FAQZarezerwuj wizytę
Używamy niezbędnych plików cookies, aby nasza strona funkcjonowała poprawnie. Opcjonalne analityczne/statystyczne pliki cookies wykorzystamy wyłącznie w momencie, kiedy się na to zgodzisz i je włączysz za pomocą tego narzędzia. Więcej informacji o wykorzystywanych plikach cookies i sposobach zarządzania nimi znajduje się w Polityce prywatności Open Life TU Życie S.A.
Niezbędne pliki cookies
Niezbędne pliki cookies zapewniają podstawowe funkcje, takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność i wyświetlanie strony. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to mieć wpływ na funkcjonowanie strony. Zamknij

Opinie ekspertów

17.11.2020
Monika Grudzińska; Zastępca Dyrektora Departamentu Aktuarialnego i Zarządzania Ryzykiem;

Zdalny proces zawierania umowy ubezpieczenia i bezpodpisowa deklaracja

Ostatnie miesiące były dla nas wszystkich sporym wyzwaniem. W jednej chwili zostaliśmy zmuszeni do funkcjonowania w całkowicie nowej rzeczywistości – pełnej ograniczeń i niepewności. Brak możliwości osobistych spotkań, bezpośredniego kontaktu, praca zdalna i związana z tym utrudniona dostępność do sprzętów biurowych, wytworzyły konieczność znalezienia nowych rozwiązań w zakresie zawarcia umowy ubezpieczenia.

Naszą odpowiedzią na potrzeby naszych Klientów i Pośredników jest zdalny proces zawierania umowy ubezpieczenia grupowego.

W zdalnym procesie wszelkie dokumenty, niezbędne do skutecznego zawarcia umowy ubezpieczenia, są dostarczane do Towarzystwa Ubezpieczeń za pośrednictwem korespondencji elektronicznej. ubezpieczający, wnioskujący o zawarcie umowy drogą elektroniczną, otrzymuje wzorce dokumentów na wskazany przez siebie adres e-mail. Następnie, po zapoznaniu się z dokumentami i wyjaśnieniu ewentualnych wątpliwości, przesyła je drogą elektroniczną do Open Life TU Życie S.A.. W zależności od możliwości ubezpieczającego skorzystania ze sprzętów drukujących i skanujących udostępniamy dwa tryby zdalnego zawarcia umowy ubezpieczenia.

Tryb I

Tryb I jest stosowany w przypadku, gdy ubezpieczający posiada urządzenia umożliwiające drukowanie i  skanowanie dokumentów. W tym trybie ubezpieczający drukuje i podpisuje niezbędne dokumenty a następnie przesyła ich skany/zdjęcia do Towarzystwa Ubezpieczeń za pomocą korespondencji elektronicznej. W treści maila konieczne jest przesłanie kilku oświadczeń, w szczególności akceptacji warunków regulaminu świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz wyrażenie zgody na zawarcie umowy ubezpieczenia drogą elektroniczną.

Szczególną formą zdalnego zawarcia umowy w trybie I jest przesłanie dokumentów opatrzonych podpisem elektronicznym, których nie trzeba drukować i skanować. Pozostałe elementy procesu są takie same jak w przypadku przesłania skanów podpisanych dokumentów.

Tryb II

Tryb II wykorzystujemy, gdy ubezpieczający nie posiada urządzenia umożliwiającego drukowanie i  skanowanie dokumentów ani nie posiada podpisu elektronicznego. W tej sytuacji ubezpieczający wypełnia otrzymane wzorce dokumentów a następnie przesyła je do Towarzystwa Ubezpieczeń za pomocą korespondencji elektronicznej wraz z niezbędnymi oświadczeniami. W porównaniu do opisanego wyżej trybu I ubezpieczający jest zobowiązany do przesłania dodatkowych oświadczeń, w szczególności potwierdzających zgodność danych zawartych we wniosku ze stanem  faktycznym oraz dotyczących zawarcia umowy o powierzaniu przetwarzania danych osobowych.

Zdalny proces zawarcia umowy ubezpieczenia grupowego nie tylko znosi konieczność osobistego kontaktu z ubezpieczającym, ale również zapewnia skuteczne rozwiązanie w przypadku braku dostępu do urządzeń biurowych.

 

Deklaracja bezpodpisowa

Nie tylko umowa ubezpieczenia może być zwarta w trybie zdalnym, również przystąpienie do programu ubezpieczeniowego może odbyć się w formie zdalnej, za pomocą bezpodpisowej deklaracji.

Bezpodpisowa deklaracja przystąpienia jest obecna w naszej ofercie już od sierpnia 2019 r. Ubezpieczony otrzymuje login dostępu i po zaakceptowaniu regulaminu, określającego warunki zdalnego przystąpienia do ubezpieczenia, wypełnia deklarację bezpośrednio na platformie on-line.  Deklaracja jest zapisywana w systemach Open Life i podlega dalszemu procesowaniu. Klient otrzymuje, na wskazany przez siebie adres e-mail, dokument w formie pdf, podsumowujący dane, które wprowadził. Deklaracja nie musi być drukowana ani podpisywana. Nie ma również potrzeby, by przesyłać ją do Towarzystwa.

Bezpodpisowa forma przystąpienia do ubezpieczenia jest prosta i przyjazna, dostępna również z urządzeń mobilnych, typu smartphone. Obecność pracownika w biurze nie jest już warunkiem koniecznym przystąpienia do ubezpieczenia. Takie rozwiązanie z pewnością okaże się nieodzowne przy coraz bardziej powszechnej pracy zdalnej oraz w przypadku przedsiębiorców posiadających rozproszoną terytorialnie strukturę biznesu.

Nasi Klienci korzystają z możliwości bezpodpisowego przystąpienia do ubezpieczenia już od 10 miesięcy – proces jest sprawdzony i bezpieczny, poparty praktyką i doświadczeniem.

Ograniczenia ostatnich miesięcy przyczyniły się do stworzenia nowych rozwiązań ułatwiających naszym Klientom zawarcie umowy. Zdalny proces zawierania umowy ubezpieczenia pozostanie w naszej ofercie już na stałe, by stanowić alternatywę dla procesu tradycyjnego. Ubezpieczający może zdecydować, jaka forma zawarcia umowy jest dla niego korzystniejsza i odpowiada na jego bieżące potrzeby. Również Ubezpieczony ma możliwość przystąpienia do ubezpieczenia w sposób zdalny – za pomocą deklaracji bezpodpisowej. Brak osobistego kontaktu i ograniczony dostęp do sprzętów biurowych nie jest już barierą zawarcia umowy ubezpieczenia i przystąpienia do programu ubezpieczeniowego Open Life.

Masz pytania?
Czekamy na naszej infolinii:

801 222 333
lub
+48 22 118 94 99

Zapraszamy w godzinach:
9:00 – 16:00 pn-pt

Wizyty osobiste w siedzibie Open Life TU Życie S.A.,
w dni robocze: 9:00 – 16:00

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. “Solidarności” 171, 00-877 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.

al. “Solidarności” 171
00-877 Warszawa

Sekretariat Zarządu:

+48 22-270-11-11

fax: +48 22 118-94-89

e-mail: info@openlife.pl

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. “Solidarności” 171, 00-877 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.