FAQ
Używamy niezbędnych plików cookies, aby nasza strona funkcjonowała poprawnie. Opcjonalne analityczne/statystyczne pliki cookies wykorzystamy wyłącznie w momencie, kiedy się na to zgodzisz i je włączysz za pomocą tego narzędzia. Więcej informacji o wykorzystywanych plikach cookies i sposobach zarządzania nimi znajduje się w Polityce prywatności Open Life TU Życie S.A.
Niezbędne pliki cookies
Niezbędne pliki cookies zapewniają podstawowe funkcje, takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność i wyświetlanie strony. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to mieć wpływ na funkcjonowanie strony.
Pliki cookies analityczne/statystyczne wyłączone
Analityczne/statystyczne pliki cookies zbierają informacje z zastosowaniem funkcji anonimizacji danych osobowych i pozwalają nam ulepszać naszą stronę internetową. Będziemy mogli z nich korzystać o ile wyrazisz na to zgodę za pomocą powyższego suwaka. Zapisz i zamknij

Opinie ekspertów

30.07.2020
Monika Grudzińska; Zastępca Dyrektora Departamentu Aktuarialnego i Zarządzania Ryzykiem;

Pakiety Wsparcia Zdrowotnego

Pod koniec 2019 r. oferta ubezpieczenia grupowego Open Life została wzbogacona o Pakiety Wsparcia Zdrowotnego, które oferują szeroki zakres badań, konsultacji i zabiegów wspomagających diagnostykę nowotworową lub powrót do zdrowia po zawale serca, udarze mózgu lub urazie.

Pakiety Wsparcia Zdrowotnego zostały opracowane we współpracy z TU Zdrowie, Towarzystwem Ubezpieczeń specjalizującym się w tworzeniu produktów wspomagających utrzymanie dobrego zdrowia i długiego życia swoich klientów.

Wprowadzono 4 pakiety:

 • Pakiet Wsparcia Onkologicznego Plus – diagnostyka po wstępnym rozpoznaniu/podejrzeniu choroby nowotworowej
 • Pakiet Wsparcia Pozawałowego – kontynuacja procesu leczenia po przebytym zawale mięśnia sercowego
 • Pakiet Wsparcia Poudarowego – kontynuacja procesu leczenia po przebytym udarze mózgu
 • Pakiet Wsparcia Pourazowego – kontynuacja procesu leczenia w tym rehabilitacja następstw złamań i zwichnięć

 

Zachęcamy do kontaktu. Szeroki zakres ryzyk w naszej ofercie jak i elastyczne podejście do konstrukcji programu ubezpieczeniowego dają możliwości stworzenia optymalnej ochrony dla Państwa klientów.

 

 

Charakterystyka Pakietów Wsparcia Zdrowotnego

PAKIET WSPARCIA ONKOLOGICZNEGO PLUS

Zakres programu Zdrowotnego Pakiet Wsparcia Onkologicznego Plus koncentruje się wokół procesu rozpoznania lub wykluczenia rozpoznania choroby nowotworowej.
W przypadku podejrzenia wystąpienia nowotworu ubezpieczony otrzymuje bezpośrednie wsparcie profesjonalnego Konsultanta Medycznego, który po uzyskaniu wstępnej dokumentacji medycznej organizuje, koordynuje i nadzoruje proces dalszej diagnostyki.
W ramach Pakietu Zdrowotnego ubezpieczony korzysta z niezbędnych wizyt lekarskich, badań specjalistycznych (m.in. markerów nowotworowych), czy diagnostycznych badań obrazowych, jak np. tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, badania endoskopowe czy ambulatoryjne biopsje zmian chorobowych.
W przypadku potwierdzenia rozpoznania choroby nowotworowej oferowane jest wsparcie w wyborze lekarza onkologa prowadzącego, aż do momentu rozpoczęcia szpitalnego leczenia onkologicznego.

PAKIET WSPARCIA POUDAROWEGO

W ramach Pakietu Wsparcia Poudarowego ubezpieczonemu ubezpieczony otrzymuje wsparcie we wdrożeniu właściwego leczenia po przebytym udarze mózgu.
Na rzecz ubezpieczonego organizowane są niezbędne wizyty lekarskie, konieczne badania. Ubezpieczony kierowany jest na rehabilitację mającą na celu wspomaganie w powrocie do zdrowia i sprawności. Nad procesem wdrożenia optymalnego procesu dalszego leczenia czuwa profesjonalny Konsultant Medyczny.

PAKIET WSPARCIA POZAWAŁOWEGO

Celem Pakietu Wsparcia Pozawałowego jest wdrożenie optymalnego procesu dalszego leczenia po przebytym zawale mięśnia sercowego, które służy przywróceniu, poprawie zdrowia i zapobieżeniu pogorszeniu stanu zdrowia.
Konsultant Medyczny organizuje na rzecz ubezpieczonego niezbędne wizyty lekarskie, wskazuje gdzie i kiedy w najszybszym terminie można wykonać konieczne badania, kieruje na rehabilitację. Koszty usług medycznych zrealizowanych w Placówce medycznej wskazanej przez Konsultanta Medycznego są pokrywane w ramach Programu Zdrowotnego.
Oprócz konsultacji lekarskich i badań ambulatoryjnych ubezpieczony korzysta z szerokiego zakresu zabiegów rehabilitacyjnych, jak elektroterapia, kinezyterapia, krioterapia, laseroterapia, światłolecznictwo czy terapia ultradźwiękami.

PAKIET WSPARCIA POURAZOWEGO

W przypadku Pakietu Wsparcia Pourazowego ubezpieczony objęty jest ochroną na wypadek złamania kości lub zwichnięcia stawu.
W razie wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego realizowane są świadczenia – leczenie i rehabilitacja, mające na celu przewrócenie lub zachowanie zdrowia ubezpieczonego po przebytym urazie.
Dostępny w ramach pakietu zakres usług medycznych koordynowany jest w całości przez Konsultanta Medycznego. Usługi medyczne zawierają m.in.:

  • niezbędne konsultacje specjalistyczne,
  • zabiegi lekarskie,
  • badania laboratoryjne, czynnościowe, radiologiczne, ultrasonograficzne, badania tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego,
  • rehabilitacja ambulatoryjna: elektroterapia, kinezyterapia, krioterapia, laseroterapia, magnetoterapia,
  • światłolecznictwo, terapia ultradźwiękami, hydroterapia.

 

 

Tryb oferowania Pakietów Wsparcia Zdrowotnego

Pakiety Wsparcia Zdrowotnego mogą znaleźć w ofercie ubezpieczenia grupowego zarówno w ramach wariantu podstawowego jak i tzw. „cegiełki”, czyli dodatkowego wariantu dostępnego dla ubezpieczonych posiadających wariant podstawowy.

 1. Pakiet zdrowotny w ramach wariantu podstawowego stanowi jeden z elementów podstawowego zakresu ryzyk, przy czym w ofertach wielowariantowych Pakiet Wsparcia Zdrowotnego nie musi być obecny w każdym z nich. Program ubezpieczeniowy może zawierać zarówno warianty z Pakietem Zdrowotnym jak i bez, co umożliwia klientom wybór najbardziej optymalnego wariantu i zapewnienie sobie właściwej ochrony.
 2. Pakiet zdrowotny w formie „cegiełki” to elastyczne rozwiązanie, które umożliwia ubezpieczonemu posiadającemu wariant podstawowy rozszerzenie ochrony o dodatkowe ryzyko zdrowotne, wkomponowane w inne ryzyka tworzące całościowe rozwiązanie na wypadek zrealizowania się zdarzenia losowego.

Masz pytania?
Czekamy na naszej infolinii:

801 222 333
lub
+48 22 101 41 60

Zapraszamy w godzinach:
9:00 – 16:00 pn-pt

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.

ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Sekretariat Zarządu:

+48 22-270-11-11

fax: +48 22 118-94-89

e-mail: info@openlife.pl

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.