FAQ
Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce wchodząc w zakładkę "Polityka prywatności"

Raporty Publiczne

Raporty publiczne

Open Life TU Życie S.A., zgodnie z wymaganiami nałożonymi przez Ustawę z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 10 listopada 2015 roku poz. 1844 wraz z późn.zm), ujawnia:
1. Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej, wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania, oraz
2. Dane statystyczne dotyczące postępowań pozasądowych, o których mowa w rozdziale 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. poz. 1348, 1830 i 1844), z udziałem Open Life TU Życie S.A.”.

za rok 2018

 Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenda z badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej
 Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji za rok 2018
 Dane statystyczne dotyczące postępowań pozasądowych za rok 2018

za rok 2017

 Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenda z badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej
 Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji za rok 2017
 Dane statystyczne dotyczące postępowań pozasądowych za rok 2017

za rok 2016

 Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta
 Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji za rok 2016
 Dane statystyczne dotyczące postępowań pozasądowych za rok 2016

Masz pytania?
Czekamy na naszej infolinii:

801 222 333
lub
+48 22 101 41 60

Zapraszamy w godzinach:
9:00 – 17:00 pn-pt

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.

ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Sekretariat Zarządu:
+48 22 427-47-53

fax: +48 22 417-10-71

e-mail: info@openlife.pl

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.