FAQ
Używamy niezbędnych plików cookies, aby nasza strona funkcjonowała poprawnie. Opcjonalne analityczne/statystyczne pliki cookies wykorzystamy wyłącznie w momencie, kiedy się na to zgodzisz i je włączysz za pomocą tego narzędzia. Więcej informacji o wykorzystywanych plikach cookies i sposobach zarządzania nimi znajduje się w Polityce prywatności Open Life TU Życie S.A.
Niezbędne pliki cookies
Niezbędne pliki cookies zapewniają podstawowe funkcje, takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność i wyświetlanie strony. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to mieć wpływ na funkcjonowanie strony.
Pliki cookies analityczne/statystyczne wyłączone
Analityczne/statystyczne pliki cookies zbierają informacje z zastosowaniem funkcji anonimizacji danych osobowych i pozwalają nam ulepszać naszą stronę internetową. Będziemy mogli z nich korzystać o ile wyrazisz na to zgodę za pomocą powyższego suwaka. Zapisz i zamknij

Ubezpieczenia grupowe

UBEZPIECZENIA GRUPOWE

Oferta ubezpieczeń grupowych skierowana do firm każdej wielkości jak i do osób prywatnych. Jest to możliwe dzięki szerokiemu katalogowi ryzyk dodatkowych. Dzięki temu ubezpieczenie jest dobrze dopasowane do potrzeb bądź specyfiki prowadzonej działalności. Po prostu – uszyte na miarę.

Grupowe ubezpieczenie pracownicze

To rozwiązanie rozwiązanie dla firm, które chcą zapewnić swoim pracownikom kompleksową ochronę. Taki pakiet nie tylko przynosi wymierne korzyści materialne w razie nieprzewidzianych zdarzeń losowych, stanowi również atut, który może przyciągnąć najlepszych pracowników.

Grupy otwarte

Są podobne do ubezpieczeń pracowniczych z tą różnicą, że przystąpić do nich może niemal każda osoba. Wśród zróżnicowanych wariantów każdy odnajdzie najlepiej dopasowany do własnych potrzeb. W ten sposób zabezpieczysz siebie i swoich bliskich.

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego, jednak na życzenia Ubezpieczającego zakres może zostać rozszerzony, by zadbać o życie i zdrowie nie tylko Ubezpieczonego, ale także członków jego rodziny.

Zapoznaj się z całą gamą ubezpieczeń dodatkowych na wypadek nieprzewidzianych sytuacji losowych.

Dodatkowo oferujemy pakiety, które kompleksowo odpowiadają na zaistniałe potrzeby.

Oprócz szerokiego zakresu zdarzeń ochronnych, Open Life przygotowało wygodne pakiety dodatkowych zabezpieczeń. Dzięki temu, kompleksowo stawisz czoła niespodziewanym sytuacjom.

Pakiet Wsparcia Onkologicznego, Wsparcia Onkologicznego Plus, Pakiet Wsparcia Pozawałowego, Pakiet Wsparcia Poudarowego, Pakiet Wsparcia Pourazowego:

  • stały bezpośredni kontakt z Konsultantem Medycznym,
  • niezbędne konsultacje i zabiegi specjalistyczne,
  • badania laboratoryjne,
  • badania obrazowe,
  • rehabilitacja.

To możliwość skorzystania z porady lekarskiej, badania diagnostycznego, zabiegu pielęgniarskiego i innych działań, służących zachowaniu, utrzymaniu i poprawie zdrowia.

 Wniosek o rozpoczęcie programu zdrowotnego Pakiet Wsparcia

Wypełniony wniosek prosimy wysłać na adres openlife_ubezpieczenia@tuzdrowie.pl

Więcej informacji pod adresem: https://www.tuzdrowie.pl/Onas_kontakt

Assistance Medyczny

To szeroki zakres pomocy w przypadkach nagłej potrzeby skorzystania np. z: transportu medycznego, dostarczenia leków, opieki nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi, wizyty lekarskiej czy konsultacji telefonicznych z zakresu zdrowia bądź opieki nad małymi dziećmi „baby assistance”, a to tylko część oferowanego zakresu ochrony.

W celu skorzystania z usług Assistance Medyczne skontaktuj się z AWP P&C S.A. pod numerem telefonu: 22 591 95 31 lub 22 281 95 31.

 

Regulamin Promocji Ochrona Plus w produkcie „Ochrona w Grupie”

W trosce o naszych Klientów, oferujemy Państwu preferencyjne warunki przystąpienia do programu ubezpieczeniowego i zabezpieczenie potrzeb ochrony życia i zdrowia.

W okresie objętym Promocją, tj. od 15 czerwca do 31 sierpnia br. (data rozpoczęcia ochrony od dnia 1 lipca 2020, 1 sierpnia 2020, 1 września 2020), dla Pracowników aktywnie świadczących pracę, zniesione zostaną Okresy Karencji w przypadku  Śmierci Ubezpieczonego, Pobytu Ubezpieczonego w Szpitalu, Ciężkiej Choroba Ubezpieczonego, Operacji Chirurgicznej Ubezpieczonego oraz Leczenia specjalistycznego. Dodatkowo Pracownicy aktywnie świadczący pracę mogą zostać objęci ochroną ubezpieczeniową bez konieczności dostarczania kwestionariusza medycznego.

Zapraszamy do skorzystania z Promocji i przystąpienie do ubezpieczenia na preferencyjnych warunkach.

Zapraszamy do kontaktu

Nasi regionalni przedstawiciele chętnie przedstawią pełną ofertę ubezpieczeń grupowych i odpowiedzą na wszelkie pytania. Zapraszamy na stronę Kontakt dla Partnerów Biznesowych.

Dobrze dopasowane ubezpieczenie pracownicze – dowiedz się dlaczego warto i co możesz zyskać?

Sprawdź

Zgłaszanie roszczeń

Jeśli chcesz zgłosić roszczenie do Ubezpieczenia Pracowniczego, przejdź do zakładki: zgłoszenie roszczenia.

Masz pytania?
Czekamy na naszej infolinii:

801 222 333
lub
+48 22 101 41 60

Zapraszamy w godzinach:
9:00 – 16:00 pn-pt

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.

ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Sekretariat Zarządu:

+48 22-270-11-11

fax: +48 22 118-94-89

e-mail: info@openlife.pl

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.