FAQZarezerwuj wizytę
Używamy niezbędnych plików cookies, aby nasza strona funkcjonowała poprawnie. Opcjonalne analityczne/statystyczne pliki cookies wykorzystamy wyłącznie w momencie, kiedy się na to zgodzisz i je włączysz za pomocą tego narzędzia. Więcej informacji o wykorzystywanych plikach cookies i sposobach zarządzania nimi znajduje się w Polityce prywatności Open Life TU Życie S.A.
Niezbędne pliki cookies
Niezbędne pliki cookies zapewniają podstawowe funkcje, takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność i wyświetlanie strony. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to mieć wpływ na funkcjonowanie strony. Zamknij

Opinie ekspertów

19.10.2022
Michał Jakubowski; Dyrektor Departamentu Sprzedaży Ubezpieczeń Grupowych;

Każda rocznica polisy to nowe możliwości w Open Life!

Pozyskanie Klienta to tylko początek drogi i pierwszy sukces. Utrzymanie zadowolonego Klienta na dłużej – to dopiero jest wyzwanie! Szczególnie wyraźnie widać to w grupowych ubezpieczeniach na życie, gdzie większość polis zawierana jest de facto na okres 12 miesięcy i przedłużana z roku na rok we współpracy między Towarzystwem Ubezpieczeń, Pośrednikiem i Klientem.

Nie bez przyczyny w naszej branży mówi się, że pierwszy dzień obowiązywania polisy jest początkiem okresu jej odnawiania. W Open Life w ramach polis grupowego ubezpieczenia na życie jesteśmy dumni, że możemy chronić życie i zdrowie Pracowników naszych Klientów oraz Członków ich Rodzin. Każdego dnia mamy nadzieję, że spełniamy ich oczekiwania oraz że są zadowoleni z naszych usług.

Charakterystyką polis grupowych jest fakt, że na początku zawiera się je z określonym zakresem ochrony, z określoną składką i określonymi sumami ubezpieczenia, a następnie z roku na rok przedłuża się je na kolejne roczne okresy. Chciałbym w tym miejscu przypomnieć, że każda rocznica podpisania polisy i wejścia w życie programu ubezpieczeniowego w grupówkach jest doskonałą okazją do uzupełniania ubezpieczenia o nowe, bardzo interesujące elementy.

Spośród najciekawszych propozycji Open Life, które w każdą rocznicę polisy mogą uatrakcyjniać ubezpieczenie grupowe, można wymienić:

a. Możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o nowe ryzyka, których do tej pory Klienci nie mieli w swoim zakresie, a które mogą być idealnym uzupełnieniem ochrony Pracowników – np. umowa dodatkowa, w której Open Life wypłaci dodatkową sumę ubezpieczenia (niezależną od wypłaty z tytułu poważnych zachorowań) w przypadku wystąpienia jednego z tzw. męskich i żeńskich nowotworów, wymienionych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

b. Możliwość dołączenia do ubezpieczenia pakietów zdrowotnych, które uzupełnią posiadaną dotychczas ochronę o bezgotówkowe badania lekarskie czy rehabilitację, np. cała diagnostyka przy podejrzeniu wystąpienia nowotworu czy też pakiet zabiegów rehabilitacyjnych po wypadku, urazie itd.

c. Możliwość dołączenia do standardowego zakresu polisy pracowniczej dodatkowego wariantu, np finansowanego przez pracodawcę dla wybranych, kluczowych osób w firmie, np. zarząd, dyrektorzy, menedżerowie itp. Dzięki wprowadzeniu takiego wariantu najbardziej wartościowi, z punktu widzenia pracodawcy, pracownicy zyska ją dodatkową ochronę np. podnoszącą sumy wypłat z poszczególnych umów dodatkowych. Jest to doskonały benefit pracowniczy oferowany przez dbającego o swoją załogę Pracodawcę.

d. Możliwość uzupełnienia polisy o dodatkowy element, jakim jest ubezpieczenie tzw. odprawy pośmiertnej. W przypadku zgonu Pracownika zatrudnionego na umowę o pracę Towarzystwo Ubezpieczeń, zamiast Pracodawcy, wypłaca uzgodnioną dodatkową kwotę odprawy pośmiertnej, wypełniając tym samym ustawowe obowiązki Pracodawcy w tym zakresie. Jest to niezależne od wypłaty sumy świadczeń z podstawowego ubezpieczenia grupowego.

e. Możliwość zastosowania w rocznicę polisy tzw. okienka bezkarencyjnego, w przypadku gdy w zakładzie pracy jest wielu Pracowników, którzy nie przystąpili do ubezpieczenia na jego starcie lub w trakcie jego obowiązywania, a jednak chcieliby zostać objęci ochroną bez obowiązywania tzw. okresów ograniczenia odpowiedzialności (czyli potocznie karencji). Dla samego towarzystwa ubezpieczeniowego jest to również doskonała okazja, aby poprawić tzw. partycypację, czyli stosunek osób ubezpieczonych w danym zakładzie pracy do liczby osób uprawnionych do przystąpienia.

f. Możliwość wprowadzenia innych zmian związanych np. ze zmieniającą się sytuacją prawną, osobową i ekonomiczną firmy naszego klienta. W takiej sytuacji inicjatorem zmian czy uzupełnień w polisie może być zarówno Pracodawca (ubezpieczający), również przy udziale swojego Brokera Ubezpieczeniowego, jak i samo Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Jeśli występują przesłanki do dokonania zmian, zawsze zachęcamy do poinformowania nas o tym – postaramy się pomóc. Jako przykład można podać przejęcie przez naszego Klienta innego zakładu pracy lub jego części, a co za tym idzie, konieczność objęcia nowych Pracowników takim samym zakresem ochrony, jaki posiadają dotychczasowi Ubezpieczeni.

Wszystkie inicjatywy zmian do polis grupowych, które prowadzimy i obsługujemy dla naszych Klientów, prosimy zgłaszać do tzw. Opiekunów Polisy w centrali towarzystwa albo do menedżera Open Life odpowiedzialnego za proces rocznicowy polisy lub też do reprezentującego Klienta Brokera Ubezpieczeniowego. Z pełną uwagą podejdziemy do każdej propozycji czy zapytania Klienta.

My, jako Open Life, również będziemy co roku przeprowadzać analizę przebiegu i szkodowości danej polisy. Przedstawimy możliwe zmiany, usprawnienia czy dodatkowe elementy programu mające na celu wzrost poczucia zabezpieczenia i satysfakcji Ubezpieczonych.

Zdajemy sobie sprawę, jak istotnym benefitem w każdej firmie są grupowe ubezpieczenia na życie. Z tego powodu w każdą rocznicę umożliwiamy naszym Klientom wypracowanie we współpracy z nami szerszych, nowocześniejszych i jeszcze bardziej interesujących propozycji dla zatrudnionych Pracowników i Członków ich rodzin. Dzięki takiemu podejściu ubezpieczenia grupowe mogą cały czas się rozwijać, żyć i zmieniać, mając na celu podstawowy powód, dla którego zawieramy ubezpieczenia w zakładach pracy – satysfakcję i bezpieczeństwo naszych Klientów!

Chcemy być postrzegani jako podmiot, który zawsze stanie przy naszym Kliencie (Ubezpieczonym), jeśli doświadczać on będzie różnego rodzaju zdarzeń życiowych objętych zakresem polis grupowych.

Zapraszam do współpracy, ponieważ każda zmiana jest rozwijająca i potrzebna.

Masz pytania?
Czekamy na naszej infolinii:

801 222 333
lub
+48 22 118 94 99

Zapraszamy w godzinach:
9:00 – 16:00 pn-pt

Wizyty osobiste w siedzibie Open Life TU Życie S.A.,
w dni robocze: 9:00 – 16:00

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. “Solidarności” 171, 00-877 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.

al. “Solidarności” 171
00-877 Warszawa

Sekretariat Zarządu:

+48 22-270-11-11

fax: +48 22 118-94-89

e-mail: info@openlife.pl

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. “Solidarności” 171, 00-877 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.