FAQ
Używamy niezbędnych plików cookies, aby nasza strona funkcjonowała poprawnie. Opcjonalne analityczne/statystyczne pliki cookies wykorzystamy wyłącznie w momencie, kiedy się na to zgodzisz i je włączysz za pomocą tego narzędzia. Więcej informacji o wykorzystywanych plikach cookies i sposobach zarządzania nimi znajduje się w Polityce prywatności Open Life TU Życie S.A.
Niezbędne pliki cookies
Niezbędne pliki cookies zapewniają podstawowe funkcje, takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność i wyświetlanie strony. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to mieć wpływ na funkcjonowanie strony. Zamknij

Ubezpieczenia grupowe

UBEZPIECZENIA GRUPOWE

Oferta ubezpieczeń grupowych skierowana do firm każdej wielkości jak i do osób prywatnych. Jest to możliwe dzięki szerokiemu katalogowi ryzyk dodatkowych. Dzięki temu ubezpieczenie jest dobrze dopasowane do potrzeb bądź specyfiki prowadzonej działalności. Po prostu – uszyte na miarę.

Grupowe ubezpieczenie pracownicze

To rozwiązanie rozwiązanie dla firm, które chcą zapewnić swoim pracownikom kompleksową ochronę. Taki pakiet nie tylko przynosi wymierne korzyści materialne w razie nieprzewidzianych zdarzeń losowych, stanowi również atut, który może przyciągnąć najlepszych pracowników.

Grupy otwarte

Są podobne do ubezpieczeń pracowniczych z tą różnicą, że przystąpić do nich może niemal każda osoba. Wśród zróżnicowanych wariantów każdy odnajdzie najlepiej dopasowany do własnych potrzeb. W ten sposób zabezpieczysz siebie i swoich bliskich.

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego, jednak na życzenia Ubezpieczającego zakres może zostać rozszerzony, by zadbać o życie i zdrowie nie tylko Ubezpieczonego, ale także członków jego rodziny.

Zapoznaj się z całą gamą ubezpieczeń dodatkowych na wypadek nieprzewidzianych sytuacji losowych.

Dodatkowo oferujemy pakiety, które kompleksowo odpowiadają na zaistniałe potrzeby.

Oprócz szerokiego zakresu zdarzeń ochronnych, Open Life przygotowało wygodne pakiety dodatkowych zabezpieczeń. Dzięki temu, kompleksowo stawisz czoła niespodziewanym sytuacjom.

Pakiet Wsparcia Onkologicznego, Wsparcia Onkologicznego Plus, Pakiet Wsparcia Pozawałowego, Pakiet Wsparcia Poudarowego, Pakiet Wsparcia Pourazowego:

Pakiety dają możliwość skorzystania z porady lekarskiej oraz działań służących zachowaniu, utrzymaniu i poprawie zdrowia, w tym zapewniają:

  • stały bezpośredni kontakt z Konsultantem Medycznym,
  • niezbędne konsultacje i zabiegi specjalistyczne,
  • badania laboratoryjne,
  • badania obrazowe,
  • rehabilitację.

To możliwość skorzystania z porady lekarskiej, badania diagnostycznego, zabiegu pielęgniarskiego i innych działań, służących zachowaniu, utrzymaniu i poprawie zdrowia.

Poniżej znajduje się wniosek do pobrania dla klientów, którzy w swoim wariancie ubezpieczenia posiadają wyżej wymieniony Pakiet.

 Wniosek o rozpoczęcie programu zdrowotnego Pakiet Wsparcia

Wypełniony wniosek prosimy wysłać na adres openlife_ubezpieczenia@tuzdrowie.pl

Więcej informacji pod adresem: https://www.tuzdrowie.pl/Onas_kontakt

Assistance Medyczny

To szeroki zakres pomocy w przypadkach nagłej potrzeby skorzystania np. z:

  • transportu medycznego,
  • dostarczenia leków,
  • opieki nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi,
  • wizyty lekarskiej,
  • konsultacji telefonicznych z zakresu zdrowia bądź opieki nad małymi dziećmi „baby assistance”,

– a to tylko część oferowanego zakresu usług.

Klient, którego wariant ubezpieczenia zawiera usługę Assistance Medyczne, aby skorzystać z usługi powinien skontaktować się z AWP P&C S.A. pod numerem telefonu: 22 591 95 31 lub 22 281 95 31.

Zapraszamy do kontaktu

Nasi regionalni przedstawiciele chętnie przedstawią pełną ofertę ubezpieczeń grupowych i odpowiedzą na wszelkie pytania. Zapraszamy na stronę Kontakt dla Partnerów Biznesowych.

Dobrze dopasowane ubezpieczenie pracownicze – dowiedz się dlaczego warto i co możesz zyskać?

Sprawdź

Zgłaszanie roszczeń

Jeśli chcesz zgłosić roszczenie z umowy Ubezpieczenia Grupowego na Życie, przejdź do zakładki: zgłoszenie roszczenia.

Masz pytania?
Czekamy na naszej infolinii:

801 222 333
lub
+48 22 118 94 99

Zapraszamy w godzinach:
9:00 – 16:00 pn-pt

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. „Solidarności” 171, 00-877 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.

al. „Solidarności” 171
00-877 Warszawa

Sekretariat Zarządu:

+48 22-270-11-11

fax: +48 22 118-94-89

e-mail: info@openlife.pl

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. „Solidarności” 171, 00-877 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.