FAQZarezerwuj wizytę
Używamy niezbędnych plików cookies, aby nasza strona funkcjonowała poprawnie. Opcjonalne analityczne/statystyczne pliki cookies wykorzystamy wyłącznie w momencie, kiedy się na to zgodzisz i je włączysz za pomocą tego narzędzia. Więcej informacji o wykorzystywanych plikach cookies i sposobach zarządzania nimi znajduje się w Polityce prywatności Open Life TU Życie S.A.
Niezbędne pliki cookies
Niezbędne pliki cookies zapewniają podstawowe funkcje, takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność i wyświetlanie strony. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to mieć wpływ na funkcjonowanie strony. Zamknij

Kontakt

Drogi Kliencie,
chcesz podzielić się swoimi opiniami, uwagami dotyczącymi posiadanych ubezpieczeń? Możesz nam je przekazać wypełniając poniżej zamieszczony formularz:


  Aby dodać większą ilość załączników, w polu wyboru naciśnij i przytrzymaj klawisz ctrl, a następnie kliknij na wybrane pliki.
  Dozwolone typy plików:
  jpg,jpeg,png,gif,pdf,doc,docx,odt
  Max. waga wszystkich plików - 10MB

   


  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  Administratorem danych osobowych jest Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. “Solidarności” 171, 00-877 Warszawa. Podane w formularzu kontaktowym dane będą przetwarzane w celu obsługi klientów i interesantów, rozpatrzenia reklamacji, skarg i wniosków i odpowiedzi na nie, w celu  rachunkowym, w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, jak również przeciwdziałania ewentualnym przestępstwom ubezpieczeniowym na szkodę Towarzystwa Ubezpieczeń oraz w celu ewentualnego ustalania, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami zgłaszanymi wobec Administratora, związanych z zawartą Umową ubezpieczenia. Szczegółowe informacje na temat celów i zasad przetwarzania Twoich danych osobowych w tym praw, które w związku z tym przysługują, znajdują się w Regulaminie świadczenia Usług za pośrednictwem Infolinii oraz za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość.

   

   


   

    UMÓW SIE NA SPOTKANIE

  Zachęcamy do skorzystania z naszego elektronicznego Systemu rezerwacji wizyt.

  W kilku prostych krokach wybiorą Państwo dogodny termin spotkania z naszym przedstawicielem.

   


   

  Infolinia: 801 222 333 lub +48 22 118 94 99

  Adres korespondencyjny:
  al. “Solidarności” 171
  00-877 Warszawa
  budynek Spark B

   

  Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

  al. “Solidarności” 171
  00-877 Warszawa
  budynek Spark B

   

  Przyjęcia interesantów od poniedziałku do piątku w dni powszednie w godzinach 9:00-16:00.

   

  Infolinia od poniedziałku do piątku w dni powszednie w godzinach 9:00 – 16:00
  pod numerem:

  • 801 222 333 (opłata zgodna z taryfą operatora) lub
  • +48 22 118 94 99 (dla połączeń z zagranicy lub gdy Twój operator komunikacyjny nie udostępnia połączenia na 0-801 XXX XXX, połączenie płatne wg taryfy macierzystego operatora)

   Regulamin świadczenia przez Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. usług za pośrednictwem Infolinii oraz za pomocą innych środków  porozumiewania się na odległość

   

  Sekretariat Zarządu: +48 22-270-11-11
  fax: +48 22 118-94-89
  e-mail: info@openlife.pl

   

  Kontakt dla mediów: komunikacja@openlife.pl

   

   

  Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, al. “Solidarności” 171, 00-877 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000292551, dla której dokumentacja jest przechowywana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; posiadająca NIP 107-00-08-220; REGON 141186640; kapitał zakładowy w wysokości 95 500 000,00 zł, w całości wpłacony; posiadająca zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – decyzja Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 27 września 2007 r. Rzeczowy zakres działalności obejmuje Grupy 1-5 Działu I, zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – podział ryzyka według działów, grup i rodzajów ubezpieczeń: Dział I. Ubezpieczenia na życie. 1. Ubezpieczenia na życie. 2. Ubezpieczenia posagowe, zaopatrzenia dzieci. 3. Ubezpieczenia na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, a także ubezpieczenia na życie, w których świadczenie zakładu ubezpieczeń jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe. 4.Ubezpieczenia rentowe. 5.Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, jeśli są uzupełnieniem ubezpieczeń wymienionych w grupach 1-4.

  Masz pytania?
  Czekamy na naszej infolinii:

  801 222 333
  lub
  +48 22 118 94 99

  Zapraszamy w godzinach:
  9:00 – 16:00 pn-pt

  Wizyty osobiste w siedzibie Open Life TU Życie S.A.,
  w dni robocze: 9:00 – 16:00

  Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. “Solidarności” 171, 00-877 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.

  al. “Solidarności” 171
  00-877 Warszawa

  Sekretariat Zarządu:

  +48 22-270-11-11

  fax: +48 22 118-94-89

  e-mail: info@openlife.pl

  Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. “Solidarności” 171, 00-877 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.