FAQZarezerwuj wizytę
Używamy niezbędnych plików cookies, aby nasza strona funkcjonowała poprawnie. Opcjonalne analityczne/statystyczne pliki cookies wykorzystamy wyłącznie w momencie, kiedy się na to zgodzisz i je włączysz za pomocą tego narzędzia. Więcej informacji o wykorzystywanych plikach cookies i sposobach zarządzania nimi znajduje się w Polityce prywatności Open Life TU Życie S.A.
Niezbędne pliki cookies
Niezbędne pliki cookies zapewniają podstawowe funkcje, takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność i wyświetlanie strony. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to mieć wpływ na funkcjonowanie strony. Zamknij

Wypłaty z ubezpieczenia

Wypłaty z ubezpieczenia

Każda wypłata z umowy ubezpieczenia, realizowana przez Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. podlega identyfikacji i ocenie ryzyka prania pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Mając na celu realizację obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w ramach wykonywania umów ubezpieczenia, klient składający dyspozycję wypłaty jest zobowiązany do dostarczenia Towarzystwu Ubezpieczeń określonych informacji, w zależności od beneficjenta wypłaty.

Uwaga, ważne informacje:

  1. Jeśli składającym dyspozycję jest osoba posiadająca polskie obywatelstwo do dyspozycji wypłaty z ubezpieczenia należy dołączyć kopię dowodu osobistego (obie strony dowodu, na kopii może być zasłonięte tylko zdjęcie).
  2. Jeśli składającym dyspozycję jest osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa do dyspozycji wypłaty z ubezpieczenia należy dołączyć kopię paszportu lub karty pobytu (wszystkie strony z danymi właściciela dokumentu, na kopii może być zasłonięte tylko zdjęcie).

Brak dołączenia do dyspozycji wypłaty z ubezpieczenia poprawnej kopii dokumentu tożsamości będzie skutkowało jej odrzuceniem i koniecznością uzupełnienia brakujących dokumentów.

Zmiany w opodatkowaniu wypłat z ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

Ustawa z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zmiany w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu umów ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (dalej: UFK). Od 1 stycznia 2024 roku zmianie ulega dotychczas funkcjonujący mechanizm rozliczenia podatku od zysków kapitałowych, tzw. podatek Belki.

Szczegółowe informacje dostępne są w Komunikacie


 

Wypłata z ubezpieczenia na rzecz osoby będącej Ubezpieczającym lub Ubezpieczonym w umowie ubezpieczenia

Jeżeli dyspozycja wypłaty jest składana u Doradcy w Jednostce Dystrybutora, nie jest wymagane składanie dodatkowych dokumentów. W pozostałych sytuacjach należy do Towarzystwa Ubezpieczeń przekazać następujące dokumenty:

Wypłata z ubezpieczenia na rzecz osoby będącej Ubezpieczającym lub Ubezpieczonym w umowie ubezpieczenia

 

Wypłata z ubezpieczenia na rzecz osoby Trzeciej, nie będącej Ubezpieczającym lub Ubezpieczonym w umowie ubezpieczenia

Przez Osobę Trzecią rozumie się osobę inną niż Ubezpieczający lub Ubezpieczony, na rzecz której dokonana ma zostać wypłata środków pieniężnych z tytułu umowy ubezpieczenia, która została wskazana przez Klienta jako beneficjent wypłaty środków pieniężnych z tytułu umowy ubezpieczenia.

Jeżeli dyspozycja wypłaty jest składana u Doradcy w Jednostce Dystrybutora, nie jest wymagane składanie dodatkowych dokumentów. W pozostałych sytuacjach należy do Towarzystwa Ubezpieczeń przekazać następujące dokumenty:

Beneficjentem wypłaty
jest osoba fizyczna
Beneficjentem wypłaty
jest osoba prawna

 

W przypadku pytań lub problemów z wypełnieniem dokumentów, prosimy o kontakt z Infolinią.

Masz pytania?
Czekamy na naszej infolinii:

801 222 333
lub
+48 22 118 94 99

Zapraszamy w godzinach:
9:00 – 16:00 pn-pt

Wizyty osobiste w siedzibie Open Life TU Życie S.A.,
w dni robocze: 9:00 – 16:00

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. “Solidarności” 171, 00-877 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.

al. “Solidarności” 171
00-877 Warszawa

Sekretariat Zarządu:

+48 22-270-11-11

fax: +48 22 118-94-89

e-mail: info@openlife.pl

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. “Solidarności” 171, 00-877 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.