FAQ
Używamy niezbędnych plików cookies, aby nasza strona funkcjonowała poprawnie. Opcjonalne analityczne/statystyczne pliki cookies wykorzystamy wyłącznie w momencie, kiedy się na to zgodzisz i je włączysz za pomocą tego narzędzia. Więcej informacji o wykorzystywanych plikach cookies i sposobach zarządzania nimi znajduje się w Polityce prywatności Open Life TU Życie S.A.
Niezbędne pliki cookies
Niezbędne pliki cookies zapewniają podstawowe funkcje, takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność i wyświetlanie strony. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to mieć wpływ na funkcjonowanie strony. Zamknij

Aktualności

12.05.2022

Komunikat dla Klientów Open Finance S.A. dotyczący obsługi Umów Ubezpieczenia z Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi

Szanowni Klienci,

Informujemy, iż z dniem 05.05.2022r., w związku z ogłoszeniem upadłości Open Finance S.A., wygasła Umowa agencyjna pomiędzy Open Life TU Życie S.A. a Open Finance S.A.

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z zakończeniem obsługi Klientów przez Open Finance S.A., przypominamy o możliwych sposobach złożenia poszczególnych dyspozycji do ubezpieczeń Open Life TU Życie S.A. (Open Life):

  • przez Serwis Internetowy Open Life dostępny 24/7: https://portal.openlife.pl;
  • przez Infolinię Open Life, w dni robocze, w godzinach 9:00 – 16:00 pod numerem telefonu 801 222 333 lub +48 22 118 94 99;
  • wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną na adres info@openlife.pl;
  • pisemnie wysyłając wypełnioną dyspozycję na adres: al. „Solidarności” 171, 00-877 Warszawa;
  • osobiście w siedzibie Open Life: al. „Solidarności” 171, 00-877 Warszawa, w dni robocze, w godzinach 9:00 – 16:00.

 

Pełen komunikat z wykazem wszystkich dyspozycji wraz z informacją, w jaki sposób mogą zostać złożone jest dostępny w Komunikacie (.pdf):

Komunikat dla Klientów Open Finance S.A. dot. obsługi Umów Ubezpieczenia

Masz pytania?
Czekamy na naszej infolinii:

801 222 333
lub
+48 22 118 94 99

Zapraszamy w godzinach:
9:00 – 16:00 pn-pt

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. „Solidarności” 171, 00-877 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.

al. „Solidarności” 171
00-877 Warszawa

Sekretariat Zarządu:

+48 22-270-11-11

fax: +48 22 118-94-89

e-mail: info@openlife.pl

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. „Solidarności” 171, 00-877 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.