FAQZarezerwuj wizytę
Używamy niezbędnych plików cookies, aby nasza strona funkcjonowała poprawnie. Opcjonalne analityczne/statystyczne pliki cookies wykorzystamy wyłącznie w momencie, kiedy się na to zgodzisz i je włączysz za pomocą tego narzędzia. Więcej informacji o wykorzystywanych plikach cookies i sposobach zarządzania nimi znajduje się w Polityce prywatności Open Life TU Życie S.A.
Niezbędne pliki cookies
Niezbędne pliki cookies zapewniają podstawowe funkcje, takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność i wyświetlanie strony. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to mieć wpływ na funkcjonowanie strony. Zamknij

Najczęściej zadawane pytania

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Poniżej, znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez naszych Klientów.
W celu ułatwienia dotarcia do konkretnego tematu, podzieliliśmy pytania na najważniejsze grupy tematyczne.

Wybierz interesujący Cię temat:
 • Warunki ubezpieczenia
 • Składka płatności
 • Notowania funduszy (UFK)

 

 • Jak zmienić sposób otrzymywania korespondencji z wersji papierowej na mailową?
 • Logowanie w Serwisie Internetowym
 • Nadużycia / incydenty

 

 • Złożenie dyspozycji
 • Zgłoszenie roszczenia
 • Złożenie reklamacji

Szukana fraza

Jeżeli nie znalazłeś odpowiedzi, zadzwoń lub napisz do nas:

801 222 333 lub +48 22 118 94 99
e-mail: info@openlife.pl

Warunki ubezpieczenia

Co to jest prolongata?

Jest to dodatkowy czas na opłacenie składki bieżącej bez żadnych konsekwencji dla Klienta. Okres prolongaty rozpoczyna się następnego dnia po upływie umownego terminu płatności, a jego długość ustalona jest w Warunkach Ubezpieczenia. O wejściu w okres prolongaty informujemy w co najmniej jeden z następujących sposobów: wysyłając pismo w formie papierowej (listem zwykłym), poprzez umieszczenie informacji w Serwisie Internetowym, SMS-em lub pocztą elektroniczną – jeżeli wyrażono stosowną zgodę.

Gdzie znajdę informację o opłatach pobieranych przez Towarzystwo Ubezpieczeń?

Informacje o wysokości opłat oraz zasadach ich naliczania są dostępne w Tabeli Parametrów Opłat i Limitów dołączonej do Warunków Ubezpieczenia\Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Dodatkowo, informacje o pobranych opłatach znajdują się w listach rocznicowych przesyłanych do Klienta po każdej rocznicy produktu.

Kiedy otrzymam wypłatę?

Maksymalny termin wypłaty środków określony jest w Warunkach Ubezpieczenia/Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia posiadanego produktu. Dla naszych Klientów udostępniliśmy również usługę powiadomień sms. Po jej włączeniu każdy Klient, który wskazał w swoim produkcie ubezpieczeniowym numer telefonu otrzyma wiadomość z przewidywaną datą realizacji wypłaty środków z dyspozycji wykupu.

Czy muszę się rozliczyć z podatku od posiadanego ubezpieczenia w Urzędzie Skarbowym?

Od 1 stycznia 2024 roku zmianie ulega dotychczas funkcjonujący mechanizm rozliczenia podatku od zysków kapitałowych, tzw. podatek Belki.

Wypłaty z UFK będą dokonywane przez Open Life w kwocie brutto, bez potrącenia zryczałtowanego podatku dochodowego. W związku z powyższym Klient będzie miał obowiązek samodzielnie rozliczyć podatek w rocznej deklaracji PIT, łącznie dla wszystkich wypłat podlegających rozliczeniu na podstawie deklaracji PIT-8C. W przypadku wystąpienia zysku podatkowego Klient będzie również zobowiązany do samodzielnej zapłaty podatku do Urzędu Skarbowego.

Klientom, którzy w danym roku kalendarzowym otrzymają wypłatę środków z UFK, Towarzystwo Ubezpieczeń będzie przesyłało w terminie do końca lutego następnego roku kalendarzowego roczną informację podatkową, tzw. PIT-8C. Znajdą się w niej dane finansowe niezbędne do samodzielnego rozliczenia podatku przez Klienta. Następnie Klient będzie rozliczał podatek od zysków kapitałowych poprzez złożenie do Urzędu Skarbowego w terminie do 30 kwietnia każdego roku za okres poprzedniego roku kalendarzowego rocznej deklaracji podatkowej. W przypadku braku wypłat z UFK w danym roku kalendarzowym, PIT-8C nie zostanie wysłany.

Pierwsza informacja podatkowa PIT-8C dotycząca wszystkich wypłat z UFK dokonanych w 2024 roku zostanie wysłana przez Towarzystwo Ubezpieczeń na adres korespondencyjny Klienta (lub na adres e-mail, jeśli Klient złoży taką dyspozycję) w terminie do końca lutego 2025 roku. Natomiast pierwsze rozliczenie podatku od zysków kapitałowych na nowych zasadach dotyczące wypłat w 2024 r. Klient będzie zobowiązany wykonać w terminie do 30 kwietnia 2025 roku. Stawka podatku nie zmieni się i będzie wynosiła 19% dochodu podatkowego.

W jaki sposób mogę zamówić dokumenty dotyczące mojego ubezpieczenia, np. Certyfikat/Polisę?

Wysyłkę dokumentów dotyczących posiadanego ubezpieczenia można zlecić na infolinii Open Life pod numerem telefonu: 801 222 333 lub +48 22 118 94 99, wysyłając maila na info@openlife.pl lub podczas wizyty u Doradcy w placówce Dystrybutora, u którego była zawierana umowa ubezpieczenia. Dokumenty zostaną wysłane w formie elektronicznej na adres mailowy lub papierowo na adres korespondencyjny; wskazany przez Klienta i zapisany w systemie Towarzystwa Ubezpieczeń.

Czym różńi się suma wpłaconych składek, suma składki przeznaczonej do alokacji, wartość rachunku udziałów?

Suma wpłaconych składek są to wszystkie środki pieniężne wpłacone do Open Life.

Składka przeznaczona do alokacji są to środki pieniężne, za które zostały zakupione udziały jednostkowe w funduszu UFK, czyli część składki podlegającej inwestowaniu.

Wartość rachunku udziałów jest to iloczyn udziałów jednostkowych i wartości udziału jednostkowego w danym dniu wyceny. Wartość udziałów jednostkowych uzależniona jest od aktualnych notowań funduszy.

Składka/Płatności

Czy mogę obniżyć składkę?

W niektórych ubezpieczeniach istnieje możliwość obniżenia składki. Sprawdź samodzielnie zapisy w warunkach ubezpieczenia lub skontaktuj się z naszą Infolinią pod numerem: 801 222 333 lub +48 22 118 94 99.

Kiedy wpłacona przeze mnie składka na ubezpieczenie będzie widoczna w Serwisie Internetowym?

Wpłata będzie widoczna w Serwisie Internetowym w terminie do 3 dni roboczych następujących po dniu wyceny, z którą zostały zakupione jednostki uczestnictwa w funduszu.

Notowania funduszy (UFK)

Co to jest ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy (UFK)?

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy – to fundusz tworzony przez ubezpieczyciela. Stanowi wydzieloną rachunkowo oraz odrębnie inwestowaną część aktywów Towarzystwa Ubezpieczeń złożoną z części składek podlegającej inwestowaniu.

Gdzie mogę sprawdzać wycenę Jednostki UFK ?

Wyceny jednostek dostępne są na stronie Open Life w zakładce „notowania” https://www.notowania.openlife.pl/ lub po zalogowaniu w Serwisie Internetowym.

Gdzie znajdę informację, w co inwestowane są moje pieniądze?

Informację o strategii posiadanego produktu znajdują się w Regulaminie funduszu, który jest załącznikiem do Warunków posiadanego Ubezpieczenia.

Jak zmienić sposób otrzymywania korespondencji z wersji papierowej na mailową?

Aby otrzymywać korespondencję drogą mailową, wystarczy zgoda wyrażona we Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia lub w dyspozycji zmian niefinansowych i działający adres e-mail.

Jeśli został już wskazany adres e-mail udzielenie powyższej zgody możliwe jest w specjalnym formularzu znajdującym się na stronie internetowej Open Life pod poniższym linkiem: https://www.openlife.pl/obsluga-klienta/komunikacja-elektroniczna/.

Ponad to zgodę można wyrazić również:

 • po zalogowaniu w Serwisie Internetowym, w zakładce „dyspozycja zmian niefinansowych”;
 • w rozmowie z Infolinią Open Life dostępną pod numerem 801 222 333 lub +48 22 118 94 99;
 • w placówce Dystrybutora, u którego była zawierana umowa ubezpieczenia lub na spotkaniu w siedzibie Open Life przy al. “Solidarności” 171 w Warszawie.

Jeżeli adres e-mail nigdy nie był podawany lub jest on już nieaktualny przed wyrażeniem zgody należy go zaktualizować korzystając z dostępnych opcji:

 • po zalogowaniu w Serwisie Internetowym, w zakładce „dyspozycja zmian niefinansowych”;
 • w rozmowie z Infolinią Open Life dostępną pod numerem 801 222 333 lub +48 22 118 94 99;
 • w placówce Dystrybutora, u którego była zawierana umowa ubezpieczenia lub na spotkaniu w siedzibie Open Life przy al. “Solidarności” 171 w Warszawie.

Prosimy także o zapoznanie się ze szczegółowym komunikatem dotyczącym wysyłki pism do Klientów drogą elektroniczną umieszczonym tutaj.

Logowanie w Serwisie Internetowym

Czy korzystanie z serwisu jest płatne?

Nie. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest bezpłatne.

Zapraszamy do korzystania z Serwisu Internetowego, który daje m.in. możliwość bieżącego monitorowania danych finansowych dotyczących ubezpieczenia oraz aktualizacji danych osobowych lub kontaktowych.

W związku z tym, że numer telefonu użytkownika Serwisu Internetowego jest wykorzystywany w wielu procesach autoryzacyjnych oraz ze względu na bezpieczeństwo danych, jego zmiana wymaga weryfikacji tożsamości Klienta podczas osobistego kontaktu w trakcie wizyty u Doradcy w placówce Dystrybutora, u którego była zawierana umowa ubezpieczenia. W związku z powyższym zmiana numeru telefonu nie jest możliwa za pośrednictwem Infolinii Open Life.

Jak zalogować się do serwisu?

Zalogowanie do Serwisu Internetowego będzie możliwe jedynie dla Klientów, którzy posiadają do niego aktywny dostęp. Jeśli nie wiesz czy wspomniany dostęp został dla Ciebie aktywowany zapoznaj się z informacją zawartą w liście rocznicowym lub skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe znajdziesz w zakładce „Kontakt”.

Jeśli masz aktywny dostęp do Serwisu Internetowego, w celu zalogowania się:

 • po wejściu na stronę openlife.pl, wybierz zakładkę Zaloguj się i wprowadź Identyfikator oraz Hasło
 • po wejściu na stronę openlife.pl, wybierz zakładkę Zaloguj się i skorzystaj z logowania za pomocą usługi mojeID
 • w przypadku pierwszego logowania – skorzystaj z zakładki Pierwsze Logowanie

Na ekranie logowania znajdują się także instrukcja logowania w formacie PDF. Prosimy o skorzystanie z instrukcji w przypadku dodatkowych pytań dotyczących sposobu logowania do serwisu.

Jak aktywować dostęp do Serwisu Internetowego?

Klient może samodzielnie aktywować dostęp do Serwisu internetowego za pomocą usługi mojeID bez konieczności kontaktu z Dystrybutorem lub Open Life.

Jeżeli Klient korzysta z numeru telefonu komórkowego, który był podany do wiadomości Open Life i widnieje w naszych systemach, dostęp do Serwisu Internetowego można aktywować również za pośrednictwem Infolinii: 801 222 333 lub +48 22 118 94 99. Jeżeli natomiast Klient nie podawał numeru telefonu komórkowego lub ten, który podał jest nieprawidłowy/nieaktualny, dostęp może być aktywowany jedynie przez Agenta/Doradcę w placówce Dystrybutora lub za pośrednictwem dyspozycji przesłanej listownie do Open Life.

Gdzie znajdę Identyfikator?

Identyfikator to 8 cyfrowy numer, który znajduje się w Certyfikacie/Polisie .

Jeżeli w momencie wystawienia Polisy/Certyfikatu nie miałaś/eś aktywowanego dostępu do serwisu, Identyfikator może nie być podany w tych dokumentach.

Jeżeli w Polisie/Certyfikacie nie ma Identyfikatora lub go nie pamiętasz, możesz skorzystać z linku Zapomniałem identyfikatora na ekranie logowania, dzięki któremu – postępując zgodnie z instrukcjami na kolejnych ekranach – otrzymasz Identyfikator w wiadomości SMS.

Z prośbą o przypomnienie Identyfikatora można także zwrócić się do pracownika Towarzystwa lub Doradcy podczas wizyty osobistej w placówce Dystrybutora, u którego była zawierana umowa ubezpieczenia na wizycie osobistej lub podczas wizyty w siedzibie Towarzystwa Ubezpieczeń przy al. “Solidarności” 171 w Warszawie.

Jak otrzymam hasło?

Ze względów bezpieczeństwa hasło nie jest nadawane i przesyłane przez Open Life do Klienta.

Klient samodzielnie ustala hasło w trakcie procesu pierwszego logowania. W trakcie tej procedury Open Life wysyła do Klienta wiadomość SMS z jednorazowym kodem, który należy wprowadzić w systemie w celu autoryzacji. Podczas kolejnych logowań Klient posługuje się hasłem ustalonym samodzielnie w trakcie pierwszego logowania.

Co zrobić, jeśli zapomniałam/em hasła?

W takiej sytuacji możesz skorzystać z linku Zapomniałem hasła na ekranie logowania. W ramach tej opcji możesz wybrać jeden z dwóch sposobów resetu hasła („Zmiana hasła” lub „Reset hasła kodem”).

Zmiana hasła – skorzystaj z tej opcji, jeśli znasz odpowiedź na pytanie pomocnicze (określałeś ją w trakcie aktywowania dostępu do serwisu). Ten sposób zmiany hasła pozwala na samodzielne zresetowanie i ustanowienie nowego hasła.

Reset hasła kodem – skorzystaj z tej opcji, jeśli nie znasz odpowiedzi na pytanie pomocnicze. Ten sposób zmiany hasła będzie wymagał kontaktu z Infolinią Open Life lub Doradcą w placówce Dystrybutora, u którego była zawierana umowa ubezpieczenia.

Szczegóły dotyczące resetu hasła opisane są w instrukcji logowania dostępnej na ekranie logowania w formacie PDF. Prosimy o skorzystanie z instrukcji w przypadku dodatkowych pytań dotyczących sposobu resetu hasła.

UWAGA: Możliwość skorzystania z opcji resetu hasła będzie możliwa tylko w sytuacji, gdy dokonano już pierwszego udanego logowania do serwisu. Opcja nie będzie działała w przypadku pierwszego logowania.

Przypominamy, że nowa funkcjonalność z użyciem usługi mojeID, daje możliwość logowania do Serwisu Internetowego bez konieczności wpisywania danych do logowania.

W jaki sposób mogę odblokować konto w Serwisie Internetowym?

Odblokowanie dostępu można zlecić na Infolinii Open Life pod numerem telefonu: 801 222 333 lub +48 22 118 94 99.

Złożenie dyspozycji

Zmieniłem zdanie, chcę anulować wykup. Co teraz?

Jeżeli wykup został już złożony w placówce Dystrybutora, należy skontaktować się z Doradcą u którego była składana dyspozycja (najlepiej jeszcze tego samego dnia) – i poinformować o chęci jej anulowania. Pracownik Dystrybutora przekaże wtedy stosowną informację do Towarzystwa Ubezpieczeń.

W przypadku zadysponowania wypłaty środków listownie, należy niezwłocznie skontaktować się z infolinią Open Life.

Ważne: Nie w każdym produkcie możliwe jest anulowanie dyspozycji wypłaty.

Należy również pamiętać, że dyspozycja zostanie anulowana przez Towarzystwo Ubezpieczeń tylko w przypadku wpłynięcia zgłoszenia anulowania wykupu do Towarzystwa Ubezpieczeń przed realizacją złożonej wcześniej dyspozycji całkowitej/częściowej wypłaty Wartości wykupu.

Chcę wykupić swoje ubezpieczenie, co mam zrobić?

Dyspozycję wypłaty środków z ubezpieczenia można złożyć w następujący sposób:

 • Udając się do Doradcy w placówce Dystrybutora, u którego była zawierana Umowa ubezpieczenia.
 • za pośrednictwem formularza elektronicznego na stronie www.openlife.pl lub po zalogowaniu do Serwisu internetowego.
 • wysyłając formularz wypłaty dostępny na stronie internetowej Open Life w zakładce „Obsługa Klienta Wypłaty z Ubezpieczenia” w oryginale na adres Towarzystwa Ubezpieczeń: Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A., al. “Solidarności” 171, 00-877 Warszawa. Jeśli składającym dyspozycję jest osoba posiadająca polskie obywatelstwo do formularza należy dołączyć kopię dowodu osobistego (obie strony dowodu, na kopii może być zasłonięte tylko zdjęcie). Jeżeli natomiast składającym dyspozycję jest osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa należy dołączyć kopię paszportu lub karty pobytu (wszystkie strony z danymi właściciela dokumentu, na kopii może być zasłonięte tylko zdjęcie).
 • Dyspozycję można przesłać również elektronicznie na pisemny wniosek podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym skierowany na adres: info@openlife.pl.

Dyspozycja złożona poprzez formularz elektroniczny oraz Serwis internetowy musi zostać potwierdzona za pomocą usługi moje ID.

 

UWAGA!

Od 1 stycznia 2024 roku zmianie ulega dotychczas funkcjonujący mechanizm rozliczenia podatku od zysków kapitałowych, tzw. podatek Belki.

Wypłaty z UFK będą dokonywane przez Open Life w kwocie brutto, bez potrącenia zryczałtowanego podatku dochodowego. W związku z powyższym Klient będzie miał obowiązek samodzielnie rozliczyć podatek w rocznej deklaracji PIT, łącznie dla wszystkich wypłat podlegających rozliczeniu na podstawie deklaracji PIT-8C. W przypadku wystąpienia zysku podatkowego Klient będzie również zobowiązany do samodzielnej zapłaty podatku do Urzędu Skarbowego.

W celu poprawnego przygotowania i przekazania formularza PIT-8C, prosimy o aktualizację danych osobowych oraz adresowych podanych Towarzystwu Ubezpieczeń. Informacja o Państwa danych będących w posiadaniu Towarzystwa Ubezpieczeń. Do prawidłowego wystawienia deklaracji PIT 8C będą potrzebne następujące dane:

 • Miejscowość oraz kraj urodzenia,
 • Kraj wydania dokumentu tożsamości,
 • Aktualny adres zamieszkania oraz do korespondencji,
 • Sposób wysyłki PIT 8C,
 • Nazwa Urzędu Skarbowego,
 • Adres e-mail (jeśli wysyłka PIT 8C ma odbyć się w formie elektronicznie).

W jaki sposób mogę zmienić dane osobowe lub adresowe?

Dane można zmienić składając dyspozycję zmian niefinansowych po zalogowaniu w Serwisie Internetowym, na Infolinii Open Life pod numerem telefonu 801 222 333 lub +48 22 118 94 99 lub podczas wizyty u Doradcy w placówce Dystrybutora, u którego była zawierana umowa ubezpieczenia.

UWAGA!

Od 1 stycznia 2024 roku zmianie ulega dotychczas funkcjonujący mechanizm rozliczenia podatku od zysków kapitałowych, tzw. podatek Belki.

Wypłaty z UFK będą dokonywane przez Open Life w kwocie brutto, bez potrącenia zryczałtowanego podatku dochodowego. W związku z powyższym Klient będzie miał obowiązek samodzielnie rozliczyć podatek w rocznej deklaracji PIT, łącznie dla wszystkich wypłat podlegających rozliczeniu na podstawie deklaracji PIT-8C. W przypadku wystąpienia zysku podatkowego Klient będzie również zobowiązany do samodzielnej zapłaty podatku do Urzędu Skarbowego.

W celu poprawnego przygotowania i przekazania formularza PIT-8C, prosimy o weryfikację aktualności danych osobowych oraz adresowych podanych Towarzystwu Ubezpieczeń. Informacja o Państwa danych będących w posiadaniu Towarzystwa Ubezpieczeń zawarta jest m.in. w listach rocznicowych lub Serwisie Internetowym Open Life.

Jeśli dane są nieaktualne, prosimy o ich aktualizację, którą można zgłosić w następujący sposób:

 • w Serwisie Internetowym Open Life (możliwe tylko dla trwających ubezpieczeń);
 • na Infolinii Open Life (informacja o numerach telefonów i czasie dostępności Infolinii Open Life jest prezentowana na stronie internetowej Towarzystwa Ubezpieczeń);
 • podczas wizyty u Doradcy w placówce (możliwe tylko dla trwających ubezpieczeń);
 • pisemnie wysyłając dyspozycję na adres siedziby Towarzystwa Ubezpieczeń;
 • podczas wizyty w siedzibie Towarzystwa Ubezpieczeń (informacja o dniach i godzinach wizyt jest prezentowana na stronie internetowej Towarzystwa Ubezpieczeń);
 • wysyłając dyspozycję pocztą elektroniczną na adres info@openlife.pl (wymagane podpisanie skanu dyspozycji kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

Prosimy o bieżące aktualizowanie danych przekazanych Towarzystwu Ubezpieczeń w celu zapewnienia poprawnej realizacji Państwa umowy ubezpieczenia, w tym m.in. obowiązków informacyjnych wynikających z nowych zasad rozliczania podatku od zysków kapitałowych.

W jaki sposób mogę dokonać zmiany numeru telefonu?

Numer telefonu można zmienić jedynie podczas wizyty u Doradcy w placówce Dystrybutora, u którego była zawierana umowa ubezpieczenia. Numer telefonu jest wykorzystywany w wielu procesach autoryzacyjnych i ze względu na bezpieczeństwo danych, jego zmiana wymaga weryfikacji tożsamości Klienta podczas osobistego kontaktu.

Zakończył się okres mojego ubezpieczenia, co mam zrobić aby wypłacić środki?

W celu wypłaty środków z zakończonego ubezpieczenia należy złożyć za pośrednictwem formularza elektronicznego na stronie www.openlife.pl lub po zalogowaniu do Serwisu internetowego.

Klient również ma możliwość przesłać dyspozycję wypłaty z ubezpieczenia w oryginale na adres Towarzystwa Ubezpieczeń: Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A., al. “Solidarności” 171, 00-877 Warszawa. Jeśli składającym dyspozycję jest osoba posiadająca polskie obywatelstwo do formularza należy dołączyć kopię dowodu osobistego (obie strony dowodu, na kopii może być
zasłonięte tylko zdjęcie). Jeżeli natomiast składającym dyspozycję jest osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa należy dołączyć kopię paszportu lub karty pobytu (wszystkie strony z danymi właściciela dokumentu, na kopii może być zasłonięte tylko zdjęcie).

W celu zwiększenia bezpieczeństwa zmieniliśmy sposób autoryzacji dyspozycji wypłaty z tytułu dożycia – od teraz wymagana jest autoryzacja dyspozycji z użyciem usługi mojeID (dotychczas autoryzacja wykonywana była z wykorzystaniem kodu autoryzacyjnego wysyłanego na numer telefonu komórkowego Klienta).

Formularz elektroniczny

Open Life stale dopasowuje się do potrzeb Klienta i niezmiennie dąży do podnoszenia jakości obsługi, dlatego przygotowaliśmy kolejne narzędzie jakim jest formularz elektroniczny, dzięki któremu Klient będzie mógł z dowolnego urządzenia, w każdym miejscu z dostępem do Internetu złożyć wybraną dyspozycję.

Aby skorzystać z formularza elektronicznego wystarczy wejść w zakładkę logowania  na stronę www.openlife.pl, aby skorzystać z formularza elektronicznego.

Klient za pośrednictwem udostępnionego formularza elektronicznego ma możliwości złożenia dyspozycji wykupu całkowitego lub częściowego oraz wypłaty z tytułu dożycia (dla ubezpieczeń z Ubezpieczeniowym funduszem Kapitałowym).

Z formularza elektronicznego może skorzystać zarówno osoba posiadająca dostęp do Serwisu internetowego jak i osoba, która nie ma aktywnego dostępu do Serwisu internetowego.

Skorzystanie z nowej usługi formularza elektronicznego nie wymaga aktywowania dostępu do Serwisu internetowego, przy czym musi być to osoba posiadająca ubezpieczenie w Open Life.

W celu złożenie dyspozycji za pośrednictwem formularza elektronicznego należy dokonać autoryzacji swojej tożsamości z użyciem usługi mojeID.

Autoryzacja zarejestrowanej dyspozycji wykonywana jest z wykorzystaniem usługi mojeID.

Zgłoszenie roszczenia

Jak mogę zgłosić roszczenie?

Roszczenie można zgłosić elektronicznie – w zakładce „Zgłoszenie Roszczenia” na stronie internetowej Open Life lub papierowo, przesyłając formularz zgłoszenia roszczenia wraz z niezbędnymi dokumentami
na adres Towarzystwa Ubezpieczeń: Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A., al. “Solidarności” 171, 00-877 Warszawa.

Kiedy otrzymam wypłatę?

Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca świadczenie ubezpieczeniowe na pisemny wniosek, w terminie podanym w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia/Warunkach Ubezpieczenia właściwych dla danego ubezpieczenia. Zgodnie z OWU/WU, świadczenie w okresie ochrony ubezpieczeniowej wypłacimy uprawnionym jednorazowo w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Jeżeli w tym terminie nie będzie możliwe ustalenie zasadności wypłaty świadczenia, wypłacimy bezsporną część świadczenia. Pozostałą część wypłacimy w ciągu 14 dni od dnia, w którym wyjaśnienie wszystkich okoliczności koniecznych do ustalenia naszej odpowiedzialności było możliwe.

Złożenie reklamacji

Co to jest reklamacja?

Przez reklamację należy rozumieć skargę lub reklamację lub każde inne wystąpienie Klienta do Towarzystwa Ubezpieczeń zawierające zastrzeżenia co do świadczonych przez Towarzystwo Ubezpieczeń usług oraz jakiekolwiek, niekoniecznie finansowe roszczenie,  które może polegać również na samym oczekiwaniu ustosunkowania się do stawianych zarzutów, w tym skargi odnoszące się do treści dokumentów przekazywanych Klientowi przed zawarciem umowy, zawierających informacje dotyczące ubezpieczenia.

W jaki sposób mogę złożyć reklamację?

Zasady, tryb i sposób składania oraz rozpatrywania reklamacji zgłaszanych przez Klientów do Towarzystwa Ubezpieczeń znajdują się w poniższym dokumencie:

 Zasady rozpatrywania reklamacji

Jaki jest termin odpowiedzi na reklamację?

Zasady, tryb i sposób składania oraz rozpatrywania reklamacji zgłaszanych przez Klientów do Towarzystwa Ubezpieczeń znajdują się w poniższym dokumencie:

 Zasady rozpatrywania reklamacji

Nadużycia / incydenty

Co zrobić, gdy ktoś nieuprawniony się z tobą kontaktuje?

Jeżeli masz jakiekolwiek podejrzenia co do osoby, z którą rozmawiasz, że nie jest uprawniona, to natychmiast się rozłącz. Następnie zadzwoń na infolinię Open Life: 801 222 333 lub +48 22 118 94 99.

Ważne – nie korzystaj z numerów telefonów, podanych w podejrzanych mejlach i SMS-ach.

Czy wiesz, jak sprawdzić, czy osoba, która się z Toba kontaktuje w sprawie ubezpieczenia jest uprawniona?

Poproś rozmówcę o podanie imienia i nazwiska, jeżeli ich sam nie podał.
Nasi pracownicy przedstawiają się już na początku rozmowy. W celu zweryfikowania osoby, przed udzieleniem jakichkolwiek informacji bardzo prosimy o skontaktowanie się z infolinią Open Life.

Co robić, jeśli ktoś prosi Cię o dane osobowe?

Upewnić się, że osoba jest uprawniona do pozyskania danych osobowych. Agent ubezpieczeniowy zawsze powinien się wylegitymować dokumentem tożsamości, pełnomocnictwem Open Life i upoważnieniem dystrybutora, w imieniu którego działa. Jeżeli, osoba podająca się za agenta ubezpieczeniowego, sama się nie wylegitymowała, to należy go poprosić o przedstawienie stosownych dokumentów.

Jak mogą działać osoby nieuprawnione?

 • Perfekcyjnie podszywają się pod firmy i instytucje – pod przedstawicieli danych firm.
 • Są bardzo wiarygodni – w rozmowie nawiązują do konkretnych inwestycji.
 • Próbują wyłudzić dane osobowe – np. mówią, że dopiero po weryfikacji danych są w stanie potwierdzić inwestycję.
 • Oferują ograniczone czasowo wyjątkowe zniżki, super okazje, „gorące” oferty, skłaniające do podejmowania nieprzemyślanego działania- nakłanianie do pilnego działania.
 • W sposób nielegalny pozyskują dane osobowe klientów ubezpieczycieli.
 • Przekazują klientom nieprawdziwe informacje o złej kondycji finansowej zakładów ubezpieczeń.
 • Przekazują klientom nieprawdziwe i nierzetelne informacje na temat posiadanych przez nich produktów ubezpieczeniowych.
 • Umawiają się na spotkania z potencjalnymi klientami, w trakcie których sugerują rezygnację z posiadanych produktów ubezpieczeniowych, a następnie proponują zawarcie nowej umowy ubezpieczeniowej za swoim pośrednictwem.
 • Obiecują pokrycie ewentualnych kosztów związanych z rozwiązaniem dotychczas zawartych umów – i nie informują klientów o tym, że rozwiązanie nowej umowy również może wiązać się z kosztami.

Co zrobić, gdy zorientujemy się, że zrobiliśmy transakcję z fałszywym przedstawicielem?

Zadzwonić na infolinię Open Life i wstrzymać transakcję.
Zgłosić incydent na policji.

Masz pytania?
Czekamy na naszej infolinii:

801 222 333
lub
+48 22 118 94 99

Zapraszamy w godzinach:
9:00 – 16:00 pn-pt

Wizyty osobiste w siedzibie Open Life TU Życie S.A.,
w dni robocze: 9:00 – 16:00

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. “Solidarności” 171, 00-877 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.

al. “Solidarności” 171
00-877 Warszawa

Sekretariat Zarządu:

+48 22-270-11-11

fax: +48 22 118-94-89

e-mail: info@openlife.pl

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. “Solidarności” 171, 00-877 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.