Tylko najlepsze lokaty wygrywają z obligacjami

Sprzedawane w lipcu obligacje skarbowe dają zarobić 6 proc. w pierwszym rocznym okresie odsetkowym, to o 0,5 p.p. mniej niż w ofercie z ubiegłego miesiąca. Jeszcze w czerwcu żaden bank nie mógł konkurować ofertą 6- lub 12-miesięcznej lokaty z papierami dłużnymi skarbu państwa. Tymczasem po obniżce ich oprocentowania już w co najmniej 11 instytucjach finansowych można liczyć na wyższe lub co najmniej takie same odsetki.