FAQ
Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce wchodząc w zakładkę "Zasady dotyczące obsługi ciasteczek" Akceptuję politykę portalu

Najczęściej zadawane pytania

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Poniżej, znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez naszych Klientów.
W celu ułatwienia dotarcia do konkretnego tematu, podzieliliśmy pytania na najważniejsze grupy tematyczne.

Wybierz interesujący Cię temat:
 • Warunki ubezpieczenia
 • Składka płatności
 • Notowania funduszy (UFK)

 

 • Jak zmienić sposób otrzymywania korespondencji z wersji papierowej na mailową?
 • Logowanie w Serwisie Internetowym

 

 • Złożenie dyspozycji
 • Zgłoszenie roszczenia
 • Złożenie reklamacji

Szukana fraza

Jeżeli nie znalazłeś odpowiedzi, zadzwoń lub napisz do nas:

801 222 333 lub +48 22 101 41 60
e-mail: info@openlife.pl

Warunki ubezpieczenia

Co to jest prolongata?

Jest to dodatkowy czas na opłacenie składki bieżącej bez żadnych konsekwencji dla Klienta. Okres prolongaty rozpoczyna się następnego dnia po upływie umownego terminu płatności. O wejściu w okres prolongaty informujemy: sms-em, pocztą elektroniczną, poprzez umieszczenie informacji w Serwisie Internetowym i/lub papierowo listem zwykłym. Może zadziałać jedna lub więcej z wymienionych form kontaktu.

Gdzie znajdę informację o opłatach pobieranych przez Towarzystwo Ubezpieczeń?

Informacje o wysokości opłat oraz zasadach ich naliczania są dostępne w Tabeli Opłat i Limitów dołączonej do Warunków Ubezpieczenia\Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Kiedy otrzymam wypłatę?

Maksymalny termin wypłaty środków określony jest w Warunkach Ubezpieczenia/Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia posiadanego produktu. W praktyce wypłata środków następuje zazwyczaj znacznie szybciej niż w maksymalnym możliwym terminie.

Czy muszę się rozliczyć z podatku od posiadanego ubezpieczenia w Urzędzie Skarbowym?

Nie, nie musisz rozliczać się w Urzędzie Skarbowym. Podatek jest naliczany i odprowadzany przez Towarzystwo Ubezpieczeń. Wszystkie umowy ubezpieczenia z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym są obciążone podatkiem od dochodów kapitałowych w wysokości 19% (opodatkowaniu podlega jedynie zysk).

W jaki sposób mogę zamówić dokumenty dotyczące mojego ubezpieczenia, np. Certyfikat/Polisę?

Wysyłkę dokumentów dotyczących posiadanego ubezpieczenia można zlecić na infolinii Open Life pod numerem telefonu: 801 222 333 lub +48 22 101 41 60, wysyłając maila na info@openlife.pl lub podczas wizyty u Doradcy w placówce Dystrybutora, u którego była zawierana umowa ubezpieczenia. Dokumenty zostaną wysłane w formie elektronicznej na adres mailowy lub papierowo na adres korespondencyjny; wskazany przez Klienta i zapisany w systemie Towarzystwa Ubezpieczeń.

Czym różńi się suma wpłaconych składek, suma składki przeznaczonej do alokacji, wartość rachunku udziałów?

Suma wpłaconych składek są to wszystkie środki pieniężne wpłacone do Open Life.

Składka przeznaczona do alokacji są to środki pieniężne, za które zostały zakupione udziały jednostkowe w funduszu UFK, czyli część składki podlegającej inwestowaniu.

Składka/Płatności

Czy mogę obniżyć składkę?

W niektórych ubezpieczeniach istnieje możliwość obniżenia składki. Sprawdź samodzielnie zapisy w warunkach ubezpieczenia lub skontaktuj się z naszą Infolinią pod numerem: 801 222 333 lub +48 22 101 41 60.

Kiedy wpłacona przeze mnie składka na ubezpieczenie będzie widoczna w Serwisie Internetowym?

Wpłata będzie widoczna w Serwisie Internetowym w terminie do 3 dni roboczych następujących po dniu wyceny, z którą zostały zakupione jednostki uczestnictwa w funduszu.

Notowania funduszy (UFK)

Co to jest ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy (UFK)?

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy – to fundusz tworzony przez ubezpieczyciela. Stanowi wydzieloną rachunkowo oraz odrębnie inwestowaną część aktywów Towarzystwa Ubezpieczeń złożoną z części składek podlegającej inwestowaniu.

Gdzie mogę sprawdzać wycenę Jednostki UFK ?

Wyceny jednostek dostępne są na stronie Open Life w zakładce „notowania”. https://www.notowania.openlife.pl/

Gdzie znajdę informację, w co inwestowane są moje pieniądze?

Informację o strategii posiadanego produktu znajdują się w Regulaminie funduszu, który jest załącznikiem do Warunków posiadanego Ubezpieczenia.

Jak zmienić sposób otrzymywania korespondencji z wersji papierowej na mailową?

W celu otrzymywania korespondencji dotyczącej ubezpieczenia pocztą elektroniczną należy:

1. udzielić zgody o treści:

„Wyrażam zgodę na przekazywanie na trwałym nośniku, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej na wskazany przeze mnie adres e-mail, informacji, które Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna, zobowiązana jest przekazywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami OWU…”;

2. wskazać poprawny adres e-mail.

Udzielenie powyższej zgody oraz wskazanie adresu e-mail możliwe jest:

 • po zalogowaniu w Serwisie Internetowym, w zakładce „dyspozycja zmian niefinansowych”;
 • w rozmowie z Infolinią Open Life dostępną pod numerem 801 222 333 lub +48 22 101 41 60;
 • w placówce Dystrybutora, u którego była zawierana umowa ubezpieczenia.
 • Prosimy także o zapoznanie się ze szczegółowym komunikatem dotyczącym wysyłki pism do Klientów drogą elektroniczną umieszczonym tutaj

Logowanie w Serwisie Internetowym

Czy korzystanie z serwisu jest płatne?

Nie. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest bezpłatne.

Zapraszamy do korzystania z Serwisu Internetowego, który daje m.in. możliwość bieżącego monitorowania danych finansowych dotyczących ubezpieczenia oraz aktualizacji danych osobowych lub kontaktowych.

Jak zalogować się do serwisu?

Zalogowanie do serwisu będzie możliwe tylko dla Klientów, którzy aktywowali dostęp do Serwisu Internetowego (w trakcie zakupu ubezpieczenia lub poprzez odpowiednią dyspozycję w trakcie trwania umowy) lub otrzymali taką informację z Open Life. Jeśli nie masz aktywowanego dostępu do serwisu,
zapoznaj się z odpowiedzią na pytanie „Jak aktywować dostęp do Serwisu Internetowego?”.

 

Jeśli masz aktywny dostęp do Serwisu Internetowego, w celu zalogowania się:

 • po wejściu na stronę openlife.pl, wybierz zakładkę Zaloguj się i wprowadź Identyfikator oraz Hasło
 • w przypadku pierwszego logowania – skorzystaj z linku Pierwsze Logowanie

Na ekranie logowania znajduje się także instrukcja logowania w formacie PDF. Prosimy o skorzystanie
z instrukcji w przypadku dodatkowych pytań dotyczących sposobu logowania do serwisu.

 

Jak aktywować dostęp do Serwisu Internetowego?

Jeżeli Klient korzysta z numeru telefonu komórkowego, który był podany do wiadomości Open Life i widnieje w naszych systemach, dostęp do Serwisu Internetowego można aktywować za pośrednictwem Infolinii: 801 222 333 lub +48 22 101 41 60. Jeżeli natomiast Klient nie podawał numeru telefonu komórkowego lub ten, który podał jest nieprawidłowy/nieaktualny, dostęp może być aktywowany jedynie przez Agenta/Doradcę w placówce Dystrybutora.

Gdzie znajdę Identyfikator?

Identyfikator to 8 cyfrowy numer, który znajduje się w Certyfikacie/Polisie .

Jeżeli w momencie wystawienia Polisy/Certyfikatu nie miałaś/eś aktywowanego dostępu do serwisu, Identyfikator może nie być podany w tych dokumentach.

Jeżeli w Polisie/Certyfikacie nie ma Identyfikatora lub go nie pamiętasz, możesz skorzystać z linku Zapomniałem identyfikatora na ekranie logowania, dzięki któremu – postępując zgodnie z instrukcjami na kolejnych ekranach – otrzymasz Identyfikator w wiadomości SMS.

Z prośbą o przypomnienie Identyfikatora można także zwrócić się do pracownika Infolinii Open Life pod numerem telefonu 801 222 333 lub +48 22 101 41 60 lub podczas wizyty u Doradcy w placówce Dystrybutora, u którego była zawierana umowa ubezpieczenia.

 

Jak otrzymam hasło?

Ze względów bezpieczeństwa hasło nie jest nadawane i przesyłane przez Open Life do Klienta.

Klient samodzielnie ustala hasło w trakcie procesu pierwszego logowania. W trakcie tej procedury Open Life wysyła do Klienta wiadomość SMS z jednorazowym kodem, który należy wprowadzić w systemie w celu autoryzacji. Podczas kolejnych logowań Klient posługuje się hasłem ustalonym samodzielnie w trakcie pierwszego logowania.

Co zrobić, jeśli zapomniałam/em hasła?

W takiej sytuacji możesz skorzystać z linku Zapomniałem hasła na ekranie logowania. W ramach tej opcji możesz wybrać jeden z dwóch sposobów resetu hasła („Zmiana hasła” lub „Reset hasła kodem”).

Zmiana hasła – skorzystaj z tej opcji, jeśli znasz odpowiedź na pytanie pomocnicze (określałeś ją w trakcie aktywowania dostępu do serwisu). Ten sposób zmiany hasła pozwala na samodzielne zresetowanie
i ustanowienie nowego hasła.

Reset hasła kodem – skorzystaj z tej opcji, jeśli nie znasz odpowiedzi na pytanie pomocnicze. Ten sposób zmiany hasła będzie wymagał kontaktu z Infolinią Open Life lub Doradcą w placówce Dystrybutora, u którego była zawierana umowa ubezpieczenia.

Szczegóły dotyczące resetu hasła opisane są w instrukcji logowania dostępnej na ekranie logowania w formacie PDF. Prosimy o skorzystanie z instrukcji w przypadku dodatkowych pytań dotyczących sposobu resetu hasła.

UWAGA: Możliwość skorzystania z opcji resetu hasła będzie możliwa tylko w sytuacji, gdy dokonano już pierwszego udanego logowania do serwisu. Opcja nie będzie działała w przypadku pierwszego logowania.

W jaki sposób mogę odblokować konto w Serwisie Internetowym?

Odblokowanie dostępu można zlecić na infolinii Open Life pod numerem telefonu: 801 222 333 lub +48 22 101 41 60 lub podczas wizyty u Doradcy w placówce Dystrybutora, u którego była zawierana umowa ubezpieczenia.

Gdzie znajdę instrukcję dotyczącą Serwisu Internetowego?

Po zalogowaniu się do serwisu, w zakładce „INNE DOKUMENTY” dostępna jest Instrukcja użytkownika Serwisu Internetowego, w której opisane są wszystkie jego ekrany oraz dostępne funkcjonalności.

Złożenie dyspozycji

Chcę zrezygnować z ubezpieczenia, co mam zrobić?

W celu rezygnacji z ubezpieczenia należy udać się do Doradcy w placówce Dystrybutora, u którego była zawierana umowa ubezpieczenia lub przesłać dyspozycję rezygnacji w oryginale na adres Towarzystwa Ubezpieczeń: Towarzystwo Ubezpieczeń Open Life Życie S.A., ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa.

W jaki sposób mogę zmienić dane osobowe lub adresowe?

Dane można zmienić składając dyspozycję zmian niefinansowych po zalogowaniu w Serwisie Internetowym, na Infolinii Open Life pod numerem telefonu 801 222 333 lub +48 22 101 41 60 lub podczas wizyty u Doradcy w placówce Dystrybutora, u którego była zawierana umowa ubezpieczenia.

W jaki sposób mogę dokonać zmiany numeru telefonu?

Numer telefonu można zmienić jedynie podczas wizyty u Doradcy w placówce Dystrybutora, u którego była zawierana umowa ubezpieczenia. Numer telefonu jest wykorzystywany w wielu procesach autoryzacyjnych i ze względu na bezpieczeństwo danych, jego zmiana wymaga weryfikacji tożsamości Klienta podczas osobistego kontaktu.

Zgłoszenie roszczenia

Jak mogę zgłosić roszczenie?

Roszczenie można zgłosić elektronicznie – w zakładce „Zgłoszenie Roszczenia” na stronie internetowej Open Life lub papierowo, przesyłając formularz zgłoszenia roszczenia wraz z niezbędnymi dokumentami
na adres Towarzystwa Ubezpieczeń: Towarzystwo Ubezpieczeń Open Life Życie S.A., ul. Przyokopowa 33, 01 – 208 Warszawa.

Kiedy otrzymam wypłatę?

Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca świadczenie ubezpieczeniowe na pisemny wniosek, w terminie podanym w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia/Warunkach Ubezpieczenia właściwych dla danego ubezpieczenia. Zgodnie z OWU/WU, świadczenie w okresie ochrony ubezpieczeniowej wypłacimy uprawnionym jednorazowo w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Jeżeli w tym terminie nie będzie możliwe ustalenie zasadności wypłaty świadczenia, wypłacimy bezsporną część świadczenia. Pozostałą część wypłacimy w ciągu 14 dni od dnia, w którym wyjaśnienie wszystkich okoliczności koniecznych do ustalenia naszej odpowiedzialności było możliwe.

Złożenie reklamacji

Co to jest reklamacja?

Przez reklamację należy rozumieć skargę lub reklamację lub każde inne wystąpienie Klienta do Agenta/Ubezpieczającego lub Towarzystwa Ubezpieczeń zawierające zastrzeżenia co do świadczonych usług. Reklamacją może być jakiekolwiek, niekoniecznie finansowe roszczenie, wymagające ustosunkowania się do stawianych przez Klienta zarzutów, w tym tych odnoszących się do dokumentów przekazywanych Klientowi przed zawarciem umowy i zawierających informacje na temat ubezpieczenia.

W jaki sposób mogę złożyć reklamację?

Reklamacja można zgłosić:

a) w Towarzystwie Ubezpieczeń:

 • pisemnie: osobiście w siedzibie Towarzystwa Ubezpieczeń albo przesyłką pocztową na adres Towarzystwa Ubezpieczeń,
 • w formie elektronicznej: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@openlife.pl, przy wykorzystaniu formularza na stronie internetowej Towarzystwa Ubezpieczeń (www.openlife.pl) lub za pośrednictwem Serwisu Internetowego (dot. wyłącznie Klientów posiadający dostęp do Serwisu Internetowego),
 • ustnie: telefonicznie pod numerem infolinii 801 222 333 lub +48 22 101 41 60 albo osobiście podczas wizyty w siedzibie Towarzystwa Ubezpieczeń.

b) u Agenta/Ubezpieczającego/Brokera.

Reklamację można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, który dysponuje oryginałem pełnomocnictwa udzielonego w zwykłej formie pisemnej lub w formie pełnomocnictwa potwierdzonego za zgodność z oryginałem. Potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem może dokonać osoba wykonująca czynności agencyjne w imieniu Agenta, pracownik Ubezpieczającego/Brokera, Towarzystwa Ubezpieczeń, notariusz, adwokat lub radca prawny.

Jaki jest termin odpowiedzi na reklamację?

Towarzystwo Ubezpieczeń udziela odpowiedzi na reklamacje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku szczególnie skomplikowanych spraw, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, Towarzystwo Ubezpieczeń poinformuje składającego reklamację o:

1) przyczynach opóźnienia,

2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy,

3) przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Masz pytania?
Czekamy na naszej infolinii:

801 222 333
lub
+48 22 101 41 60

Zapraszamy w godzinach:
8:00 – 19:00 pn-pt

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.

ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Sekretariat Zarządu:
+48 22 427-47-53

fax: +48 22 417-10-71

e-mail: info@openlife.pl

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.