FAQZarezerwuj wizytę
Używamy niezbędnych plików cookies, aby nasza strona funkcjonowała poprawnie. Opcjonalne analityczne/statystyczne pliki cookies wykorzystamy wyłącznie w momencie, kiedy się na to zgodzisz i je włączysz za pomocą tego narzędzia. Więcej informacji o wykorzystywanych plikach cookies i sposobach zarządzania nimi znajduje się w Polityce prywatności Open Life TU Życie S.A.
Niezbędne pliki cookies
Niezbędne pliki cookies zapewniają podstawowe funkcje, takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność i wyświetlanie strony. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to mieć wpływ na funkcjonowanie strony. Zamknij

Władze

Krzysztof Bukowski –
Prezes Zarządu

Od 2011 roku Prezes Zarządu w Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. W Open Life nadzoruje następujące obszary działalności Spółki: obsługa klientów oraz roszczeń, IT, audyt wewnętrzny, bezpieczeństwo, a także dział administracji.

Ukończył matematykę ogólną na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Jest licencjonowanym aktuariuszem. W latach 2001 – 2005 prowadził własną praktykę aktuarialną, w trakcie której współpracował z najważniejszymi firmami ubezpieczeniowymi w Polsce. Jego kariera zawodowa jest bogata w doświadczenia w sektorze ubezpieczeniowym. W latach 1996 – 2001 pracował w TUnŻ Warta S.A., w latach 2005 – 2007 zajmował stanowisko Dyrektora Biura Zarządzania Produktami w PZU Życie S.A., a w latach 2008 – 2010 był Członkiem Zarządu MetLife TUnŻ S.A. Od czerwca 2015 do marca 2016 roku sprawował funkcję Wiceprezesa w TU Europa oraz TU na Życie Europa.

 

 

Izabela Śliwowska –
Wiceprezes Zarządu

Do Open Life TU Życie S.A. dołączyła w październiku 2011 r. Pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki. Sprawuje nadzór nad obszarami produktów, w tym zarządzania aktywami, prawa i compliance oraz marketingu i PR.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Odbyła studia doktoranckie na Polskiej Akademii Nauk z zakresu prawa ubezpieczeniowego. Od 2001 roku związana z branżą ubezpieczeniową – zaczynała w sprzedaży jako broker ubezpieczeniowy. Następnie w latach 2001 – 2010 była związana z PZU Życie S.A., gdzie odpowiadała za rozwój oferty produktów ochronnych i inwestycyjnych, zarówno w segmencie klientów indywidualnych, jak i bancassurance oraz za zarządzanie tymi produktami. Przez kilka lat zajmowała się rozwojem oferty produktów ochronnych w Getin Noble Banku S.A, a w latach 2015 i 2016 sprawowała funkcję Wiceprezesa w TU Europa oraz TU na Życie Europa.

 

 

Jacek Skwierczyński –
Członek Zarządu

Z Open Life związany od 2011 roku, obecnie nadzoruje obszary działalności Spółki z zakresu aktuariatu i zarządzania ryzykiem.

Ukończył matematykę stosowaną na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. W latach 1979 – 1999 był pracownikiem Instytutu Matematyki PW, posiada tytuł doktora nauk matematycznych. Jest licencjonowanym aktuariuszem.

Jego kariera zawodowa bogata jest w doświadczenia w sektorze ubezpieczeniowym w towarzystwach ubezpieczeń na życie i towarzystwach ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Zajmował stanowisko aktuariusza m.in. w towarzystwach: TUK, Atu Life, Gerling Życie, Gerling Polska, Vienna Life, Heros, Compensa, Compensa Życie. Pracował za granicą w PZU Ukraina Życie jako aktuariusz i w Russian Standard Insurance jako Zastępca Prezesa. Posiada doświadczenie w audycie w BDO sp. z o.o. sp.k. W Open Life początkowo pracował na stanowiskach aktuariusza, by następnie zająć stanowisko osoby nadzorującej funkcję zarządzania ryzykiem.

 

Rada Nadzorcza Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

  • Dr Krzysztof Rosiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Bogdan Frąckiewicz – Członek Rady Nadzorczej
  • Piotr Liszcz – Członek Rady Nadzorczej
  • Dagmara Wieczorek-Bartczak – Członek Rady Nadzorczej
  • Stanisław Wlazło – Członek Rady Nadzorczej

 

Komitet Audytu

  • Bogdan Frąckiewicz – Przewodniczący Komitetu Audytu
  • Piotr Liszcz – Członek Komitetu Audytu
  • Stanisław Wlazło – Członek Komitetu Audytu

Masz pytania?
Czekamy na naszej infolinii:

801 222 333
lub
+48 22 118 94 99

Zapraszamy w godzinach:
9:00 – 16:00 pn-pt

Wizyty osobiste w siedzibie Open Life TU Życie S.A.,
w dni robocze: 9:00 – 16:00

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. “Solidarności” 171, 00-877 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.

al. “Solidarności” 171
00-877 Warszawa

Sekretariat Zarządu:

+48 22-270-11-11

fax: +48 22 118-94-89

e-mail: info@openlife.pl

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. “Solidarności” 171, 00-877 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.