FAQ
Używamy niezbędnych plików cookies, aby nasza strona funkcjonowała poprawnie. Opcjonalne analityczne/statystyczne pliki cookies wykorzystamy wyłącznie w momencie, kiedy się na to zgodzisz i je włączysz za pomocą tego narzędzia. Więcej informacji o wykorzystywanych plikach cookies i sposobach zarządzania nimi znajduje się w Polityce prywatności Open Life TU Życie S.A.
Niezbędne pliki cookies
Niezbędne pliki cookies zapewniają podstawowe funkcje, takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność i wyświetlanie strony. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to mieć wpływ na funkcjonowanie strony. Zamknij

Aktualności

23.04.2021

Informacja o aktualizacji strategii inwestycyjnej funduszy

Informacja o aktualizacji Strategii inwestycyjnej Funduszy w związku z połączeniem subfunduszy w ramach GAMMA Parasol FIO z subfunduszami PKO Parasolowy FIO

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w związku z połączeniem subfunduszy GAMMA Parasol – fundusz inwestycyjny otwarty z następującymi subfunduszami wydzielonymi w ramach PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty:

SUBFUNDUSZ PRZEJMUJĄCY SUBFUNDUSZ PRZEJMOWANY
PKO Akcji Plus GAMMA Akcyjny
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek
PKO Gamma Plus GAMMA Plus
PKO Obligacji Długoterminowych GAMMA Obligacji Korporacyjnych
PKO Papierów Dłużnych Plus GAMMA Papierów Dłużnych
PKO Stabilnego Wzrostu GAMMA Stabilny

 

Towarzystwo Ubezpieczeń dokona aktualizacji wykazu Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (UFK) dostępnych w ramach poszczególnych ubezpieczeń.

Połączenie subfunduszy dokonywane jest przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi raz decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 11.03.2021 r.

Obszerniejsze informacje znajdą Państwo w poniższym komunikacie (plik pdf).

 

Komunikat dotyczący aktualizacji strategii inwestycyjnej funduszy wz z połączeniem subfunduszy w ramach Gamma Parasol FIO z PKO Parasolowy FIO


Masz pytania?
Czekamy na naszej infolinii:

801 222 333
lub
+48 22 118 94 99

Zapraszamy w godzinach:
9:00 – 16:00 pn-pt

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. „Solidarności” 171, 00-877 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.

al. „Solidarności” 171
00-877 Warszawa

Sekretariat Zarządu:

+48 22-270-11-11

fax: +48 22 118-94-89

e-mail: info@openlife.pl

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. „Solidarności” 171, 00-877 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.