FAQZarezerwuj wizytę
Używamy niezbędnych plików cookies, aby nasza strona funkcjonowała poprawnie. Opcjonalne analityczne/statystyczne pliki cookies wykorzystamy wyłącznie w momencie, kiedy się na to zgodzisz i je włączysz za pomocą tego narzędzia. Więcej informacji o wykorzystywanych plikach cookies i sposobach zarządzania nimi znajduje się w Polityce prywatności Open Life TU Życie S.A.
Niezbędne pliki cookies
Niezbędne pliki cookies zapewniają podstawowe funkcje, takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność i wyświetlanie strony. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to mieć wpływ na funkcjonowanie strony. Zamknij

Raporty Publiczne

Raporty publiczne

Open Life TU Życie S.A., zgodnie z wymaganiami nałożonymi przez Ustawę z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 10 listopada 2015 roku poz. 1844 wraz z późn.zm), ujawnia:
1. Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej, wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania, oraz
2. Dane statystyczne dotyczące postępowań pozasądowych, o których mowa w rozdziale 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. poz. 1348, 1830 i 1844), z udziałem Open Life TU Życie S.A.

za rok 2023

 Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej za rok 2023
 Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej za rok 2023
 Dane statystyczne dotyczące postępowań pozasądowych za rok 2023

za rok 2022

 Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej
 Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej za rok 2022
 Dane statystyczne dotyczące postępowań pozasądowych za rok 2022

za rok 2021

 Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej
 Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej za rok 2021
 Dane statystyczne dotyczące postępowań pozasądowych za rok 2021

za rok 2020

 Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej
 Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej za rok 2020
 Dane statystyczne dotyczące postępowań pozasądowych za rok 2020

za rok 2019

 Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej
 Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej za rok 2019
 Dane statystyczne dotyczące postępowań pozasądowych za rok 2019

za rok 2018

 Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenda z badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej
 Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji za rok 2018
 Dane statystyczne dotyczące postępowań pozasądowych za rok 2018

za rok 2017

 Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenda z badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej
 Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji za rok 2017
 Dane statystyczne dotyczące postępowań pozasądowych za rok 2017

za rok 2016

 Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta
 Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji za rok 2016
 Dane statystyczne dotyczące postępowań pozasądowych za rok 2016

Strategia podatkowa

W celu wypełnienia ustawowego obowiązku wynikającego z art. 27c ust. 1 w zw. z art. 27b ust. 2 pkt 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych („ustawa o CIT”), Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.  publikuje informację o realizowanej w 2020 r. strategii podatkowej.

za rok 2022

Informacja o realizowanej przez Open Life TU Życie S.A. strategii podatkowej dotycząca roku podatkowego 2022

za rok 2021

Informacja o realizowanej przez Open Life TU Życie S.A. strategii podatkowej dotycząca roku podatkowego 2021

 

za rok 2020

Informacja o realizowanej przez Open Life TU Życie S.A. strategii podatkowej dotycząca roku podatkowego 2020

Masz pytania?
Czekamy na naszej infolinii:

801 222 333
lub
+48 22 118 94 99

Zapraszamy w godzinach:
9:00 – 16:00 pn-pt

Wizyty osobiste w siedzibie Open Life TU Życie S.A.,
w dni robocze: 9:00 – 16:00

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. “Solidarności” 171, 00-877 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.

al. “Solidarności” 171
00-877 Warszawa

Sekretariat Zarządu:

+48 22-270-11-11

fax: +48 22 118-94-89

e-mail: info@openlife.pl

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. “Solidarności” 171, 00-877 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.