FAQ
Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce wchodząc w zakładkę "Zasady dotyczące obsługi ciasteczek"

Spektrum życia

SPEKTRUM ŻYCIA

Ubezpieczenie indywidualne na życie i zdrowie „Spektrum Życia”, to parasol ochronny dla Ciebie i osób, na których Ci zależy.

Korzyści:

  • Zabezpieczenie finansowe dla Ciebie i Twoich bliskich, w razie zajścia nieprzewidzianych zdarzeń losowych
  • Wybierając ubezpieczenia dodatkowe zapewnisz sobie szerokie spektrum ochrony w wielu sytuacjach
  • Zabezpieczysz swój kredyt dla banku, a jednocześnie zyskasz pełną ochronę dla siebie i bliskich osób
  • Możliwa ochrona tymczasowa do dnia zawarcia ubezpieczenia
  • Niska składka za wysokie sumy ubezpieczenia

Zalety:

  • To Ty wskazujesz sumę ubezpieczenia na wypadek śmierci
  • Szeroki wachlarz ubezpieczeń dodatkowych i dodatkowych świadczeń – ochrona na wypadek śmierci w wyniku Nieszczęśliwego • wypadku, Trwałego częściowego inwalidztwa, Ciężkiej choroby, Pobytu w Szpitalu
  • Okres ubezpieczenia podstawowego wynosi od 5 lat do maksymalnie 30 lat, ale nie dłużej niż do końca roku polisowego, w którym Ubezpieczony ukończy 75 lat
  • Elastyczny sposób opłacania Składki – miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie
  • Możliwość wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia bez ponoszenia dodatkowych kosztów

 

Informacje o ubezpieczeniu:

Ile dostaną moi bliscy kiedy mnie zabraknie?

Minimalna suma ubezpieczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego to 50 000,00 zł.

Na czym polega ochrona tymczasowa?

Towarzystwo Ubezpieczeń zapewnia ochronę do dnia zawarcia Umowy ubezpieczenia na wypadek Śmierci w wyniku Nieszczęśliwego wypadku z suma ubezpieczenia w wysokości 50 000,00 zł.

Jak często opłaca się składkę ubezpieczeniową?

Możesz wybrać częstotliwość: miesięczną, kwartalną, półroczną lub roczną.

Jakie są wysokości składek?

Minimalne wysokości Składek:

miesięczna: 50,00 zł

kwartalna: 148,50 zł

półroczna: 294,00 zł

roczna: 576,00 zł

Na ile lat jest takie ubezpieczenie?

Długość okresu ubezpieczenia to od 5 do 30 lat, ale nie dłużej niż do końca roku, w którym ubezpieczony ukończy 75 lat.

Przykładowo:

Klient: 35 lat

Zainteresowany podstawową ochroną za jak najniższą składkę aby zabezpieczyć kredyt.

Składka miesięczna: 52 zł

Śmierć: 160 000 zł
Choroba śmiertelna: 80 000 zł

Klient: 25 lat

Obawia się wysokich kosztów leczenia i niepełnosprawności.

Składka miesięczna: 185 zł

Śmierć: 600 000 zł
Choroba śmiertelna: 300 000 zł
Trwałe inwalidztwo NW: 600 000 zł
Ciężka choroba: 300 000 zł
Pobyt w szpitalu: 300 zł/dzień
Operacja: 12 000 zł

Klient: 60 lat

Obawia się inwalidztwa w późnym wieku oraz kosztu pobytu w szpitalu.

Składka miesięczna: 128 zł

Śmierć: 50 000 zł
Choroba śmiertelna: 25 000 zł
Trwałe inwalidztwo NW: 50 000 zł
Pobyt w szpitalu: 100 zł/dzień
Operacja: 4 000 zł

Informacje o ubezpieczeniach dodatkowych:

Umowa ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci Ubezpieczonego w wskutek Nieszczęśliwego wypadku

Wypadek może się przydarzyć każdemu. Na szczęście – przynajmniej pod względem finansowym – można się na nie przygotować, kupując odpowiednią polisę na życie.

To dodatkowe ubezpieczenie, dzięki któremu w przypadku śmierci w wyniku Nieszczęśliwego wypadku bliscy Ubezpieczonego otrzymają Świadczenie do wysokości 2 000 000 zł.

Umowy ubezpieczenia dodatkowego na wypadek Trwałego częściowego inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego wypadku

Skutki wypadku mogą towarzyszyć nam do końca życia. Dobrze mieć wtedy pewność, że pieniądze z ubezpieczenia pomogą w zorganizowaniu codzienności na nowo.

To doskonałe dodatkowe zabezpieczenie gdy w wyniku Nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony utraci zdrowie, a przez to możliwość zarobkowania; ubezpieczenie zapewnia wypłatę świadczenia już od 1% inwalidztwa do wysokości 100% Sumy ubezpieczenia z tytułu Trwałego częściowego inwalidztwa, która w każdym 5-letnim Okresie ubezpieczenia dodatkowego może wynosić do 1 000 000 zł.

Umowa ubezpieczenia dodatkowego na wypadek Ciężkiej choroby Ubezpieczonego

Ciężka choroba jest trudnym wydarzeniem zarówno dla samego chorego, jak i jego rodziny. Ubezpieczenie może pomóc złagodzić finansowe potrzeby w związku z chorobą.

To dodatkowe wsparcie w sytuacji zdiagnozowania Ciężkiej choroby. Środki pochodzące ze świadczenia ubezpieczeniowego w wysokości do 300.000 zł zapewnią wsparcie zarówno w zakresie finansowania leczenia jak i dla codziennego budżetu w tym trudnym czasie.

Umowa ubezpieczenia dodatkowego na wypadek Pobytu Ubezpieczonego w Szpitalu

Potrzeba leczenia szpitalnego może pojawić się nagle i niespodziewanie. Wtedy dodatkowe fundusze mogą być dużą pomocą przy podtrzymaniu normalnego funkcjonowania rodziny.

To dodatkowe dzienne świadczenie w wysokości 100/ 200/300 zł/dzień wspierające finansowo na wypadek pobytu w szpitalu. Dodatkowo w sytuacji przejście Operacji chirurgicznej Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaci określony % Sumy ubezpieczenia z tytułu Operacji chirurgicznej ustalony zgodnie z Tabelą Operacji chirurgicznych, nie więcej jednak niż 100% Sumy ubezpieczenia dodatkowego z tytułu Operacji chirurgicznej, stanowiącej odpowiednio 4000/8000/12000 zł.

Pakiet „Pomoc w chorobie”

Jest przydatny w przypadku diagnozy choroby lub przeprowadzenia określonej procedury medycznej. Gdy wystąpi któreś z tych zdarzeń, ubezpieczonemu wypłacane jest jednorazowe świadczenie w wysokości 20% sumy ubezpieczenia. Pozostałe 80% trafia do niego w regularnych, comiesięcznych odstępach przez przynajmniej 60 miesięcy polisowych.

To doskonałe rozwiązanie dla osób stawiających na pierwszym miejscu ochronę zdrowia i komfort swoich bliskich.

Ważne informacje:

Koniecznie przed zawarciem Umowy ubezpieczenia zapoznaj się z:

Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz

Kartą Informacyjną

Masz pytania?
Czekamy na naszej infolinii:

801 222 333
lub
+48 22 101 41 60

Zapraszamy w godzinach:
8:00 – 19:00 pn-pt