FAQ
Używamy niezbędnych plików cookies, aby nasza strona funkcjonowała poprawnie. Opcjonalne analityczne/statystyczne pliki cookies wykorzystamy wyłącznie w momencie, kiedy się na to zgodzisz i je włączysz za pomocą tego narzędzia. Więcej informacji o wykorzystywanych plikach cookies i sposobach zarządzania nimi znajduje się w Polityce prywatności Open Life TU Życie S.A.
Niezbędne pliki cookies
Niezbędne pliki cookies zapewniają podstawowe funkcje, takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność i wyświetlanie strony. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to mieć wpływ na funkcjonowanie strony. Zamknij

Aktualności

30.12.2021

Komunikat w sprawie sytuacji Open Finance

W związku z informacją o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości przez Open Finance S.A., udziałowca Open Life TU Życie S.A. (dalej Open Life) posiadającego 49% akcji Towarzystwa Ubezpieczeń, informujemy iż:

Open Life jest w całości odrębną spółką i sytuacja rynkowa Open Finance S.A. nie przekłada się na bezpieczeństwo klientów Open Life i środków nam powierzonych.

Relacje Open Life z Open Finance opierały się na współpracy biznesowej. Open Finance był dystrybutorem produktów ubezpieczeniowych Open Life. Sytuacja pośrednika pozostaje bez wpływu na realizację zawartych umów ubezpieczenia.

Zapewniamy, iż wszyscy klienci Open Finance S.A. posiadający ubezpieczenia Open Life będą obsługiwani bez zakłóceń, na tych samych zasadach co dotychczas, a wszelkie dyspozycje i świadczenia będą realizowane zgodnie z ustalonymi terminami.

Zapewniamy, iż pieniądze Klientów Open Life są bezpieczne i mają pokrycie w aktywach. Od lat nasza pozycja na rynku jest stabilna. Spełniamy wszystkie wymogi, jakie nakładają na nas organy nadzoru. Wskaźniki wypłacalności spółki wyniosły na dzień 30.09.2021 r.: 129,3% wobec 100% wymaganych ustawowo. Dane na ich temat publikujemy na naszej stronie internetowej www.openlife.pl.

 

Pełen komunikat jest dostępny w Biurze prasowym.

Masz pytania?
Czekamy na naszej infolinii:

801 222 333
lub
+48 22 118 94 99

Zapraszamy w godzinach:
9:00 – 16:00 pn-pt

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. „Solidarności” 171, 00-877 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.

al. „Solidarności” 171
00-877 Warszawa

Sekretariat Zarządu:

+48 22-270-11-11

fax: +48 22 118-94-89

e-mail: info@openlife.pl

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. „Solidarności” 171, 00-877 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.