FAQ
Używamy niezbędnych plików cookies, aby nasza strona funkcjonowała poprawnie. Opcjonalne analityczne/statystyczne pliki cookies wykorzystamy wyłącznie w momencie, kiedy się na to zgodzisz i je włączysz za pomocą tego narzędzia. Więcej informacji o wykorzystywanych plikach cookies i sposobach zarządzania nimi znajduje się w Polityce prywatności Open Life TU Życie S.A.
Niezbędne pliki cookies
Niezbędne pliki cookies zapewniają podstawowe funkcje, takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność i wyświetlanie strony. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to mieć wpływ na funkcjonowanie strony. Zamknij

Aktualności

13.09.2022

Informacja o aktualizacji Strategii inwestycyjnych

Uprzejmie informujemy, że w związku z połączeniem następujących subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Parasolowy – funduszu inwestycyjnego otwartego: Subfunduszu PKO Stabilnego Wzrostu („subfundusz przejmujący”) z Subfunduszem PKO Zrównoważony („subfundusz przejmowany”), które dokonywane jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 3 sierpnia 2022 r.

 

W ślad za działaniami podjętymi przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, Towarzystwo Ubezpieczeń:

  1. Wykreśli z wykazu Funduszy: Open Life – PKO Zrównoważony, kod UFK: FOLZR004;
  2. Zaktualizuje wykazy funduszy inwestycyjnych w modelowych Ubezpieczeniowych Funduszach Kapitałowych;
  3. Zrealizuje przeniesienie Udziałów jednostkowych zaewidencjonowanych na poszczególnych Rachunkach udziałów, oraz zmieni podział Składki w zakresie udziału procentowego przypadającego na Fundusz, zgodnie z poniżej wskazanym Funduszem źródłowym i Funduszem docelowym:

 

Nazwa Funduszu źródłowego

Kod Funduszu źródłowego

Nazwa Funduszu docelowego

Kod Funduszu docelowego

Open Life – PKO Zrównoważony FOLZR004 Open Life – PKO Stabilnego Wzrostu FOLPS001

 

Powyższe zmiany będą obowiązywały od 15 września 2022 r.

 

Obszerniejsze informacje znajdą Państwo w poniższym komunikacie (plik pdf):

Informacja o aktualizacji Strategii inwestycyjnych oraz Wykazów oferowanych Funduszy

Masz pytania?
Czekamy na naszej infolinii:

801 222 333
lub
+48 22 118 94 99

Zapraszamy w godzinach:
9:00 – 16:00 pn-pt

Wizyty osobiste w siedzibie Open Life TU Życie S.A.,
w dni robocze: 9:00 – 16:00

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. “Solidarności” 171, 00-877 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.

al. “Solidarności” 171
00-877 Warszawa

Sekretariat Zarządu:

+48 22-270-11-11

fax: +48 22 118-94-89

e-mail: info@openlife.pl

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. “Solidarności” 171, 00-877 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.