FAQ
Używamy niezbędnych plików cookies, aby nasza strona funkcjonowała poprawnie. Opcjonalne analityczne/statystyczne pliki cookies wykorzystamy wyłącznie w momencie, kiedy się na to zgodzisz i je włączysz za pomocą tego narzędzia. Więcej informacji o wykorzystywanych plikach cookies i sposobach zarządzania nimi znajduje się w Polityce prywatności Open Life TU Życie S.A.
Niezbędne pliki cookies
Niezbędne pliki cookies zapewniają podstawowe funkcje, takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność i wyświetlanie strony. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to mieć wpływ na funkcjonowanie strony. Zamknij

Zadaj pytanie/Zgłoś reklamację

Szanowny Kliencie,
chcesz podzielić się swoimi opiniami, uwagami dotyczącymi posiadanych ubezpieczeń?

Możesz nam je przekazać wypełniając poniżej zamieszczony formularz:


Aby dodać większą ilość załączników, w polu wyboru naciśnij i przytrzymaj klawisz ctrl, a następnie kliknij na wybrane pliki.
Dozwolone typy plików:
jpg,jpeg,png,gif,pdf,doc,docx,odt
Max. waga wszystkich plików - 10MB

Zapraszamy także do kontaktu z Infolinią Towarzystwa Ubezpieczeń, gdzie otrzymasz fachową pomoc i informację dotyczącą posiadanych u nas ubezpieczeń.
Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, abyś jak najszybciej otrzymał od nas odpowiedź. Każda przekazana sprawa zostanie rozpatrzona w możliwie najkrótszym czasie.

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem z dniem 11.10.2015 r. w życie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym poniżej przedstawiamy zasady, tryb i sposób zgłaszania oraz rozpatrywania reklamacji:

 Zasady rozpatrywania reklamacji

 

Możesz również skorzystać z formularza:

 Formularz reklamacyjny

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. „Solidarności” 171, 00-877 Warszawa. Podane w formularzu kontaktowym dane będą przetwarzane w celu obsługi klientów i interesantów, rozpatrzenia reklamacji, skarg i wniosków i odpowiedzi na nie, w celu  rachunkowym, w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, jak również przeciwdziałania ewentualnym przestępstwom ubezpieczeniowym na szkodę Towarzystwa Ubezpieczeń oraz w celu ewentualnego ustalania, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami zgłaszanymi wobec Administratora, związanych z zawartą Umową ubezpieczenia. Szczegółowe informacje na temat celów i zasad przetwarzania Twoich danych osobowych w tym praw, które w związku z tym przysługują, znajdują się w Regulaminie świadczenia Usług za pośrednictwem Infolinii oraz za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość.


 

Masz pytania?
Czekamy na naszej infolinii:

801 222 333
lub
+48 22 118 94 99

Zapraszamy w godzinach:
9:00 – 16:00 pn-pt

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. „Solidarności” 171, 00-877 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.

al. „Solidarności” 171
00-877 Warszawa

Sekretariat Zarządu:

+48 22-270-11-11

fax: +48 22 118-94-89

e-mail: info@openlife.pl

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. „Solidarności” 171, 00-877 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.