Używamy niezbędnych plików cookies, aby nasza strona funkcjonowała poprawnie. Opcjonalne analityczne/statystyczne pliki cookies wykorzystamy wyłącznie w momencie, kiedy się na to zgodzisz i je włączysz za pomocą tego narzędzia. Więcej informacji o wykorzystywanych plikach cookies i sposobach zarządzania nimi znajduje się w Polityce prywatności Open Life TU Życie S.A.
Niezbędne pliki cookies
Niezbędne pliki cookies zapewniają podstawowe funkcje, takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność i wyświetlanie strony. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to mieć wpływ na funkcjonowanie strony. Zapisz i zamknij

Regulaminy Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

Dokumenty do pobrania > Regulaminy Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

REGULAMINY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Regulamin świadczenia Usług za pośrednictwem Infolinii oraz za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość

 

Kogo dotyczy:

Ubezpieczający lub Ubezpieczony w umowie
ubezpieczenia zawartej z Towarzystwem Ubezpieczeń.

 

 

Cel dokumentu:

Regulamin określa zasady, zakres i warunki uzyskiwania in­formacji lub składania Dyspozycji do ubezpieczenia za po­średnictwem następujących środków porozumiewania się na odległość: telefonu, poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego oraz tryb postępowania reklamacyjnego dla Użytkowników Open Life.

 

2. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

 

Kogo dotyczy:

Osoba fizyczna będąca użytkownikiem Serwisu internetowego.  

 

 

Cel dokumentu:

Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych przez Towarzystwo Ubezpieczeń drogą elektroniczną, warunki ich świadczenia, a także warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego oraz politykę prywatności.

 

3. Regulamin świadczenia usługi zgłaszania roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Portalu internetowego

 

Kogo dotyczy:

Regulamin jest przeznaczony dla użytkowników w celu zgłaszania roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Portalu internetowego.  

 

 

Cel dokumentu:

Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych za pośrednictwem Portalu internetowego do obsługi roszczeń, warunki ich świadczenia, a także warunki zgłaszania roszczeń za pośrednictwem Portalu internetowego oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

 

4. Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. w zakresie Umów Ubezpieczenia  Grupowego na Życie „Ochrona W Grupie ” i „Ochrona w Grupie dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw”

 

Kogo dotyczy:

Ubezpieczony.  

 

 

Cel dokumentu:

Regulamin określa proces przystąpienia do ubezpieczenia i proces akceptacji zmian warunków ubezpieczenia za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

 

5. Regulamin Świadczenia Usługi Drogą Elektroniczną przez Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. w zakresie zawierania Umów Ubezpieczenia Grupowego na Życie „Ochrona w Grupie ” i „Ochrona w Grupie MSP” za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość – korespondencji elektronicznej

 

Archiwum

 

 

Kogo dotyczy:

Ubezpieczający.  

 

 

Cel dokumentu:

Regulamin określa sposób świadczenia usługi polegającej na zawierania umów ubezpieczenia grupowego z Ubezpieczającym będącym przedsiębiorcą za pośrednictwem korespondencji elektronicznej.

 

6. Regulamin korzystania przez Użytkowników z Serwisu Internetowego Open Life

 

Kogo dotyczy:

Osoba fizyczna korzystająca z zasobów Serwisu Internetowego Open Life (www.openlife.pl) w zakresie przewidzianym w Regulaminie.  

 

 

Cel dokumentu:

Regulamin określa zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z serwisu o nazwie „Open Life” (www.openlife.pl).

 

7. Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Infolinii Getin Noble Bank S.A. do grupowych i indywidualnych umów ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

 

Archiwum

 

 

Kogo dotyczy:

Osoba fizyczna, w tym także Klient, która chce lub korzysta z Infolinii GNB w zakresie czynności związanych z obsługą zawartych Umów ubezpieczenia Towarzystwa Ubezpieczeń.  

 

 

Cel dokumentu:

Regulamin określa zasady, zakres i warunki uzyskiwania Informacji lub składania Dyspozycji za pośrednictwem Infolinii Getin Noble Bank S.A. do grupowych i indywidualnych umów ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

 

8. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. Platforma e-learningowa dla dystrybutorów ubezpieczeń

 

 

Kogo dotyczy:

Osoby korzystającej z Platformy, pracownika, współpracownika, agenta ubezpieczeniowego wykonującego na rzecz Klienta czynności dystrybucyjne lub innej osoby wskazanej przez Towarzystwo Ubezpieczeń, która będzie szkolona za pośrednictwem Platformy e-learningowej.

 

 

Cel dokumentu:

Regulamin określa rodzaj, zakres oraz warunki świadczenia drogą elektroniczną usługi przez Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. w postaci szkoleń e-learningowych dla osób wykonujących czynności agencyjnej lub dystrybucyjne ubezpieczeń, za pośrednictwem platformy szkoleniowej.

 

9. Regulamin korzystania przez użytkowników z Elektronicznego Systemu Rezerwacji Wizyt w siedzibie Open Life.

 

 

Kogo dotyczy:

Osoby fizyczne korzystające z zasobów Serwisu Internetowego Open Life w zakresie Systemu Rezerwacji Wizyt Open Life.

 

 

Cel dokumentu:

Regulamin korzystania przez Użytkowników z Systemu Rezerwacji Wizyt Open Life określa zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z możliwości elektronicznej rezerwacji wizyt w siedzibie Open Life.

 

10. Regulamin świadczenia usługi składania dyspozycji wypłaty wartości wykupu lub dożycia przez ubezpieczonego ostatniego dnia okresu ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia za pośrednictwem formularza elektronicznego Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

 

 

Kogo dotyczy:

Osoba fizyczna korzystająca z Formularza elektronicznego w zakresie czynności przewidzianym w Regulaminie.

 

 

Cel dokumentu:

Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych za
pośrednictwem Formularza elektronicznego do składania Dyspozycji, warunki ich świadczenia, warunki techniczne
ich świadczenia, a także warunki zgłaszania Dyspozycji z tytułu umów ubezpieczenia na życie zawartych pomiędzy
Ubezpieczającym a Towarzystwem Ubezpieczeń za pośrednictwem Formularza elektronicznego oraz tryb postępowania
reklamacyjnego.