogli z nich korzystać o ile wyrazisz na to zgodę za pomocą powyższego suwaka. Zapisz i zamknij

Opinie ekspertów

19.12.2018
Robert Lasota; Dyrektor Departamentu Sprzedaży Ubezpieczeń Grupowych w Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.;;

Firmy coraz częściej sponsorują pracownikom polisy

Grupowe ubezpieczenia pracownicze mogą być finansowe przez samych pracowników lub przez pracodawcę. W Polsce wciąż przeważa ten pierwszy model – jednak z roku na roku pojawia się coraz więcej programów finansowanych przez pracodawców.

Pomoc w rekrutacji

Każdego roku coraz większa liczba pracodawców nad Wisłą decyduje się na sponsorowanie składki. Rośnie świadomość zarówno zarządów i zespołów HR, jak i samych pracowników, dla których benefity pozapłacowe są obecnie ważnym kryterium branym pod uwagę przy wyborze miejsca pracy. Polisa na życie, szczególnie ta w części lub całości sponsorowana przez pracodawcę, jest uważana za właśnie taki benefit. To skuteczne narzędzie wykorzystywane w employer brandingu i do budowania lojalności zatrudnionych.

Nie tylko w dużych firmach

Co ważne, pakiety socjalne nie są już wyłącznie domeną korporacji. Biznes się demokratyzuje i pracownicy oczekują odpowiednich świadczeń niezależnie od tego, czy ofertę składa duża firma, czy podmiot z segmentu MŚP. Jeśli chodzi o ubezpieczenie, to ważne są wysokość i sposób finansowania składki oraz zakres ochrony. Jednowariantowe programy już nie wystarczają – pracownik, podobnie jak każdy klient towarzystwa, oczekuje wyboru i oferty dopasowanej do potrzeb. Coraz częściej dostaje ją wraz z propozycją sponsorowania składki. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, towarzystwa systematycznie rozwijają ofertę grupowych ubezpieczeń sponsorowanych, więc możliwości w tym zakresie rosną.

Ochrona dla rodziny

Polisy grupowe pozwalają na objęcie ochroną także bliskich pracowników. Zapewniają dodatkowe wsparcie finansowe w trudnych i nagłych sytuacjach życiowych – takich jak operacja, pobyt w szpitalu, wypadek, ciężka choroba. Pracodawca, sponsorując składkę pracownika, oferuje mu więc ochronę całej rodziny.

Szybszy powrót do zdrowia

W niektórych branżach, których pracownicy ze względu na rodzaj wykonywanej pracy są stosunkowo częściej narażeni na ryzyko wypadku, popularnością cieszą się również dodatkowe polisy NNW, czyli następstw nieszczęśliwych wypadków. Będzie to przede wszystkich branża budowlana, rolnicza, produkcyjna. Chociaż są nieobowiązkowe, to jednak pozwalają na szybsze podjęcie leczenia i rehabilitacji przez pracownika, a tym samym skrócenie czasu jego nieobecności w pracy. W podobny sposób działają ubezpieczenia na życie, z których otrzymać możemy świadczenie z tytułu wypadku czy uszczerbku na zdrowiu.

Według danych KNF na koniec 2017 r. w ubezpieczeniach grupowych było ubezpieczonych w Polsce prawie 15 mln osób.

Masz pytania?
Czekamy na naszej infolinii:

801 222 333
lub
+48 22 101 41 60

Zapraszamy w godzinach:
9:00 – 17:00 pn-pt

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.

ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Sekretariat Zarządu:

+48 22-270-11-11

fax: +48 22 417-10-71

e-mail: info@openlife.pl

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.