FAQZarezerwuj wizytę
Używamy niezbędnych plików cookies, aby nasza strona funkcjonowała poprawnie. Opcjonalne analityczne/statystyczne pliki cookies wykorzystamy wyłącznie w momencie, kiedy się na to zgodzisz i je włączysz za pomocą tego narzędzia. Więcej informacji o wykorzystywanych plikach cookies i sposobach zarządzania nimi znajduje się w Polityce prywatności Open Life TU Życie S.A.
Niezbędne pliki cookies
Niezbędne pliki cookies zapewniają podstawowe funkcje, takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność i wyświetlanie strony. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to mieć wpływ na funkcjonowanie strony. Zamknij

Odpowiedzialność społeczna

Odpowiedzialność Społeczna to sposób na prowadzenie biznesu

Uważamy, że społeczna odpowiedzialność biznesu powinna stanowić integralną część sposobu funkcjonowania Firmy. W każdym obszarze naszej działalności staramy się postępować odpowiedzialnie i etycznie, uwzględniając potrzeby naszych interesariuszy – naszych Klientów, Partnerów biznesowych, Współpracowników i społeczności lokalnej. Nie zapominamy również o środowisku naturalnym, które jest naszym wspólnym dobrem.

 

Działania proklienckie

W naszych działaniach kierujemy się dobrem naszych Klientów, ponieważ jesteśmy przekonani, że to oni stanowią fundament naszej działalności. Dążymy do tego, by nasi Klienci podejmowali w pełni świadome decyzje finansowe i by byli jak najbardziej usatysfakcjonowani z dokonanych wyborów oraz obsługi. Dlatego prowadzimy szereg działań, które służą lepszemu zrozumieniu naszych produktów i zwiększeniu komfortu korzystania z naszych ubezpieczeń, takich jak:

 • szkolenia dla doradców z naciskiem na rzetelność przekazywania informacji Klientom,
 • zapewnienie czytelności materiałów informacyjnych i dokumentów ubezpieczeniowych,
 • edukacja finansowa Klientów poprzez wypowiedzi eksperckie,
 • usprawnianie strony internetowej i serwisu dla Klientów,
 • zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych,
 • dbałość o zgodność z wszelkimi zaleceniami i rekomendacjami wydawanymi przez Regulatorów oraz z regulacjami branżowymi.

Tworzenie przyjaznego i inspirującego środowiska pracy

Open Life wśród 20 najlepszych pracodawców w Polsce – W 2015 roku znaleźliśmy się w zestawieniu Gazety Finansowej 20 najlepszych pracodawców w Polsce.
Wierzymy, że to pracownicy stanowią najwyższą wartość naszej Spółki, a ich zaangażowanie i codzienna praca składają się na sukcesy naszej Firmy i zadowolenie Klientów. Dlatego staramy się budować przyjazną i zorientowaną na rozwój kulturę organizacyjną, której elementy stanowią:

 • system szkoleń wewnętrznych,
 • coachingi personalne,
 • dostęp do benefitów pracowniczych, takich jak dofinansowanie do:
  • zajęć sportowych,
  • prywatnej opieki medycznej,
  • e-learningowych szkoleń językowych,
  • oraz wydatków na cele kulturalno-oświatowe,
 • wyjazdy integracyjne,
 • miesięcznik dla pracowników,
 • zapewnienie bezpiecznego, anonimowego zgłaszania informacji o zauważonych przez pracowników nadużyciach poprzez portal Compliance Helpline Open Life.

Partnerskie relacje z kontrahentami

Doceniamy wkład, jaki wnoszą nasi Partnerzy biznesowi do naszej codziennej działalności biznesowej. Tworzenie, rozwój oraz utrzymanie sieci długotrwałych i wzajemnie korzystnych relacji ma kluczowe znaczenie w naszej działalności.
Nasze relacje z Partnerami biznesowymi opieramy na zaufaniu, a także na zasadach etyki, bezpieczeństwa i wiarygodności. Wsłuchujemy się w ich potrzeby, by wspólnie jeszcze lepiej spełniać oczekiwania Klientów.
Doskonalimy kompetencje pracowników naszych Partnerów – zarówno dotyczące wiedzy produktowej, jak i umiejętności miękkich poprzez regularnie prowadzone szkolenia. Dostarczamy naszym Partnerom przystępne materiały informacyjne i zapewniamy nowoczesne narzędzia pracy.

Działania charytatywne na rzecz społeczności lokalnej

Wsłuchujemy się w potrzeby naszego otoczenia, dlatego staramy się inicjować i wspierać różnorodne inicjatywy poprzez działania charytatywne oraz sponsoringowe. Szczególnie bliskie są nam potrzeby dzieci:
Od 2012 roku regularnie co kwartał przekazujemy darowizny pieniężne na rzecz Podopiecznych Domu Dziecka nr 2 im. Janusza Korczaka w Warszawie, który znajduje się w sąsiedztwie naszej Firmy. Co roku wspieramy również finansowo organizację eventu z okazji Dnia Dziecka dla wychowanków placówki.
Nasi pracownicy aktywnie włączają się w niesienie pomocy najmłodszym i z zaangażowaniem biorą udział w organizowanych kilka razy w roku zbiórkach pieniężnych na bieżące potrzeby placówki. Dużą popularnością w Firmie cieszą się również wewnętrzne aukcje internetowe, w których licytowane są rękodzieła wykonane przez wychowanków Domu Dziecka oraz przedmioty przekazane przez naszych pracowników.
Co roku przedstawiciele naszej Spółki biorą udział w „Biegu Firmowym” organizowanym przez Fundację Everest, z którego dochód przeznaczony jest na pomoc dzieciom chorym i niepełnosprawnym.

Wspieranie przedsiębiorczości

Zależy nam na tym, by ułatwić młodym osobom wejście na rynek pracy a także, aby podejmowali oni świadome decyzje dotyczące swojej kariery zawodowej, które w przyszłości przyniosą im wysoki poziom satysfakcji.

 • Bierzemy udział w „Dniu Przedsiębiorczości” – programie pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, skierowanym do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którego celem jest sprzyjanie podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.
 • Reprezentanci Open Life korzystają także z zaproszeń różnych uczelni, przybliżając przyszłym absolwentom pracę w poszczególnych departamentach.

Działania ekologiczne

W swoich działaniach bierzemy pod uwagę wymogi ochrony środowiska i staramy się minimalizować ewentualne negatywne skutki oddziaływania firmy na otoczenie:

 • korzystamy z nowoczesnych rozwiązań biurowych wspomagających racjonalne korzystanie z zasobów naturalnych, takich jak: dystrybutory wody z filtrem, papiery z certyfikatem jakości eco,
 • przekazujemy dostawcom zużyte opakowania po materiałach eksploatacyjnych,
 • zbieramy plastikowe nakrętki, a dochód z ich sprzedaży przeznaczony jest na rzecz osób potrzebujących,
 • niszczymy dokumenty za pośrednictwem profesjonalnej firmy,
 • stosujemy restrykcyjną politykę oszczędzania energii.

Masz pytania?
Czekamy na naszej infolinii:

801 222 333
lub
+48 22 118 94 99

Zapraszamy w godzinach:
9:00 – 16:00 pn-pt

Wizyty osobiste w siedzibie Open Life TU Życie S.A.,
w dni robocze: 9:00 – 16:00