FAQZarezerwuj wizytę
Używamy niezbędnych plików cookies, aby nasza strona funkcjonowała poprawnie. Opcjonalne analityczne/statystyczne pliki cookies wykorzystamy wyłącznie w momencie, kiedy się na to zgodzisz i je włączysz za pomocą tego narzędzia. Więcej informacji o wykorzystywanych plikach cookies i sposobach zarządzania nimi znajduje się w Polityce prywatności Open Life TU Życie S.A.
Niezbędne pliki cookies
Niezbędne pliki cookies zapewniają podstawowe funkcje, takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność i wyświetlanie strony. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to mieć wpływ na funkcjonowanie strony. Zamknij

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ OPENLIFE.PL

Polityka Prywatności

W jakim celu publikujemy Politykę prywatności?

Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje o zasadach przetwarzania Danych osobowych przez Open Life w ramach korzystania ze Strony internetowej pod adresem: www.openlife.pl oraz jej funkcjonalności. Dla Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ochrona i bezpieczeństwo informacji pozyskiwanych od Użytkowników Strony internetowej www.openlife.pl, w szczególności Danych osobowych, jest najwyższym priorytetem. W tym celu dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Danym osobowym odpowiednio wysoki stopień bezpieczeństwa.

Pojęcia, którymi posługujemy się w Polityce prywatności

Open Life (lub „My”, „Nas” itd.) – Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. “Solidarności” 171, 00-877 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł. Open Life jest administratorem Danych osobowych Użytkowników, których przetwarzanie jest opisane niniejszą Polityką.

Dane osobowe – wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym w szczególności imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

Serwis internetowy – usługa świadczona przez Open Life drogą elektroniczną pod adresem: https://portal.openlife.pl/ na rzecz Klientów Open Life korzystających z produktów Open Life, służąca m.in. do zarządzania swoimi produktami ubezpieczeniowymi.

Strona internetowa – strona internetowa prowadzona przez Open Life pod adresem www.openlife.pl.

System rezerwacji wizyt – funkcjonalność na Stronie internetowej
www.openlife.pl umożliwiająca Użytkownikowi elektroniczne
umówienie wizyty w siedzibie Open Life.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę internetową lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności dostępnych na Stronie internetowej.

Przetwarzanie danych osobowych

W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony internetowej, Open Life zbiera dane, w tym Dane osobowe, w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika podczas wizyty na Stronie internetowej. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania ze Strony internetowej przez Użytkownika.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Korzystanie ze strony internetowej www.openlife.pl

Dane osobowe wszystkich osób korzystających ze Strony internetowej (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii) przetwarzane są przez Open Life:

 • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych na Stronie internetowej – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy w ramach usługi świadczonej przez Open Life drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Open Life (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług w ramach Strony internetowej;
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Open Life (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw;
 • w celach marketingowych Open Life – zasady przetwarzania Danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji MARKETING.

Regulamin korzystania ze Strony internetowej znajduje się pod adresem: https://www.openlife.pl/regulamin

Rejestracja w serwisie internetowym

Osoby, które dokonują pierwszego logowania w Serwisie internetowym (https://portal.openlife.pl/), proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. Dane osobowe służące do pierwszego logowania w Serwisie internetowym znajdują się w nabytym wcześniej przez Użytkownika certyfikacie lub w polisie ubezpieczeniowej Open Life. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta w Serwisie internetowym, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Danych osobowych w ramach korzystania z usługi Serwisu internetowego znajdują się w regulaminie pod adresem: https://portal.openlife.pl/ w zakładce „Regulamin i Polityka Prywatności”

Zgłoszenie roszczenia on-line

Open Life umożliwia dokonywanie zgłaszania roszczeń elektronicznie, za pomocą udostępnionej platformy online, znajdującej się pod adresem: https://zgloszenie-roszczenia.openlife.pl; oraz poprzez formularz kontaktowy, znajdujący się pod adresem: https://www.openlife.pl/kontakt. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Danych osobowych w przypadku zgłaszania i obsługi roszczeń znajdują się w Polityce transparentności pod adresem: www.openlife.pl/dane-osobowe.

System rezerwacji wizyt

Open Life umożliwia dokonanie elektronicznej rezerwacji wizyty w siedzibie Open Life dla Użytkownika za pomocą odpowiedniej funkcjonalności na Stronie internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w przypadku korzystania z Systemu rezerwacji wizyt znajdują się w Polityce transparentności pod adresem: www.openlife.pl/dane-osobowe.

Formularz kontaktowy

Open Life zapewnia możliwość kontaktu przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Dane osobowe przekazywane za pośrednictwem formularza kontaktowego są przetwarzane:

 • w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie i dobrowolnie (pola formularza oznaczone jako nieobowiązkowe) – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku z umową ubezpieczenia lub umową o świadczenie usług drogą elektroniczną – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Open Life (art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Open Life (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Strony internetowej w celu doskonalenia jej funkcjonalności.

Zasady przetwarzania Danych osobowych w przypadku zgłaszania roszczeń za pośrednictwem formularza kontaktowego zostały szczegółowo opisane w Polityce transparentności pod adresem: www.openlife.pl/dane-osobowe.

Marketing

Reklama kontekstowa

Open Life na Stronie internetowej, prezentuje treści dotyczące własnych produktów i usług. Kierowanie takich treści do Użytkowników stanowi formę tzw. reklamy kontekstowej, tj. reklamy, która nie jest dopasowywana do preferencji Użytkowników i która nie obejmuje przetwarzania Danych osobowych.

Portale społecznościowe

Open Life przetwarza Dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Open Life prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook oraz LinkedIn). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Open Life i promowania różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych przez Open Life w tym celu jest jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki, usług i produktów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Pliki cookies oraz podobna technologia

Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Stronę internetową. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze Strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika na Stronie internetowej i dokonywanych przez niego czynności.

Cookies „serwisowe”

Open Life wykorzystuje tzw. cookies serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Open Life oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

 • pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
 • uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
 • trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies).

Wykorzystywane przez Open Life pliki cookies nie służą do identyfikacji konkretnych Użytkowników Strony internetowej.

Zarządzanie ustawieniami cookies

Stosowanie plików cookies, które jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści Serwisu www; tzw. „cookies serwisowe”) nie wymaga uprzedniej zgody Użytkownika. Open Life informuje Użytkownika, podczas pierwszej wizyty w Serwisie www o rodzaju i celu stosowanych plików cookies oraz sposobów zmiany ustawień przetwarzania plików cookies przez wykorzystywaną przez Użytkownika przeglądarkę internetową.

Okres przetwarzania Danych osobowych

Okres przetwarzania danych przez Open Life zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub obsługi zapytania, do czasu wycofania wyrażonej zgody (jeśli zgoda jest podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych) lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania Danych osobowych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Open Life.
Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Uprawnienia Użytkownika

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych osobowych (dane kontaktowe polskiego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych znajdują się na pod adresem: www.uodo.gov.pl).

W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można tę zgodę wycofać w każdym dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane kontaktowe Open Life znajdują się poniżej w sekcji „DANE KONTAKTOWE”.

Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Open Life, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Open Life (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).

Więcej informacji o uprawnieniach wynikających z RODO znajduje się pod adresem: www.openlife.pl/dane-osobowe.

Odbiorcy danych

W związku z realizacją usług Dane osobowe będą przekazywane lub udostępniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi księgowo-rachunkowe, podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów.

Open Life zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź innym podmiotom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Przekazywanie Danych osobowych poza EOG

Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Open Life przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

Bezpieczeństwo Danych osobowych

Open Life na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny, tj. zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Open Life dba o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Open Life podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Open Life.

Kontakt z Open Life

Z Open Life można się skontaktować poprzez formularz kontaktowy pod adresem https://openlife.pl/kontakt/, adres email: info@openlife.pl, telefonicznie (w dni robocze; właściwe numery telefonów zostały wskazane na Stronie internetowej) lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Open Life wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@openlife.pl lub pisemnie na adres siedziby Open Life, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Danych osobowych.

Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania Danych osobowych w innych celach przetwarzania Open Life, znajdują się w Polityce transparentności pod adresem www.openlife.pl/dane-osobowe.

Zmiany Polityki prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w uzasadnionych przypadkach aktualizowana przez Administratora.

Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 28 października 2022 r.

Masz pytania?
Czekamy na naszej infolinii:

801 222 333
lub
+48 22 118 94 99

Zapraszamy w godzinach:
9:00 – 16:00 pn-pt

Wizyty osobiste w siedzibie Open Life TU Życie S.A.,
w dni robocze: 9:00 – 16:00

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. “Solidarności” 171, 00-877 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.

al. “Solidarności” 171
00-877 Warszawa

Sekretariat Zarządu:

+48 22-270-11-11

fax: +48 22 118-94-89

e-mail: info@openlife.pl

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. “Solidarności” 171, 00-877 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.