FAQ
Używamy niezbędnych plików cookies, aby nasza strona funkcjonowała poprawnie. Opcjonalne analityczne/statystyczne pliki cookies wykorzystamy wyłącznie w momencie, kiedy się na to zgodzisz i je włączysz za pomocą tego narzędzia. Więcej informacji o wykorzystywanych plikach cookies i sposobach zarządzania nimi znajduje się w Polityce prywatności Open Life TU Życie S.A.
Niezbędne pliki cookies
Niezbędne pliki cookies zapewniają podstawowe funkcje, takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność i wyświetlanie strony. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to mieć wpływ na funkcjonowanie strony. Zamknij

Opinie ekspertów

24.04.2018
Robert Lasota; Dyrektor Departamentu Sprzedaży Ubezpieczeń Grupowych w Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.;;

Grupowe ubezpieczenie na życie. Korzyść dla pracownika, ale i dla firmy

Grupowe ubezpieczenie na życie. Korzyść dla pracownika, ale i dla firmy

O grupowych ubezpieczeniach na życie mówi się zwykle z perspektywy pracownika, jednak pracodawca też czerpie istotne korzyści z takiego rozwiązania. Po pierwsze zyskuje na rynku pracy, oferując kandydatom atrakcyjny benefit pozapłacowy. Po drugie, w niektórych sytuacjach, o ile to on sponsoruje składkę, jest zwolniony z obowiązku wypłacenia odprawy pośmiertnej do wysokości odszkodowania z tego ubezpieczenia. Może też wliczyć składkę w koszt uzyskania przychodu.

 

Grupowe ubezpieczenie na życie jako benefit pracowniczy

Grupowe ubezpieczenie pracownicze to coraz bardziej popularna forma dodatku do wynagrodzenia. Niektórzy kandydaci o pracę przyzwyczaili się już do tego, że pracodawcy oferują im dostęp do grupowej umowy ubezpieczenia na życie – i mocno zwracają na to uwagę przy wyborze miejsca zatrudnienia. Oczywiście, korzyści wizerunkowe nie kończą się na tym etapie, bo takie ubezpieczenie to nie tylko atut w rekrutacji, ale też znakomite narzędzie budowania lojalności kadr.

Powód jest prosty – kupując indywidualną polisę, pracownik za podobny zakres ubezpieczenia, jaki ma w ubezpieczeniu grupowym, zapłaciłby dużo więcej. Zakłady ubezpieczeń są w stanie zaproponować niższe składki w grupowych ubezpieczeniach na życie, bo oferta przygotowywana jest dla pewnej populacji, a ryzyko i koszty rozkładają się dla całej grupy. Nie zapominajmy też, że umowa grupowego ubezpieczenia na życie zapewnia ochronę nie tylko pracownikom, ale też określonym członkom ich rodzin.

 

Grupowe ubezpieczenie na życie jako materialna korzyść dla pracodawcy

Przewagi rekrutacyjne to nie jedyna korzyść, jaką pracodawca czerpie z tytułu grupowego ubezpieczenia. Zgodnie z Kodeksem Pracy w sytuacji śmierci pracownika ubezpieczonego na życie, taka polisa odciąży pracodawcę z części opłat na rzecz uprawnionego. W tym wypadku pracodawca zostanie zwolniony z obowiązku wypłacenia odprawy pośmiertnej do wysokości odszkodowania z tego ubezpieczenia. Warto też podkreślić, że – o ile to pracodawca, a nie pracownik finansuje składkę – może ona zostać wliczona w koszt uzyskania przychodu jako wynagrodzenie rzeczowe pracowników.

 

Grupowe ubezpieczenie na życie – co to właściwie jest?

Grupowe ubezpieczenia na życie powstały w odpowiedzi na potrzeby zakładów pracy i osób w nich zatrudnionych. Firma, która zawiera umowę grupowego ubezpieczenia na życie, może liczyć na bardzo indywidualne, a przez to elastyczne podejście do oferty. Ma dużą swobodę w jej kształtowaniu, dostosowując do potrzeb swoich pracowników zakres ubezpieczenia, wysokość świadczeń oraz wysokość składek. Ubezpieczający, czyli pracodawca sam wybiera jedną z trzech dostępnych form opłacania składki. Może ją finansować w całości lub w części albo potrącać z wynagrodzenia pracownika.

 

Grupowe ubezpieczenie na życie – kto może przystąpić do umowy?

Aby zawrzeć umowę grupową, firma musi zatrudniać co najmniej dwie osoby. Mogą być zatrudnione na podstawie umowy o pracę, ale też mianowania, wyboru, powołania, umowy o pracę nakładczą i spółdzielczej umowy o pracę. Mogą też wykonywać pracę na rzecz ubezpieczającego – w ramach umowy agencyjnej, zlecenia, o dzieło czy kontraktu menedżerskiego. Do grupowej umowy ubezpieczenia na życie mogą też dołączyć osoby prowadzące działalność gospodarczą. Jak widać, możliwości są praktycznie nieograniczone. Ponadto ubezpieczyciele zazwyczaj nie żądają od ubezpieczonych w ramach ubezpieczenia grupowego ankiety medycznej ani badań lekarskich.

Masz pytania?
Czekamy na naszej infolinii:

801 222 333
lub
+48 22 118 94 99

Zapraszamy w godzinach:
9:00 – 16:00 pn-pt

Wizyty osobiste w siedzibie Open Life TU Życie S.A.,
w dni robocze: 9:00 – 16:00

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. „Solidarności” 171, 00-877 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.

al. „Solidarności” 171
00-877 Warszawa

Sekretariat Zarządu:

+48 22-270-11-11

fax: +48 22 118-94-89

e-mail: info@openlife.pl

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. „Solidarności” 171, 00-877 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.