FAQ
Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce wchodząc w zakładkę "Zasady dotyczące obsługi ciasteczek"

Opinie ekspertów

21.11.2018
Anna Przyborowska; Dyrektor Departamentu Roszczeń i Oceny Ryzyka w Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.;

Zgłoszenie roszczenia z pracowniczego ubezpieczenia grupowego. Jak to zrobić?

Poza wątpliwościami dotyczącymi tego, w jaki sposób poinformować Towarzystwo Ubezpieczeń o zdarzeniu, ubezpieczeni grupowo w pracy często mają dodatkowe dylematy: kto powinien kontaktować się z towarzystwem? Czy właścicielem polisy jest pracodawca, czy pracownik? Czy pracodawcę należy poinformować o zdarzeniu? Na te i inne pytania odpowiadamy w poniższym tekście.

Zgłoszenie roszczenia może wydawać się skomplikowane osobom, które robią to po raz pierwszy – szczególnie, że najczęściej o świadczenie ubiegamy w trudnej sytuacji życiowej. Zagubieni mogą poczuć się szczególnie ubezpieczeni grupowo w pracy, którzy z prawnego punktu widzenia nie są przecież stroną umowy z towarzystwem ubezpieczeń. Takie osoby często nie wiedzą, czy mogą same zgłosić roszczenie do swojego ubezpieczyciela, czy raczej powinni to zrobić za pośrednictwem pracodawcy, który w końcu jest właścicielem polisy.

 

Kto może zgłosić roszczenie?

W rzeczywistości możliwości są dwie: możemy sami zgłosić roszczenie do Towarzystwa Ubezpieczeń (tak jak w przypadku innych ubezpieczeń życiowych, mamy na to trzy lata) albo poprosić o pośrednictwo swojego pracodawcę – ubezpieczającego. Jeśli wybierzemy pierwszą ścieżkę, towarzystwo samo w ciągu siedmiu dni od otrzymania zgłoszenia roszczenia poinformuje o rozpoczętym procesie rozpatrywania roszczenia. Jeśli drugą – to my zostaniemy zawiadomieni o tym, że roszczenie wpłynęło i zostało przyjęte. Oczywiście, w sytuacji śmierci ubezpieczonego, zawiadomienie o wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego mogą zgłosić wskazani w umowie uposażeni lub spadkobiercy.

 

Jakie dokumenty będą nam potrzebne?

W dalszej kolejności postępowanie przebiega podobnie, jak w przypadku innych ubezpieczeń życiowych. Lista wymaganych dokumentów znajduje się w Warunków Ubezpieczenia. W przypadku gdy Towarzystwo nie otrzyma wszystkich wymaganych dokumentów poinformuje o tym fakcie osobę występującą z roszczeniem. W przypadku świadczenia z tytułu śmierci na pewno konieczne będą: odpis skróconego aktu zgonu i statystyczna karta zgonu lub inny dokument wydany przez lekarza, potwierdzający przyczynę zgonu, dokument stwierdzający tożsamość osoby uprawnionej do świadczenia oraz w zależności od relacji rodzinnej – odpis skróconego aktu małżeństwa lub odpis skróconego aktu urodzenia dziecka.

 

Wypłata świadczenia ubezpieczeniowego

Na wypłatę świadczenia towarzystwo ma 30 dni licząc od daty złożenia zawiadomienia. Jeśli okaże się, że w tym terminie wyjaśnienie wszystkich okoliczności koniecznych do ustalenia zasadności świadczenia będzie niemożliwe, ubezpieczyciel poinformuje o tym osobę, która wystąpiła z roszczeniem, oraz ubezpieczonego (jeśli to nie on był tą osobą). Wypłaca jednocześnie bezsporną część świadczenia.

Masz pytania?
Czekamy na naszej infolinii:

801 222 333
lub
+48 22 101 41 60

Zapraszamy w godzinach:
9:00 – 17:00 pn-pt

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.

ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Sekretariat Zarządu:
+48 22 427-47-53

fax: +48 22 417-10-71

e-mail: info@openlife.pl

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.