Używamy niezbędnych plików cookies, aby nasza strona funkcjonowała poprawnie. Opcjonalne analityczne/statystyczne pliki cookies wykorzystamy wyłącznie w momencie, kiedy się na to zgodzisz i je włączysz za pomocą tego narzędzia. Więcej informacji o wykorzystywanych plikach cookies i sposobach zarządzania nimi znajduje się w Polityce prywatności Open Life TU Życie S.A.
Niezbędne pliki cookies
Niezbędne pliki cookies zapewniają podstawowe funkcje, takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność i wyświetlanie strony. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to mieć wpływ na funkcjonowanie strony. Zapisz i zamknij

Dostarczanie KID PRIIP Klientowi

Dokumenty do pobrania > Dostarczanie KID PRIIP Klientowi

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE (KID PRIIP)
DLA PRODUKTÓW Z ELEMENTEM INWESTYCYJNYM

1. Data wejścia w życie i cel dokumentu

 

Dokument zawierający kluczowe informacje (KID PRIIP)

 

 

Obowiązuje od:
1 stycznia 2018 r.

 

 

Wprowadzony:

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (PRIIP)
obowiązuje wszystkie instytucje finansowe działające na ternie całej Unii Europejskiej.

 

 

Cel dokumentu:

1. poprawa jakości informacji przekazywanych Klientom przed wyborem produktu inwestycyjnego

2. przedstawienie głównych cech produktu inwestycyjnego
w prosty i przystępny sposób

3. porównywalność różnych produktów inwestycyjnych.

 

 

Forma:

Szablon i zakres informacji nowego KID PRIIP został określony w treści Rozporządzenia

 

 

Publikacja:

KID PRIIP jest publikowany na stronie internetowej Open Life: www.openlife.pl (dokumenty do pobrania)
Aktualność informacji zawartych w KID PRIIP jest monitorowana przez Open Life.
W przypadku aktualizacji
jest ona

dostępna na www.openlife.pl (dokumenty do pobrania z datą aktualizacji)

 

2. Zawartość KID PRIIP

 

Co zawiera
KID PRIIP?

 

 

Precyzyjnie ustalony zakres informacji – określony szablon KID PRIIP oraz szczegółowe wytyczne na temat treści, jaka ma się znaleźć w poszczególnych sekcjach.

 

 

Zawiera 4 hipotetyczne scenariusze przebiegu inwestycji w ramach ubezpieczenia oraz dodatkowy scenariusz zakładający realizacje zdarzenia ubezpieczeniowego.

 

 

Pisany jest prostym językiem.

 

 

Zawiera informacje o kosztach jakie ponosi Klient, potencjalnych zyskach i stratach oraz umożliwia porównanie produktu z innymi produktami.

 

 

Krótki, zwięzły i przejrzysty dokument – maks. 3 strony A4; w przypadku produktów z UFK wielofunduszowych dodatkowo na każdy UFK jest opracowana odrębna informacja.

 

3. Dostarczanie KID PRIIP Klientowi

Dokument zawierający kluczowe informacje (KID PRIIP) przekazywany jest Klientowi przed zawarciem Umowy ubezpieczenia. Proces udostępniania KID PRIIP Klientowi jest zależny od woli Klienta wyrażonej w treści Ankiety dotyczącej potrzeb Klienta w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia lub objęciem ochroną ubezpieczeniową w ramach Umowy ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym, potwierdzonej w ramach oświadczeń zawartych w treści Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia.

 

Przed zawarciem Umowy ubezpieczenia Agent może pokazać Klientowi KID PRIIP jedynie w formie elektronicznej na ekranie – tylko jeżeli Klient ma stały dostęp do Internetu (czyli podał swój adres mailowy) oraz zwróci się o dostarczanie KID PRIIP poprzez informacje na stronie internetowej. Agent wskaże ścieżkę dostępu do dokumentu i jego przyszłych aktualizacji na stronie internetowej, a także w razie potrzeby umożliwi powiększenie ekranu w celu lepszej widoczności oraz poinformuje o możliwości samodzielnego wydruku KID PRIIP z domu i w dowolnym formacie.

W każdym innym przypadku KID PRIIP powinien zostać wydrukowany przez Agenta i w całości doręczony Klientowi.

 

 

Jak znaleźć KID PRIIP dotyczący danego produktu

  • Wybierz grupę dystrybutorów
  • Wybierz partnera Open Life TU Życie S.A. za pośrednictwem którego została zawarta Umowa ubezpieczenia
  • Następnie wskaż nazwę ubezpieczenia oraz folder z dokumentami oznaczony datą.

 

 

 

Klient na każdym etapie może poprosić o wydrukowanie całości KID PRIIP lub kart dla poszczególnych funduszy.

 

 

Niektórzy Klienci mogą chcieć zapoznać się z KID PRIIP lub z wzorcami umownymi w domu i zawrzeć umowę na następnym spotkaniu.

 

4. Skargi i reklamacje na produkt z elementem inwestycyjnym lub KID PRIIP

Towarzystwo Ubezpieczeń stosuje procedury i mechanizmy umożliwiające skuteczne złożenia i procesowania skargi dotyczącej produktu z elementem inwestycyjnym oraz treści KID PRIIP.
Klient może złożyć skargę lub reklamację na produkt lub KID PRIIP do Towarzystwa Ubezpieczeń.