FAQ
Używamy niezbędnych plików cookies, aby nasza strona funkcjonowała poprawnie. Opcjonalne analityczne/statystyczne pliki cookies wykorzystamy wyłącznie w momencie, kiedy się na to zgodzisz i je włączysz za pomocą tego narzędzia. Więcej informacji o wykorzystywanych plikach cookies i sposobach zarządzania nimi znajduje się w Polityce prywatności Open Life TU Życie S.A.
Niezbędne pliki cookies
Niezbędne pliki cookies zapewniają podstawowe funkcje, takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność i wyświetlanie strony. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to mieć wpływ na funkcjonowanie strony. Zamknij

Grupowe Ubezpieczenie na Życie „Ochrona w Grupie” objęte Promocją „Zaszczepieni”

Pracodawco, ubezpiecz życie i zdrowie swoich pracowników!

Grupowe Ubezpieczenie na Życie „Ochrona w Grupie” objęte jest obecnie Promocją „Zaszczepieni”.

Zawierając teraz Umowę Ubezpieczenia grupowego, zwaną dalej „Umową Ubezpieczenia”,
ze składką sponsorowaną przez pracodawcę możesz skorzystać z Promocji, w ramach której,
ubezpieczony pracownik może otrzymać Premię w wysokości 100 zł
po przedstawieniu Unijnego Certyfikatu COVID19.

Korzyści z Umowy Ubezpieczenia grupowego objętej Promocją:

Wypłata 100 zł dla ubezpieczonego
– zaszczepionego pracownika.

Zaszczepieni pracownicy,
to przewaga w okresie nasilonych zachorowań.

Korzyści z Umowy Ubezpieczenia grupowego ze składką sponsorowaną przez pracodawcę:

Optymalizacja kosztów

Wydatki poniesione przez pracodawcę na pokrycie składki mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu i tym samym obniżyć podstawę opodatkowania. (Art. 16 ust. 1 pkt 59 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych)

Inwestycja we własną firmę

 • kreowanie wizerunku odpowiedzialnego pracodawcy zwłaszcza w czasach pandemii;
 • wzbogacenie pakietu benefitów pracowniczych;
 • wzrost efektywności i zadowolenia pracowników;

Zwiększenie atrakcyjności firmy

 • lojalność pracowników;
 • przyciąganie fachowców;
 • postrzeganie pracodawcy jako firmy odpowiedzialnej społecznie;

Warunki Promocji*

 • Zawarcie Umowy Ubezpieczenia grupowego ze składką sponsorowaną przez pracodawcę w okresie od 06.09.2021 r. do 28.02.2022 r.
  (Składka finansowana przez pracodawcę stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.)
 • Minimalna składka miesięczna za pracownika to 25 zł.
 • Umowa Ubezpieczenia zawarta na 2 lata.
 • Umowa Ubezpieczenia zawierana jest z podmiotem zatrudniającym powyżej 20 pracowników.
 • Promocja dotyczy ubezpieczonych, czyli pracowników przystępujących do ubezpieczenia spełniających warunki Regulaminu, dla których ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w okresie od 01.10.2021 r. do 01.03.2022 r.

*Szczegółowe warunki dotyczące Promocji znajdują się w Regulaminie Promocji „Zaszczepieni” dostępnym na stronie.

Regulamin Promocji

Masz pytania?

Wejdź na stronę i zwróć się do Managera dedykowanego lokalizacji Twojego pracodawcy:

 

Piszą o nas

Ważne informacje

Niniejszy materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi podstawy do określenia zobowiązań i może zawierać uogólnienia.

Materiał zawiera wyłącznie podstawowe informacje o Umowie Ubezpieczenia grupowego oraz o promocji i nie może stanowić podstawy decyzji o zawarciu Umowy Ubezpieczenia. Niniejszego materiału nie należy odczytywać jako oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Nie stanowi również części Umowy Ubezpieczenia. Jakakolwiek decyzja powinna być podejmowana po wcześniejszym zapoznaniu się z informacjami zawartymi w Regulaminie Promocji „Zaszczepieni”, Tekście Jednolitym Warunków Ubezpieczenia Grupowego na Życie „Ochrona w Grupie”, Warunkach Dodatkowego Ubezpieczenia, a także w postanowieniach szczególnych. Wspomniane dokumenty są dostępne na stronie internetowej Towarzystwa Ubezpieczeń oraz w Postanowieniach Szczególnych stanowiących załącznik do Polisy dostępnych u Ubezpieczającego.

 

Pobierz ulotkę informacyjną dla pracownika

Pobierz ulotkę informacyjną dla pracodawcy

Pobierz Regulamin Promocji „Zaszczepieni”

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. „Solidarności” 171, 00-877 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.

al. „Solidarności” 171
00-877 Warszawa

Sekretariat Zarządu:

+48 22-270-11-11

fax: +48 22 118-94-89

e-mail: info@openlife.pl

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. „Solidarności” 171, 00-877 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.