FAQ
Używamy niezbędnych plików cookies, aby nasza strona funkcjonowała poprawnie. Opcjonalne analityczne/statystyczne pliki cookies wykorzystamy wyłącznie w momencie, kiedy się na to zgodzisz i je włączysz za pomocą tego narzędzia. Więcej informacji o wykorzystywanych plikach cookies i sposobach zarządzania nimi znajduje się w Polityce prywatności Open Life TU Życie S.A.
Niezbędne pliki cookies
Niezbędne pliki cookies zapewniają podstawowe funkcje, takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność i wyświetlanie strony. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to mieć wpływ na funkcjonowanie strony.
Pliki cookies analityczne/statystyczne wyłączone
Analityczne/statystyczne pliki cookies zbierają informacje z zastosowaniem funkcji anonimizacji danych osobowych i pozwalają nam ulepszać naszą stronę internetową. Będziemy mogli z nich korzystać o ile wyrazisz na to zgodę za pomocą powyższego suwaka. Zapisz i zamknij

Opinie ekspertów

06.02.2019
Maciej Świtek; Dyrektor Departamentu Sprzedaży Multiagencyjnej w Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.;

O czym pamiętać przy zakupie ubezpieczenia na życie?

Polacy powoli się przekonują, że polisa na życie to nie tylko ochrona rodziny, ale też – a może przede wszystkim – jedno z bardziej podstawowych narzędzi zarządzania własnym budżetem. Pozwala zabezpieczyć ważne wydatki i zobowiązania na wypadek utraty pracy, zdrowia, możliwości zarabiania pieniędzy. O czym warto pamiętać przy zakupie ubezpieczenia na życie, żeby zapewnić sobie optymalną ochronę?

W przeciwieństwie do OC, AC i polis mieszkaniowych, ubezpieczenia na życie nie kupimy przez internet. A to dlatego, że to produkt dosyć skomplikowany i świadomy wybór odpowiedniej oferty wymaga gruntownej analizy potrzeb i możliwości finansowych, wiedzy o rynku, znajomości OWU poszczególnych towarzystw itd. Ostateczny zakup odbywa się więc w obecności doświadczonego doradcy lub agenta. To jednak nie znaczy, że kupujący polisę nie może przedtem zapoznać się z dostępnymi produktami i podstawowymi terminami stosowanymi w OWU. Może, a nawet powinien.

Krok 1: cel polisy

Tak się składa, że ubezpieczenie na życie idealnie wpisuje się w trend ROPO – research online, purchase offline. Ten pierwszy proces, researchu, możemy zacząć od zapoznania się z rodzajami ubezpieczeń na życie. Wybór najbardziej odpowiedniego zależy od celu, jaki przyświeca zakupowi polisy. Różnego typu produkty realizują różne cele – ochronne skupiają się na zabezpieczeniu domowego budżetu na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń, inwestycyjne dają możliwość pomnażania środków, a oszczędnościowe wspierają w regularnym odkładaniu pieniędzy.

Krok 2: czas trwania ochrony

Odpowiedź na pytanie o cel polisy pozwoli Ci także zdefiniować jej podstawowe parametry – m.in. czas trwania ochrony. Polisa terminowa pozwala ubezpieczyć się na określony czas, np. do momentu, aż skończysz spłacać kredyt, dzieci staną się pełnoletnie, skończysz pracę zawodową. Ubezpieczenia bezterminowe zakładają ochronę przez całe życie. Na tym etapie możesz też zastanowić się, kogo ma chronić polisa – czy chcesz zabezpieczyć tylko siebie czy także rodzinę? Kto będzie uposażonym, czyli osobą, która otrzyma świadczenie w razie Twojej śmierci?

Krok 3: zakres ubezpieczenia

Jeśli już wiesz, kogo i dlaczego chcesz zabezpieczyć, łatwiej będzie Ci zdecydować o zakresie ubezpieczenia. W wersji podstawowej ubezpieczenie na życie obejmuje ochroną śmierć ubezpieczonego, tzn. zapewnia uposażonym (np. rodzinie) wypłatę świadczenia w razie, gdyby ten zmarł. Takie świadczenie może pomóc bliskim spłacić kredyt lub po prostu zachować płynność finansową mimo mniejszych przychodów do domowego budżetu. W wersji rozszerzonej ubezpieczenie na życie może zabezpieczać także wiele innych ryzyk , w tym ryzyko utraty pracy, braku możliwości zarobkowania, nieszczęśliwego wypadku, ciężkiej choroby, hospitalizacji. W wymienionych przypadkach świadczenie zabezpiecza samego ubezpieczonego, który pomimo trudności życiowych (np. pobytu w szpitalu) może pozostać samodzielny i niezależny finansowo.

Krok 4: suma ubezpieczenia

Wiedząc, kogo i od czego chcesz uchronić, możesz określić swoją optymalną sumę ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia to w przypadku ubezpieczenia na życie maksymalna kwota świadczenia, które zostanie wypłacone bliskim w razie Twojej śmierci. W przypadku innych zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, takich jak hospitalizacja czy wypadek, otrzymasz jej określony w OWU procent. Żeby polisa spełniała swoją rolę, suma ubezpieczenia powinna wynosić przynajmniej tyle, ile Twoje łączne zadłużenia lub kilkukrotność rocznych zarobków. Im wyższa suma ubezpieczenia na polisie, tym wyższa składka – ale i wyższa ochrona.

Krok 5: spotkanie z Doradcą/ Agentem i lektura OWU

Jeśli już określiłeś swoje oczekiwania wobec polisy, jesteś przygotowany do spotkania z doradcą/ agentem. Przedstaw mu swoje potrzeby, zadaj nurtujące pytania i poproś o kilka ofert. Zanim jednak podejmiesz jakąkolwiek decyzję, koniecznie zapoznaj się z OWU i pozostałymi dokumentami ubezpieczeniowymi. Zwróć szczególną uwagę na definicje zdarzeń ubezpieczeniowych, okresy karencji i wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, bo te mogą się różnić w zależności od towarzystwa. Upewnij się, że po podpisaniu polisy możesz zmienić jej zakres, zapytaj, co się stanie, jeśli nie będziesz mógł zapłacić składki. Jeszcze przed ostateczną decyzją sprawdź, w jaki sposób będziesz mógł zgłosić roszczenie.

Masz pytania?
Czekamy na naszej infolinii:

801 222 333
lub
+48 22 101 41 60

Zapraszamy w godzinach:
9:00 – 16:00 pn-pt

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.

ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Sekretariat Zarządu:

+48 22-270-11-11

fax: +48 22 118-94-89

e-mail: info@openlife.pl

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.