FAQ
Używamy niezbędnych plików cookies, aby nasza strona funkcjonowała poprawnie. Opcjonalne analityczne/statystyczne pliki cookies wykorzystamy wyłącznie w momencie, kiedy się na to zgodzisz i je włączysz za pomocą tego narzędzia. Więcej informacji o wykorzystywanych plikach cookies i sposobach zarządzania nimi znajduje się w Polityce prywatności Open Life TU Życie S.A.
Niezbędne pliki cookies
Niezbędne pliki cookies zapewniają podstawowe funkcje, takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność i wyświetlanie strony. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to mieć wpływ na funkcjonowanie strony.
Pliki cookies analityczne/statystyczne wyłączone
Analityczne/statystyczne pliki cookies zbierają informacje z zastosowaniem funkcji anonimizacji danych osobowych i pozwalają nam ulepszać naszą stronę internetową. Będziemy mogli z nich korzystać o ile wyrazisz na to zgodę za pomocą powyższego suwaka. Zapisz i zamknij

Dla klienta Open Life

JESTEŚMY DLA PAŃSTWA

Szanowni Państwo, jeśli:

 • potrzebujecie informacji w zakresie warunków posiadanego ubezpieczenia;
 • potrzebujecie dodatkowych informacji/wyjaśnień dotyczących wyników jakie osiąga dany fundusz;
 • chcecie zrezygnować/zrezygnowaliście z ubezpieczenia, ponieważ uważacie, że podczas sprzedaży ww. ubezpieczeń zostaliście wprowadzeni w błąd, a rezygnacja wiąże się z dodatkowymi kosztami;
 • jesteście zaniepokojeni jakimkolwiek działaniem Open Life lub firmy współpracującej z Open Life w zakresie sprzedaży ubezpieczeń z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi;
 • w wyniku zdarzeń losowych znaleźliście się w trudnej sytuacji życiowej;

Zapraszamy do kontaktu z nami.​​​​​​​

 

INSTYTUCJA  FINANSOWA PRZYJAZNA MEDIACJI

Open Life to Instytucja finansowa przyjazna mediacji. Przyznawany przez Komisję Nadzoru Finansowego, tytuł wyróżnia liderów w zakresie polubownego rozwiązywania sporów na rynku finansowym.

Instytucja Finansowa Przyjazna Mediacji

Z nami można rozmawiać!

 

 

MOŻNA TYLKO ZYSKAĆ

Proponujemy otwartą rozmowę i indywidualne podejście. Klientom, którzy się z nami kontaktują, udzielamy wszystkich niezbędnych wyjaśnień. Każdy przypadek analizujemy osobno, dzięki czemu możemy dokonać rzetelnej oceny danej sprawy oraz zaproponować Państwu stosowne rozwiązanie zgłoszonego problemu.

Kontaktując się bezpośrednio z Open Life, zyskują Państwo gwarancję prawdziwości otrzymanych informacji na temat posiadanych ubezpieczeń i statusu Spółki.

UWAGA!
Kontakt z nami w żaden sposób nie zamyka możliwości innych działań, w szczególności dokonania stosownego zgłoszenia danej sprawy do Komisji Nadzoru Finansowego lub Rzecznika Finansowego.

 

WAŻNE

Na każdym etapie postępowania mogą Państwo kontaktować się również z kancelariami prawnymi, w tym z tzw. „kancelariami odszkodowawczymi”.

Prosimy jednak o ostrożność, szczególnie, jeżeli to przedstawiciel kancelarii sam zgłosił się do Państwa z propozycją pomocy. Korzystanie z usług niektórych kancelarii może wiązać się z dodatkowymi kosztami, które będą wpływać negatywnie na wysokość otrzymanego świadczenia.

Na rynku działają nieetycznie działające podmioty, które:

 • w sposób nielegalny pozyskują dane osobowe klientów ubezpieczycieli;
 • przekazują klientom nieprawdziwe informacje o złej kondycji finansowej zakładów ubezpieczeń;
 • przekazują klientom nieprawdziwe i nierzetelne informacje na temat posiadanych przez nich produktów ubezpieczeniowych;
 • umawiają się na spotkania z potencjalnymi klientami, w trakcie których sugerują rezygnację z posiadanych produktów ubezpieczeniowych, a następnie proponują zawarcie nowej umowy ubezpieczeniowej za swoim pośrednictwem;
 • obiecują pokrycie ewentualnych kosztów związanych z rozwiązaniem dotychczas zawartych umów – i nie informują klientów o tym, że rozwiązanie nowej umowy również może wiązać się z kosztami.

Jeśli spotkali się Państwo z którymś z opisanych zachowań lub podejrzewają Państwo, że osoba, która kontaktuje się z Państwem w imieniu tzw. „kancelarii odszkodowawczej” ma nieuczciwe zamiary, uprzejmie prosimy o kontakt. Każda informacja o nieuczciwych praktykach na rynku pozwala nam lepiej chronić dane finansowe naszych klientów.

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem, który ostrzega przed coraz częściej notowanymi działaniami polegającymi na nakłanianiu naszych klientów do wcześniejszej rezygnacji z umowy ubezpieczenia.

 

ZALEŻY NAM NA KOMPROMISIE

Obiecujemy, że w każdej zgłoszonej sprawie postaramy się przychylić do Państwa oczekiwań. Mamy nadzieję, że w szczególności w sytuacjach prostych, niebudzących wątpliwości będziemy mogli szybko dojść do porozumienia i rozwiązać wspólne problemy.

Będziemy dokładnie weryfikować każde zgłoszenie. W nielicznych przypadkach może okazać się, że do dokonania pełnej analizy sprawy konieczne będzie przekazanie dodatkowych informacji przez klienta lub dystrybutora. Z góry dziękujemy Państwu za cierpliwość i zrozumienie, jeśli z tych względów proces decyzyjny potrwa trochę dłużej.

Prosimy zwrócić uwagę, że w sprawach niemożliwych do rozstrzygnięcia ze względu na brak bezspornych dowodów,  będziemy poszukiwać rozwiązań kompromisowych.

 

SPRAWDŹ CO MOŻESZ ZROBIĆ

Chcę sprawdzić warunki posiadanego ubezpieczenia

Jakie dodatkowe dokumenty warto przekazać, aby przyspieszyć rozpatrzenie sprawy:

Nie ma potrzeby przekazywać dodatkowych dokumentów.

Gdzie dzisiaj można samodzielnie uzyskać odpowiedzi na pytania w danej sprawie:

Warunki Ubezpieczenia/Ogólne Warunki Ubezpieczenia otrzymane podczas zakupu ubezpieczenia

Jak się z nami skontaktować:

Chcę sprawdzić wyniki funduszu

Jakie dodatkowe dokumenty warto przekazać, aby przyspieszyć rozpatrzenie sprawy:

Nie ma potrzeby przekazywać dodatkowych dokumentów.

Gdzie dzisiaj można samodzielnie uzyskać odpowiedzi na pytania w danej sprawie:

Zapraszamy do serwisu www.notowania.openlife.pl

Jak się z nami skontaktować:

Uważam, że sprzedawca wprowadził mnie w błąd i chcę zrezygnować lub zrezygnowałem/am z ubezpieczenia

Jakie dodatkowe dokumenty warto przekazać, aby przyspieszyć rozpatrzenie sprawy:

Dokumenty potwierdzające wprowadzenie w błąd (np. wydruki, notatki, maile).

 

Jak się z nami skontaktować:

Jestem zaniepokojony/na działaniem Open Life lub firmy współpracującej z Open Life

Jakie dodatkowe dokumenty warto przekazać, aby przyspieszyć rozpatrzenie sprawy:

Nie ma potrzeby przekazywać dodatkowych dokumentów.

 

Jak się z nami skontaktować:

Jestem w trudnej sytuacji życiowej, chcę zrezygnować z ubezpieczenia

Jakie dodatkowe dokumenty warto przekazać, aby przyspieszyć rozpatrzenie sprawy:

Dokumenty potwierdzające zdarzenie wpływającego na powstanie trudnej sytuacji życiowej, które nastąpiło w okresie trwania umowy ubezpieczenia.

 

Jak się z nami skontaktować:

Pełny opis zasad zgłaszania reklamacji do Open Life dostępny jest tutaj: Zasady rozpatrywania reklamacji

 

JAK MOŻEMY ROZWIĄZAĆ SPRAWĘ

Przykłady możliwych rozwiązań:

1. Sytuacje związane z ewentualnym wprowadzeniem w błąd podczas sprzedaży ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym:

 • dopłata do otrzymanej wartości wykupu (wysokość kwoty dopłaty uzależniona jest od specyfiki danej sprawy, w szczególności od zebranych dowodów);
 • dopłata do otrzymanej wartości wykupu w połączeniu z przyjęciem propozycji i zakupieniem nowego ubezpieczenia, adekwatnego do potrzeb klienta (w takim przypadku istnieje większa szansa na zwiększenie kwoty dopłaty pomimo braku jednoznacznych dowodów);
 • skierowanie sprawy do rozpatrzenia przez Radę Kulancyjną;
 • propozycja mediacji prowadzonych przy Rzeczniku Finansowym albo w Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego;

2. Sytuacje związane z pozyskaniem informacji o zdarzeniu wpływającym na powstanie trudnej sytuacji życiowej:

 • dopłata do otrzymanej wartości wykupu (wysokość kwoty dopłaty uzależniona jest od specyfiki danej sprawy, w szczególności od rodzaju zdarzenia zaistniałego w życiu klienta, wieku klienta, a także wpływu zdarzenia na bieżącą oraz przyszłą sytuację społeczną i materialną klienta);

 

CO JUŻ ZROBILIŚMY DLA NASZYCH KLIENTÓW

 1. Wykonujemy decyzję UOKiK dotyczącą podwyższenia stawek procentowych wartości rachunku służących do ustalania Wartości wykupu,
 2. Podpisaliśmy dodatkowe porozumienie z UOKiK dotyczące podwyższenia stawek procentowych wartości wykupu w ubezpieczeniach z funduszem kapitałowym klientom, którzy nie zostali objęci ww. decyzją UOKIK.
 3. Porozumienie objęło także klientów, którzy po ukończeniu 61. roku życia przystąpili do umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką opłacaną regularnie i którzy w dniu zakończenia ubezpieczenia mieli ukończone 65 lat (przeczytaj więcej),
 4. W Open Life funkcjonuje Rada Kulancyjna (zasady składania wniosków do Rady Kulancyjnej) ,
 5. Open Life informuje o możliwości udziału i aktywnie uczestniczy w postępowaniach mediacyjnych z klientami prowadzonych przy Rzeczniku Finansowym oraz w Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego (Komunikat dla klientów o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich).

 

„POLISOLOKATA OPEN LIFE”

Open Life TU Życie S.A. (Open Life) jest instytucją zaufania publicznego. Klienci, którzy nam zaufali i nabyli nasze ubezpieczenia, to dla nas najważniejszy powód do poszukiwania najlepszych rozwiązań i odpowiedzialnych działań. Niniejsza strona dedykowana jest klientom poszukującym wsparcia i dodatkowych informacji dotyczących ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Open Life (potocznie określanymi „polisolokatami”).

 


Aby dodać większą ilość załączników, w polu wyboru naciśnij i przytrzymaj klawisz ctrl, a następnie kliknij na wybrane pliki.
Dozwolone typy plików:
jpg,jpeg,png,gif,pdf,doc,docx,odt
Max. waga wszystkich plików - 10MB

Przetwarzanie danych osobowych

Dostosowując się do wymogów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz dążąc do zapewnienia jak najwyższej przejrzystości przy przetwarzaniu danych osobowych poniżej udostępniamy dokumenty opisujące zasady przetwarzania danych osobowych w Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie SA. Politykę prywatności znajdziesz TUTAJ. Rekomendujemy zapoznanie się z poniższymi dokumentami.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych w ramach formularza kontaktowego

Zasady dotyczące obsługi ciasteczek     

 


 

Masz pytania?
Czekamy na naszej infolinii:

801 222 333
lub
+48 22 101 41 60

Zapraszamy w godzinach:
9:00 – 16:00 pn-pt

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.

ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Sekretariat Zarządu:

+48 22-270-11-11

fax: +48 22 118-94-89

e-mail: info@openlife.pl

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.