FAQ
Używamy niezbędnych plików cookies, aby nasza strona funkcjonowała poprawnie. Opcjonalne analityczne/statystyczne pliki cookies wykorzystamy wyłącznie w momencie, kiedy się na to zgodzisz i je włączysz za pomocą tego narzędzia. Więcej informacji o wykorzystywanych plikach cookies i sposobach zarządzania nimi znajduje się w Polityce prywatności Open Life TU Życie S.A.
Niezbędne pliki cookies
Niezbędne pliki cookies zapewniają podstawowe funkcje, takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność i wyświetlanie strony. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to mieć wpływ na funkcjonowanie strony.
Pliki cookies analityczne/statystyczne wyłączone
Analityczne/statystyczne pliki cookies zbierają informacje z zastosowaniem funkcji anonimizacji danych osobowych i pozwalają nam ulepszać naszą stronę internetową. Będziemy mogli z nich korzystać o ile wyrazisz na to zgodę za pomocą powyższego suwaka. Zapisz i zamknij

Opinie ekspertów

08.01.2020
Monika Grudzińska; Zastępca Dyrektora Departamentu Aktuarialnego i Zarządzania Ryzykiem;

Underwriting produktowy

Zespół rozwoju produktu grupowego i underwritingu wspiera managerów ubezpieczeń grupowych i rozwija nowe rozwiązania, umożliwiające zaoferowanie optymalnego programu ubezpieczeniowego.

 

Koncentracja na jakości

Wraz z rozwojem linii ubezpieczeń grupowych w Open Life struktury naszej organizacji zostały przemodelowane, tak, by skoncentrować procesy na jakości oferty oraz sprawnym przygotowaniu odpowiedzi na każde zapytanie. W ramach ubezpieczeń grupowych pracowniczych rozwój produktu, underwriting oraz aktuarialna taryfikacja stawek ubezpieczeniowych odbywa się w obszarze zespołu znajdującego się w strukturze Departamentu Aktuarialnego i Zarządzania Ryzykiem (DAR). Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość szybkiego i kompleksowego opracowania każdego zagadnienia oraz całościowe podejście do pojawiających się tematów. Mamy szerokie, wieloletnie doświadczenie
w taryfikacji stawek oraz wyceny zdarzeń ubezpieczeniowych, co jest kluczowe dla właściwego przeprowadzenia procesu underwritingu i ustalenia wysokości składki ubezpieczeniowej. Dzięki koncentracji tych kompetencji w jednym miejscu jesteśmy w stanie bardzo szybko i trafnie wycenić ryzyko każdego programu ubezpieczeniowego i zaproponować optymalne rozwiązanie. Nasza odpowiedź na zapytanie ofertowe pojawia się jako jedna z pierwszych, a kolejne pytania i odpowiedzi przybierają formę sprawnej i satysfakcjonującej komunikacji.

 

Elastyczne podejście

Każdą ofertę kwotujemy indywidualnie. Nie opieramy się na sztywnych, poszufladkowanych regułach. Przygotowanie programu ubezpieczenia grupowego to analiza wielu czynników, które rozpatrujemy przez pryzmat indywidualnych warunków każdego zapytania oraz wieloaspektowej charakterystyki podmiotu, któremu dedykujemy ubezpieczenie grupowe. Dokładnie badamy potrzeby grupy tak, by ochrona ubezpieczeniowa, którą oferujemy, niosła realną wartość dla pracowników danej firmy oraz pracodawcy.

 

Stosujemy elastyczne podejście do konstrukcji ubezpieczenia. Obok wariantów podstawowych, oferujemy również:

  • jednostki ubezpieczeniowe pozwalające zwiększyć wysokości świadczeń na poszczególnych ryzykach,
  • pakiety ubezpieczeniowe, które rozszerzają wachlarz ryzyk z wariantu podstawowego
    o dodatkowe elementy,
  • programy oparte na krotnościach wynagrodzeń.

Dzięki zastosowaniu tych rozwiązań, pojedynczy ubezpieczony może indywidualnie dostosować ochronę ubezpieczeniową do swoich potrzeb w ramach ubezpieczenia grupowego.

 

Programy sponsorowane

Obserwujemy stale rosnące zainteresowanie programami ubezpieczeniowymi ze składką opłacaną przez pracodawcę. Jest to konsekwencja zmian zachodzących na rynku pracy. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, w każdej ofercie dobrowolnego ubezpieczenia grupowego przestawiamy również propozycję programu sponsorowanego przez pracodawcę. Ubezpieczenia ze składką sponsorowaną oferują wiele korzyści zarówno dla pracowników jak i pracodawcy.

 

Zapraszamy do kontaktu poprzez stronę internetową, gdzie znajdziecie Państwo dane naszych przedstawicieli w całym kraju:

https://www.openlife.pl/produkty/dla-partnerow-biznesowych/kontakt/

Masz pytania?
Czekamy na naszej infolinii:

801 222 333
lub
+48 22 101 41 60

Zapraszamy w godzinach:
9:00 – 16:00 pn-pt

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.

ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Sekretariat Zarządu:

+48 22-270-11-11

fax: +48 22 118-94-89

e-mail: info@openlife.pl

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.